• Bæredygtighed

Bestyrelsen i AP Pension

Bestyrelsen består af indtil 18 medlemmer.

Du kan se medlemmerne i de to bestyrelser ved at klikke herunder:

Bestyrelsen for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

Bestyrelsen for AP Pension livsforsikringsaktieselskab

 • På lige årstal vælges op til fire medlemmer af og blandt de delegerede, der repræsenterer arbejdsgiverne.
 • På ulige årstal vælges op til ti medlemmer af og blandt de delegerede, der repræsenterer de forsikrerede, hvoraf mindst et medlem repræsenterer valggruppe B2 og mindst et medlem repræsenterer valggruppe B3.
 • Fire bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt AP Pensions medarbejdere.

Valgene foregår efter prioriteringsmetoden.

De bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen, vælges for en toårig periode. De bestyrelsesmedlemmer, der vælges af AP Pensions medarbejdere, vælges for en fireårig periode.

Ovenstående blev senest ændret på den ordinære generalforsamling 2018 med virkning fra den ordinære generalforsamling 2019.

Læs vedtægter for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

Bestyrelsesudvalg i Foreningen AP Pension f.m.b.a

Valg-, vederlags- og kompetenceudvalget

Kommissorium for Valg-, vederlags- og kompetenceudvalget

Medlemmer af Valg-, vederlags- og kompetenceudvalget

Niels Dengsø Jensen (formand), Lasse Nyby, Ole Ernstsen Hansen og Morten Kirkeby Sørensen

Bestyrelsesudvalg i AP Pension livsforsikringsaktieselskab

Teknologiudvalget

Kommissorium for Teknologiudvalget

Medlemmer af Teknologiudvalget

Flemming Windfeld (formand), Jesper Munck Loiborg og Gitte Køngerskov

Revisions- og risikoudvalget

Kommissorium for Revisions- og risikoudvalget

Medlemmer af Revisions- og risikoudvalget

Jesper Munck Loiborg (formand), Martin Nørholm Baltser, Flemming Windfeld og Lasse Nyby

Bestyrelsens mangfoldighed

Bestyrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. søger at fremme en mangfoldig og afbalanceret sammensat bestyrelse, som bredt repræsenterer diversitet i medlemmernes sammensætning. Bestyrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. opfordrer alle medlemmer, der kunne have en interesse i bestyrelsesarbejde til at stille op som kandidat til en plads i bestyrelsen.

Bestyrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. søger en afbalanceret fordeling af medlemmernes kompetencer og evaluerer sit arbejde hvert år med henblik på at identificere eventuelle behov for opdatering af viden eller kompetencer.

Nye bestyrelsesmedlemmer deltager i introduktionskurser, ligesom bestyrelsesmedlemmer bliver tilbudt efteruddannelse efter behov.

Bestyrelsens kompetencer

Bestyrelsen har fastlagt de nødvendige kompetencer og kvalifikationer, som bestyrelserne i AP Pension samlet set skal leve op til. Foruden bestyrelsens samlede kompetencebehov bør det enkelte bestyrelsesmedlem have en kvalificeret, selvstændig og uafhængig tilgang til bestyrelsesarbejdet, udstråle integritet og engagement samt være egnet og hæderlig.

Bestyrelsen har vurderet, at de nødvendige kompetencer og kvalifikationer for bestyrelsens arbejde omfatter erfaring med:

 • forretningsforståelse og forretningsudvikling,
 • finansielle risici og risikostyring,
 • lovmæssige rammer og krav for finansielle virksomheder,
 • regnskabs- og revisionsforhold,
 • aktuarmæssige forhold,
 • investeringsstrategi, aktivklasser og markedsudviklingen,
 • ledelse af anden relevant finansiel virksomhed,
 • It/digitalisering/teknologirisici,
 • bestyrelsesarbejde
 

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.