• Bæredygtighed

Et liv i overskud

At arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed handler for os ikke bare om at overholde lovgivning og politikker.

Vi vil mere for bæredygtigheden. Vi vil arbejde for et klima i balance og sundere miljø. Og bidrage til bedre sociale forhold og mindre sygdom for den enkelte. Alt sammen bygger på et ansvarligt forretningsfundament. Det kalder vi et liv i overskud. Med andre ord - overskud til hinanden hver især, til fællesskabet og til at investere i verdenen omkring os.

Vi er certificeret i DS 5001 Ledelsessystem for ligestilling og diversitet

AP Pension har de senere år arbejdet meget målrettet og systematiske med ligestilling, ligeløn og lige karrieremuligheder. Det resulterede i, at vi i juni 2023 blev certificeret i den nye ledelsesstandard, DS 5001 Ledelsessystem for ligestilling og diversitet.

Standarden er udviklet af Dansk Standard sammen med mere end 20 danske organisationer, og skal hjælpe virksomheder med at fremme arbejdet med ligestilling og diversitet på arbejdspladsen.

Vi har tre roller

Vi arbejder for overskud til alle gennem de tre centrale roller, vi har som pensionsselskab: investor, pensionsselskab og arbejdsplads. Vi støtter i alle tre roller FN’s verdensmål og Parisaftalen, fordi de giver os mulighed for at påvirke samfundet, den enkelte og vores forretning i en positiv retning.

Overskud lige nu og overskud, når fremtid bliver til nutid.

Mål vi hver dag arbejder for

Investor

Som investor er vores primære opgave at skabe økonomisk værdi for vores kunder og vælge, hvilke ansvarlige investeringer vi tager del i. Et særligt område i investeringsporteføljen er vores byggeri, som skal sikre fornuftige afkast samtidig med, at vi bygger for at støtte op om den grønne omstilling. Det sker f.eks. ved, at vi genanvender byggematerialer, certificerer ejendommene og benytter nye materialer, som reducerer CO2.

Pensionsselskab

Som pensionsselskab har vi en særlig viden om, hvordan sundhedsproblematikker kan påvirke vores kunders liv og samfundsøkonomien. Derfor føler vi et særligt ansvar for at bidrage til at forbedre sundheden og mindske sygefravær hos vores kunder. Det gør vi blandt andet ved at hjælpe og rådgive, både den enkelte og virksomhederne, når medarbejdere bliver syge, ved begyndende stresssymptomer, eller når stresssygemeldingen har ramt hverdagen. Det skaber værdi for den enkelte og for virksomhederne, samfundet og AP Pension.

Arbejdsplads

Vores medarbejdere skal opleve en inkluderende kultur, der fremmer diversitet. Vi vil også sikre et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, hvor vi kan udvikle os både fagligt og personligt. Som virksomhed har vi desuden et ansvar for at minimere vores miljøbelastning, blandt andet gennem vores forbrug, f.eks. med en grøn bilpolitik og affaldssortering.

I 2022 nåede vi vores mål om at have kønsbalance i alle lag af selskabets ledelse – et resultat af målrettet og systematisk arbejde med ligestilling, ligeløn og lige karrieremuligheder i AP Pension. Og i juni 2023 er vi stolte af at have opnået certificering i den nye ledelsesstandard, DS 5001 Ledelsessystem for ligestilling og diversitet.

Link til certificering

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.