• Samfundsansvar

Sådan er du dækket

Hvis du bliver ramt af en ulykke og får varige mén, har du mulighed for at få en skattefri engangsudbetaling. Størrelsen på udbetalingen afhænger af, hvor stort et mén du får.

Du kan læse mere om din dækning på Min Pension

Sådan ansøger du

  1. Du kan udfylde en digital skadesblanket her. Du kan også ringe til AP Pension på 3916 9902.
  2. Når du har udfyldt alle nødvendige oplysninger i ansøgningen, skal du underskrive med NemID/MitID ved at klikke på ’Send’. Derefter bliver ansøgningen sendt automatisk til os.

Når vi har modtaget din anmeldelse, indhenter vi de nødvendige lægelige oplysninger om ulykken, herunder også en eventuel størrelse på dit mén. Vi kontakter dig og fortæller, om du har ret til en udbetaling, samt hvor stor udbetalingen i givet fald er, når vi har modtaget og vurderet alle nødvendige oplysninger.

Spørgsmål og svar

Hvad sker der, når jeg har indsendt ansøgning?

Når vi har modtaget din ansøgning, vurderer vi, om du er dækningsberettiget eller ej. Du får derefter besked, om du kan få udbetalt dækningen.

Det er ofte ikke muligt allerede på anmeldelsestidspunktet at vurdere din medicinske méngrad, og derfor kan din sag sættes i bero i op til et år. Når du kender din méngrad, skal du derfor kontakte os igen, så vi kan starte din sag op igen. I denne periode kan du få dækket behandlinger hos kiropraktor eller fysioterapeut, hvis du ikke kan få dækket udgiften andre steder.

Hvor lang tid tager sagsbehandlingen?

Det varierer fra kunde til kunde. I hovedparten af anmeldelserne vurderer vi med det samme, vi modtager anmeldelsen, om der er tale om et dækningsberettiget ulykkestilfælde, eller om vi har brug for yderligere oplysninger. Hvis der er tale om et ulykkestilfælde, kan din méngrad ofte først opgøres ca. et år efter ulykken. Først når vi kender din méngrad, kan vi endeligt vurdere din sag, og om du er berettiget til udbetaling.

Hvem vurderer min méngrad?

Det er vores lægekonsulenter, der vurderer din méngrad.

Hvor finder jeg mine forsikringsbetingelser?

Du har fået dine forsikringsbetingelser med fysisk post eller i e-Boks sammen med din dækningsoversigt. Det kan være, da du fik din pensionsordning, eller hvis den efterfølgende er blevet ændret.
Du kan se, hvordan du er dækket på Min Pension eller i vores app, Mobil AP.

Du kan se, hvordan du henter den her

Er du kunde i et pengeinstitut i nærpensionssamarbejdet eller hos andre samarbejdpartnere, så kontakt dit pengeinstitut/samarbejdspartner, hvis du har spørgsmål om dækning og forsikringsbetingelser.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag til fredag: 08.30-16.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.