• Bæredygtighed

Depotrenter i AP Pension

Vi tilbyder en række investeringsmuligheder inden for kategorien gennemsnitsrente. Gennemsnitsrente er for dig, der prioriterer stabilitet og sikkerhed i opsparingen og udbetalingen. I gennemsnitsrente får du en depotrente, som AP Pension fastsætter. Det sker typisk for et år ad gangen, men i år med store udsving på finansmarkederne kan vi justere depotrenten undervejs i løbet af året.
Gennemsnitsrente er kendetegnet ved, at der sker en udjævning af afkastet med henblik på at undgå store udsving. Det betyder, at vi i år med gode markedsafkast, sørger for at lægge penge til side til år, hvor afkastet er mindre godt
I skemaet herunder kan du se de forskellige investeringsmuligheder i AP Pension inden for gennemsnitsrente. Af skemaet fremgår det, om der er en garanti, om nye kunder kan indbetale, og hvad den aktuelle depotrente før skat er.

Investering med gennemsnitsrente

Garanti

Åben for nye kunder

Aktuel depotrente før skat pr. 1.1.2024

AP NetLink

AP Stabil

Nej

Ja

2,50%

AP Flexfonden 2001/AP Fonden 2001

Rentegaranti

Nej

2,25%

AP Flexfonden 2011/AP Fonden 2011

Rentegaranti

Nej

1,25%

AP Flexfonden 2021/AP Fonden 2021

Rentegaranti

Nej

1,25%

Udbetalingsfonden 2001

Nej

Nej

2,25%

Udbetalingsfonden 2011

Nej

Nej

1,25%

Udbetalingsfonden 2021

Nej

Ja*

1,25%

G82 – Traditionel pension

-1-0 pct. gennemsnitsrente

Ydelsesgaranti

Nej

0,00%

0-1 pct. gennemsnitsrente

Ydelsesgaranti

Nej

0,00%

1-2 pct. gennemsnitsrente

Ydelsesgaranti

Nej

2,50%

2-3 pct. gennemsnitsrente

Ydelsesgaranti

Nej

3,00%

3-4 pct. gennemsnitsrente

Ydelsesgaranti

Nej

3,00%

4-5 pct. gennemsnitsrente

Ydelsesgaranti

Nej

3,80%

2-3 pct. gennemsnitsrente (FSP)

Ydelsesgaranti

Nej

2,50%

Rentegaranti og ydelsesgaranti

En ydelsesgaranti er en garanti for, at pensionsydelsen udgør et minimumsbeløb på det aftalte pensionstidspunkt. Med en ydelsesgaranti kan den aftalte pensionsydelse ikke nedsættes som følge af f.eks. dårlige afkast.

En rentegaranti er en garanti for en rente af en vis størrelse på opsparingen. Renten kan nedsættes for nye indbetalinger, men rentegarantien gælder fortsat for det opsparede beløb på tidspunktet for rentenedsættelsen. 

Kursværn

Ved større fald på de finansielle markeder kan det være nødvendigt for AP Pension at indføre et kursværn i en periode. Kursværn betyder, at man skal betale en procentdel af opsparingen, hvis man ophæver eller flytter pensionsopsparingen (også i forbindelse med jobskifte).

Herunder kan du se de gældende satser for kursværn pr. 21.06.24 

  • R1 G82 (gennemsnitsrente 0-1 procent)
    • Kursværn før pensionsafkastskat: 3,84 procent

Kursværnet gælder, indtil andet oplyses. Satserne opgøres løbende i forhold til udviklingen på de finansielle markeder. Du kan se de gældende satser her på siden og på Forsikring og Pensions hjemmeside.

Hvad betyder kursværn?

Kursværn er et midlertidigt tiltag for at beskytte opsparingerne mod tab, hvis der sker store fald på finansmarkederne.

Normalt overstiger markedsværdien af de bagvedliggende investeringer værdien af kundernes opsparinger. Det betyder, at der er såkaldte kollektive reserver, som anvendes til at udjævne afkastet over tid.

Men i tider med meget urolige finansmarkeder kan markedsværdien blive lavere end opsparingerne. Så indføres et kursværn, som i procent svarer til forskellen på opsparinger og markedsværdi.

Kursværnet skal sikre, at de øvrige kunder ikke kommer til at betale tab på opsparingerne for kunder, som forlader fællesskabet i en rentegruppe.

For kunder, som bliver i ordningen, har kursværnet ingen betydning, og de er fortsat sikret deres garanterede ydelser eller rentegaranti.

Forlader man AP Pension på et tidspunkt, hvor ens opsparing er omfattet af kursværn – som man gør, når man ophæver eller flytter pensionsopsparingen – skal man derfor ud over eventuelle øvrige omkostninger betale kursværn. Det beløb, man får udbetalt, kommer på den måde til at svare til ens forholdsmæssige andel af markedsværdien.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Klik her og læs mere om kontaktmuligheder og åbningstider. 

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.