• Samfundsansvar

Vores målsætninger for grønne investeringer

For at understøtte den grønne udvikling aktivt, investerer vi i en række selskaber og projekter, som fremmer den grønne omstilling.

Vi har vedtaget ambitiøse målsætninger for vores grønne investeringer:

  • I 2023 skal mindst 15 procent af AP Pensions samlede formue være grønne investeringer.
  • I 2025 skal mindst 18 procent af AP Pensions samlede formue være grønne investeringer.
  • I 2030 skal mindst 25 procent af AP Pensions samlede formue være grønne investeringer.

Vores tidligere mål for grønne investeringer var 10 procent i 2023 og 20 procent i 2030. Vi besluttede at stramme målene i september 2022.

Status og mål for vores grønne investeringer

AP_grafikker_klimamaal_745px_beskaaret.png

Vi øger løbende vores investeringer i den grønne omstilling ved at blandt andet at investere i vedvarende energiprojekter og grønne obligationer. Vi rapporterer andelen af grønne investeringer i vores årlige CSR-rapport.

Som en del af vores klimastrategi, har vi strammet målet for, hvor stor en del af vores samlede formue, der i 2030 skal være investeret i grøn omstilling, nemlig 25 procent. Med det sætter vi et af de mest ambitiøse mål for grønne investeringer i branchen og vi er med vores milliardinvesteringer med til at drive en grøn transition.  

Hvad er AP Pensions grønne investeringer og hvordan opgør vi dem?

For at understøtte den grønne udvikling aktivt investerer vi i en række selskaber og projekter, som fremmer den grønne omstilling.

Forsikring & Pension har udviklet retningslinjer for, hvordan pensionsselskaber skal opgøre grønne investeringer. Vi følger deres vejledning, hvor grønne investeringer defineres som investeringer inden for vedvarende energi, energieffektivisering og udvikling af relaterede down stream systemer, såsom investeringer i vind- og solenergi, biomasse o. lign., energieffektivisering i bygninger mm. samt energitransmission af el.

Vi vil gå over til at opgøre vores grønne investeringer ud fra EU’s taksonomikriterier fra 2024, som Forsikring & Pension anbefaler.

Grøn energi

Vi investerer i en række alternative investeringer som f.eks. havvindmøller, landvindmøller og solceller. Investeringerne understøtter en bæredygtig omstilling af energiforbruget og understøtter direkte Parisaftalen.

Ejendomme

Når vi fremover investerer i byggeri, vil vi have fokus på at nedbringe bygningernes energiforbrug og arbejde for at certificere eksisterende ejendomme gennem internationalt anerkendte kriterier. Desuden vil vi sikre, at alle nyopførte erhvervsbygninger bliver DGNB-certificeret (mindst Guld), og at alle nyopførte boliger svanemærkes.

Green Bonds

AP Pension investerer i green bonds (grønne obligationer), som finansierer grønne projekter, der bidrager positivt til klimaet og miljøet. Der er tale om obligationer med meget lille kreditrisiko i form af for eksempel stats- og realkreditobligationer.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.