• Samfundsansvar

Ulykkesforsikring

Sådan er du dækket

Hvis du bliver ramt af en ulykke og får varige mén, har du mulighed for at få en skattefri engangsudbetaling. Størrelsen på udbetalingen afhænger af, hvor stort et mén du får.

Du kan læse mere om din dækning på Min Pension

Sådan ansøger du

  1. Du kan udfylde en digital skadesblanket her. Du kan også ringe til AP Pension på 3916 9902. Vi sidder klar til at hjælpe mandag til torsdag mellem klokken 9.00 og 16.00 og fredag mellem kl. 09.00 og 15.00.
  2. Når du har udfyldt alle nødvendige oplysninger i ansøgningen, skal du underskrive med digital underskrift ved at klikke på ’Send’. Derefter bliver ansøgningen sendt automatisk til os.

Når vi har modtaget din anmeldelse vurdere vi, om der er tale om et dækningsberettiget ulykkestilfælde. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at indhente lægelige oplysninger om ulykken.

Vi kontakter dig og fortæller, om følgerne af ulykkestilfældet er dækket, og når skaden er stationær og ménet kan vurderes, kontakter vi dig igen og fortæller, hvor stor en eventuel udbetaling er.

Spørgsmål og svar

Hvad sker der, når jeg har indsendt ansøgning?

Når vi har modtaget din ansøgning vurderer vi, om du er dækningsberettiget eller ej. Du får derefter besked om du er dækket, og hvad det videre forløb vil være.

Det er ofte ikke muligt allerede på anmeldelsestidspunktet at vurdere din medicinske méngrad, og derfor kan sagen sættes i bero indtil din tilstand er stationær, og al lægebehandling og genoptræning er afsluttet. Dette vil typiske være omkring årsdagen for skaden. Når din tilstand er stationær, skal du derfor kontakte os igen, så vi kan starte din sag op igen. I denne kan du få dækket behandlinger af den skadede legemsdel hos kiropraktor eller fysioterapeut, hvis disse udgifter ikke dækkes af andre. Vi dækker kun helbredende behandlinger.

Hvor lang tid tager sagsbehandlingen?

Det varierer fra kunde til kunde. I hovedparten af anmeldelserne vurderer vi med det samme, vi modtager anmeldelsen, om der er tale om et dækningsberettiget ulykkestilfælde, eller om vi har brug for yderligere oplysninger. Hvis der er tale om et ulykkestilfælde, kan din méngrad ofte først opgøres ca. et år efter ulykken. Først når vi kender dine endelige følger efter ulykkestilfældet kan vi vurdere din sag, og om du er berettiget til udbetaling af erstatning.

Hvem vurderer min méngrad?

Det er vores lægekonsulenter, der vurderer din méngrad.

Hvor finder jeg mine forsikringsbetingelser?

Du har fået dine forsikringsbetingelser med fysisk post eller i e-Boks sammen med din dækningsoversigt. Det kan være, da du fik din pensionsordning, eller hvis den efterfølgende er blevet ændret.
Du kan se, hvordan du er dækket på Min Pension eller i vores app, Mobil AP.

Du kan se, hvordan du henter den her

Er du kunde i et pengeinstitut i nærpensionssamarbejdet eller hos andre samarbejdpartnere, så kontakt dit pengeinstitut/samarbejdspartner, hvis du har spørgsmål om dækning og forsikringsbetingelser.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.