• Samfundsansvar

Hvad vil vi gøre for at nedbringe klimaaftrykket fra vores portefølje?

Vi er med vores milliardinvesteringer med til at drive verden i en grønnere retning. Det spiller ind i den omfattende grønne transition, der sker globalt, og som er nødvendig for at nå målet om klimaneutralitet i 2050.

AP Pension har vedtaget en ny klimastrategi, der går på flere ben. Klimastrategien sætter både mål for CO2 og øger AP Pensions nuværende mål for grønne investeringer. En styrket indsats for klimarelateret aktivt ejerskab igangsættes også.

I menuerne herunder kan du læse mere om de tiltag, vi igangsætter for at nå vores klimamål.

Aktier og virksomhedsobligationer

Hvad gør vi?

 • Vi vil identificere de mest udledende selskaber i vores portefølje, analysere dem og vurdere deres klimaindsatser.
 • Vi vil koncentrere klimaindsatsen over for de selskaber, der har det største CO2-aftryk i vores portefølje, og hvor vi ser det største potentiale for forbedring i forhold til gennemsnittet i den pågældende branche. Dette vil ske via dialog og aktivt ejerskab. Arbejdet skal fokusere på, hvordan selskaberne vil nedbringe deres CO2-aftryk, samt hvordan de medvirker til en grøn transition med en troværdig ambition og plan.. (link til aktivt ejerskab).
 • Vi analyserer vores virksomhedsobligationer og high yield-investeringer i forhold til klima og går i dialog med vores eksterne forvaltere om effektive tiltag for at nedbringe klimaaftrykket.
 • Vi vil øge vores dialog med og krav til vores eksterne forvaltere om klima og ESG (Environment, Social og Governance). Det er helt centralt, at også vores eksterne forvaltere medvirker til målet om klimaneutralitet, og de skal sikre, at deres investeringer er forenelige med AP Pensions ambitioner.

Det er tiltag, som vil kunne medvirke til en reduktion af klimaaftrykket for aktier og virksomhedsobligationer på 37 procent inden 2025 (målt i forhold til 2019).

Ejendomme i drift

Hvad vil vi gøre?

 • Arbejde videre med DGNB-certificeringen Building-In-Use (pilotprojekt med fem ejendomme skal evalueres) – giver handlingsplanerne den nødvendige energibesparelse?
 • Gennemgå forslag til energioptimeringer i vores energimærker mhp. implementering af tiltag, der giver økonomisk ræson 
 • Udarbejde en målerstrategi med bimålere på forsyningsledningerne, så vores datagrundlag bliver bedre
 • Gå i dialog med vores lejere (adfærdsregulering) omkring deres ressourceforbrug på vores ejendomme 

Aktivt ejerskab i forhold til klima

Vores strategi for klimarelateret aktivt ejerskab betyder, at vi går i dialog med de selskaber, der har en CO2-udledning, der ligger over gennemsnittet i den pågældende branche, og hvor vi ikke kan se en troværdig plan for deres omstilling og reduktion af CO2 i virksomheden. Dialogen kan få ekstra tyngde, når den gennemføres sammen med andre investorer.

AP Pensions strategi for aktivt ejerskab sikrer, at mindst 70 procent af de finansierede CO2-udledninger er på linje med Parisaftalen eller er underlagt direkte eller kollektivt aktivt ejerskab.

Vi prioriterer selskaber, som vi gennemfører klimarelateret aktivt ejerskab over for.

Climate Action 100+ Net Zero Company Benchmark’et anvendes som det primære værktøj til at identificere områder, hvor selskaber har brug for at forbedre sig, og hvor vi fokuserer vores intensiverede aktive ejerskab.

Vi bruger flere veje til dialog med selskaberne:

 • direkte dialog
 • deltagelse i kollektivt engagement via Climate Action 100+ og andre initiativer
 • dialog med eksterne forvaltere
 • deltagelse i arbejdsgrupper
 • skærpet stemmeafgivelse ved generalforsamlinger
 • fremstilling af nye aktionærforslag

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.