• Samfundsansvar

Investeringsfordeling på aktivklasser

AP Pensions formue investeres i forskellige aktiver med udgangspunkt i investeringsstrategien. Investeringerne tilpasses løbende efter udviklingen på de finansielle markeder og forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling.

Fordeling af aktiver

  2023 2022 2021 2020
 Stats- og realkreditobligationer 33,14% 37,72% 43,69% 46,91 %
 Investment grade obligationer  3,12% 2,86% 2,12% 4,06 %
 High-yield obligationer 5,13% 3,90% 3,04% 4,60 %
 Emerging markets statsobligationer 4,40% 5,68% 4,59% 4,64 %
 Globale aktier (developed markets) 33,26% 30,77% 31,39% 24,91 %
 Emerging markets aktier 2,27% 1,84% 2,35% 2,76 %
 Private Equity 2,95% 2,91% 2,60% 3,54 %
 Infrastruktur 3,10% 3,28% 1,85% 0,63 %
 Ejendomme 12,62% 11,05% 8,37% 7,96 %
 Hedgefonde 0% 0% 0% 0 %

Se investeringsfordeling på aktivklasser for AP Pension

Se investeringsfordeling på aktivklasser for nærpension

Aktier

Når AP Pension vælger eksterne forvaltere til at investere i fx aktier, udvælges forvalterne efter en grundig udvælgelsesproces. Der investeres i aktier fra hele verden, fordi en global spredning af aktierne giver en større risikospredning, og fordi AP Pension vurderer, at det på sigt vil give et højere afkast.

AP Pension kan investere i følgende typer af børsnoterede aktier:

  • Europæiske aktier
  • Danske aktier
  • Nordamerikanske aktier
  • Japanske aktier
  • Fjernøstlige aktier
  • Børsnoterede aktier i Emerging Markets (med Emerging Markets forstås markeder med udviklingsøkonomier) samt Frontier Markets (markeder som endnu er få små til at kunne defineres som udviklingsøkonomier).

Forvaltningen af børsnoterede aktier sker både internt og eksternt.

Risikoen for kursudsving er større for aktier end for obligationer, men på lang sigt forventes aktier at give et højere afkast. AP Pension investerer så meget i aktier, som det er forsvarligt i forhold til kundernes risikoprofil.

En samlet liste over AP Pensions investeringer i børsnoterede aktier kan tilgås her

Obligationer

AP Pensions obligationsportefølje består overvejende af:

  • Danske stats- og realkreditobligationer
  • Europæiske statsobligationer
  • High yield obligationer
  • Statsobligationer fra emerging markets

Porteføljen kan desuden bestå af kreditobligationer (herunder virksomhedsobligationer) samt High Yield-obligationer og Emerging Market-obligationer (med Emerging Markets forstås markeder med udviklingsøkonomier).

Obligationer er en forholdsvis sikker investeringstype, og en stor del af AP Pensions investeringsportefølje udgøres derfor af obligationer.

Ejendomme

AP Pensions ejendomsportefølje er meget bred med investeringer i både danske og udenlandske ejendomme, dog flest danske ejendomme. I Danmark er der tale om direkte investeringer, mens der i udlandet både er tale om investeringer i ejendomsfonde, hvor AP Pension indgår i en pulje med andre investorer, typisk andre danske pensionsselskaber. Der er tale om alle typer ejendomme fra kontor- og boligejendomme til logistik- og detailejendomme.

Ejendomme er en relativt sikker investeringstype. Derfor udgør ejendomme typisk en betydelig procentdel af AP Pensions investeringsaktiver. AP Pension lægger dog vægt på at have en aktiv ejendomsportefølje, så investeringerne hele tiden følger markedets udvikling. Det betyder, at andelen af ejendomsinvesteringer kan være stor i visse perioder og mindre i andre afhængigt af de muligheder, der viser sig.

Andre investeringsaktiver

Ud over aktier, obligationer og ejendomme, investerer AP Pension også i bl.a. infrastruktur.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.