• Samfundsansvar

Ekslusionskriterier

AP Pension følger FN’s, EU’s og Danmarks officielle politik over for lande og selskaber. Det betyder, at hvis der er vedtaget sanktioner mod specifikke lande eller selskaber, er det AP Pensions politik at følge disse sanktioner i investeringerne.

I AP Pension ønsker vi ikke at investere i selskaber, som er involveret i produktion af kontroversielle våben. Dette gælder klyngebomber, antipersonel-miner, atomvåben samt biologiske og kemiske våben.

AP Pension tager afstand fra skatteunddragelse og forventer, at vores samarbejdspartnere på samme måde tager afstand herfra. AP Pension ønsker ikke at arbejde sammen med samarbejdspartnere, der bevidst foretager skatteplanlægning, som strider imod OECD’s BEPS actions. AP Pension har udarbejdet en konkret skattepolitik.

Vi ønsker ikke at støtte op om de selskaber, som udgør den største trussel mod opnåelsen af Parisaftalens mål, og hvor en omstilling til en bæredygtig forretningsmodel umiddelbart anses som uden for rækkevidde.

Herudover investerer AP Pension ikke i selskaber, som er involveret i tobaksproduktion. Eksklusion af termisk kul og tjæresand samt tobaksproduktion er en naturlig del af AP Pensions arbejde med FN’s verdensmål og understøtter AP Pensions ønske om aktivt at bidrage til en grønnere, sundere og mere bæredygtig fremtid.

Pr.  august 2022 er AP Pensions eksklusionskriterier følgende:

  • Selskaber der ikke lever op til AP Pensions politik, og hvor dialog er virkningsløs
  • Selskaber hvor en andel på 5 procent eller mere af omsætningen er relateret til tobaksproduktion
  • Selskaber der er involveret i produktion af kontroversielle våben. Dette gælder klyngebomber, antipersonel-miner, atomvåben samt biologiske og kemiske våben
  • Selskaber hvor en andel på 5 procent eller mere af omsætningen er relateret til udvinding af termisk kul, eller de har ekspansionsplaner
  • Selskaber hvor en andel på 25 procent eller mere af omsætningen er relateret til energiproduktion med termisk kul, eller de har ekspansionsplaner
  • Selskaber hvor en andel på 5 procent eller mere af omsætningen er relateret til udvinding af tjæresand
  • Selskaber hvor en andel på 20 procent eller mere af omsætningen er relateret til olie og gas upstream aktiviteter*

*Upstream aktiviteter omfatter efterforskning, boring og udvinding af olie og gas

Den fulde liste over de selskaber, AP Pension har ekskluderet, fremgår af AP Pensions hjemmeside. Beslutningen om, hvorvidt et selskab skal på eksklusionslisten, ligger som udgangspunkt hos AP Pensions direktion, men principielle spørgsmål kan blive bragt til beslutning i bestyrelsen. Selskaber, som bliver noteret på AP Pensions eksklusionsliste, vil fortsat blive monitoreret og kan til enhver tid tages op til genovervejelse i tilfælde af, at selskabet har lavet nødvendige tiltag til at agere i overensstemmelse med de internationale principper.

AP Pensions eksklusionsliste

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.