• Samfundsansvar

Få et trygt økonomisk fundament for dig og din familie, hvis du bliver syg

Mister du erhvervsevnen, kan det have store konsekvenser for dig og din familie. Det er derfor vigtigt at have en forsikring, der dækker, hvis det sker. Din forsikring kan tilpasses med udgangspunkt i dig og dit liv.

Sådan er du dækket

Din mulige udbetaling afhænger dels af dine dækninger og dels af, om du opfylder de helbredsmæssige og økonomiske kriterier. 

Du kan se, hvordan du er dækket på Min Pension eller i vores app, Mobil AP. Du kan se, hvordan du henter den her. 

Du skal være opmærksom på, at du også kan være berettiget til udbetalinger fra det offentlige. 

Sådan ansøger du

Hvis du har en pension gennem din arbejdsplads

Hent en ansøgning og en lægeattest her.

Du kan også ringe til AP Pension på 3916 9902. Du skal selv udfylde ansøgningen, mens lægeattesten skal udfyldes af din egen læge. Vi betaler for lægeattesten, hvis lægen sender en regning med. 

Send både ansøgning og lægeattest til AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø. Du er også velkommen til at scanne ansøgningen og sende den via 'Skriv til os' på appension.dk/kontakt. Her skal du vælge muligheden 'Sygdom/Ulykke'. 

Når vi har modtaget ansøgning og lægeattest, vurderer vi, om vi ud fra oplysningerne kan begynde at udbetale penge. Ellers indhenter vi yderligere lægelige oplysninger. 

Når vi har modtaget og vurderet alle nødvendige oplysninger, kontakter vi dig og fortæller, om du har ret til en udbetaling og i givet fald hvor længe. Vi udbetaler pengene til din NemKonto, hvis du har ret til udbetaling. Du skal betale skat af udbetalingerne. 

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende

Hent en ansøgning og en lægeattest her. Du skal også hente en blanket til supplerende oplysninger.

Du kan også ringe til os på 3916 9902.

Du skal selv udfylde ansøgningen og blanketten til supplerende oplysninger, mens lægeattesten skal udfyldes af din egen læge. Vi betaler for lægeattesten, hvis lægen sender en regning med. 

Da du er selvstændig, skal vi ligeledes bruge oplysninger om din indtjening før og efter din sygemelding. Du skal derfor sende følgende til os:

  • Dine årsregnskaber tre år før din sygemelding.
  • Dine årsopgørelser fra Skatteforvaltningen tre år før din sygemelding.
  • Udskrift af driftsregnskab fra din første sygedag og frem til nu.
  • Hvis du udbetaler løn til dig selv, skal vi bruge lønsedler tre år før din sygemelding og frem til nu.

Vi skal bruge oplysningerne til at vurdere dit indtægtstab som følge af din sygdom eller ulykke.

Send ansøgning, blanket, lægeattest og oplysninger om din indtjening til AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø. Du er også velkommen til at scanne dokumenterne og sende dem via 'Skriv til os' på appension.dk/kontakt. Her skal du vælge muligheden 'Sygdom/Ulykke'. 

Når vi har modtaget dokumenterne, vurderer vi, om vi ud fra oplysningerne kan begynde at udbetale penge. Ellers indhenter vi yderligere lægelige oplysninger. 

Når vi har modtaget og vurderet alle nødvendige oplysninger, kontakter vi dig og fortæller, om du har ret til en udbetaling og i givet fald hvor længe. Vi udbetaler pengene til din NemKonto, hvis du har ret til udbetaling. Du skal betale skat af udbetalingerne. 

Du skal være opmærksom på, at du kun er berettiget til udbetaling, hvis du har haft et indtægtstab i forhold til din hidtidige indkomst.

Hvis du har en privat pensionsordning, f.eks. gennem et pengeinstitut

Du skal være opmærksom på, at du først kan være berettiget til udbetaling, tre måneder efter din erhvervsevne og indtjening (fra før din sygemelding) er blevet nedsat med mindst halvdelen. Først derefter kan du søge om udbetaling.

Du ansøger ved at udfylde og sende en ansøgning ved tab af erhvervsevne. I den finder du også en lægeattest, som skal udfyldes af din egen læge. Vi betaler for lægeattesten, hvis du sender lægens regning med.

Du kan også få ansøgningen ved at ringe til AP Pension på 3916 9902.

Derudover skal vi bruge oplysninger om din indtjening før og under din sygemelding:

  • Kopi af lønsedler for 12 måneder før dit lønophør.
  • Hvis du er delvist sygemeldt, skal vi have kopi af lønsedler for de timer, du arbejder.
  • Kopi af udbetalingsmeddelelser fra kommunen fra dit lønophør og frem til nu.
  • Dokumentation for anden personlig indkomst i sygeperioden.
  • Dokumentation for en evt. tab af erhvervsevne-dækning i et andet selskab. Din samlede dækning ved tab af erhvervsevne må højst udgøre 80 procent af din løn.

Vi skal bruge oplysningerne til at vurdere dit indtægtstab som følge af din sygdom eller ulykke.

Sådan sender du dokumenterne

Send ansøgning, lægeattest og øvrige dokumenter til AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø. Du er også velkommen til at scanne dokumenterne og sende dem via 'Skriv til os' på appension.dk/kontakt. Her skal du vælge muligheden 'Sygdom/Ulykke'. 

Vurdering af din sag

Når vi har modtaget dokumenterne, vurderer vi, om vi ud fra oplysningerne kan udbetale til dig. Ellers indhenter vi yderligere lægelige oplysninger. 

Når vi har modtaget og vurderet alle nødvendige oplysninger, kontakter vi dig og fortæller, om du har ret til en udbetaling og i givet fald hvor længe.

Vi udbetaler pengene til din NemKonto, hvis du har ret til udbetaling. Du skal betale skat af udbetalingerne.

Spørgsmål og svar

Hvad sker der, når jeg har sendt en ansøgning?

Når vi har modtaget din ansøgning og lægeattesten, vurderer vi, om vi har brug for flere oplysninger. Er det tilfældet, vil vi indhente dem fra f.eks. din læge, sygehus og/eller kommunen.

Nogle gange har vi brug for flere lægelige oplysninger, og så kan du blive indkaldt til en speciallægeundersøgelse. Herefter vurderer vores skadebehandler og evt. lægekonsulent de lægelige oplysninger. Skadebehandleren vurderer også dit eventuelle indtægtstab.
Når vi har vurderet dine oplysninger, skriver vi til dig med afgørelsen af din sag, og om du kan få udbetalt dækningen.

Hvorfor spørger I til min beskæftigelse/ mit erhverv?

Når vi vurderer din erhvervsevne, ser vi på din helbredstilstand og evne til at opretholde en passende indtjening.

Til at starte med vurderer vi din erhvervsevne i forhold til dit eget erhverv. Du kan have ret til udbetaling ved tab af erhvervsevne og bidragsfritagelse i en midlertidig periode.

Fortsætter du med at være sygemeldt, vil vi senest 18 måneder efter karensperiodens start vurdere dit generelle erhvervsevnetab. Det kan også ske tidligere, hvis vi vurderer, at du på grund af din helbredstilstand ikke længere kan vende tilbage til dit eget erhverv. Her vurderer vi din erhvervsevne både i forhold til dit eget og andre erhverv. Vi kan derfor ændre vores vurdering, selvom din helbredstilstand er uændret.

Hvor meget får jeg udbetalt?

Størrelsen af din udbetaling afhænger af, hvilken type forsikring du har. Normalt vil udbetalingen svare til dit konkrete indtægtstab. Det vil sige forskellen på den indtægt, du havde, inden du blev syg, og den samlede indtægt, du har, efter du er blevet syg. Udbetalingen kan dog aldrig blive større end den dækning, du har i din pensionsordning. Du kan finde reglerne, der er gældende for din dækning i forsikringsbetingelserne.

Hvorfor skal jeg oplyse om mine dækninger i andre selskaber?

Vi skal bruge oplysningen, fordi vi normalt modregner udbetaling fra andre selskaber i din udbetaling fra os. Det skyldes, at dine samlede indtægter ikke må overstige den indtægt, du havde, før du blev syg. Du kan finde reglerne, der er gældende for din dækning i forsikringsbetingelserne.

Hvad skal jeg betale i skat?

Du kan trække indbetalingerne til forsikringen fra i skat. En udbetaling fra forsikringen vil blive beskattet som personlig lønindkomst.

Hvor længe kan jeg få udbetaling?

Hvis du er berettiget til udbetaling, vil du modtage penge fra os hver måned, så længe der er dokumentation for, at din erhvervsevne er nedsat i dækningsberettigende grad, og at din indtægt ikke har ændret sig. Hvis din erhvervsevne eller indtægt ændrer sig, vil vi tage stilling til, hvilken påvirkning dette kan have - herunder om udbetaling og bidragsfritagelse kan fortsætte uændret.

Hvad er mine pligter, hvis jeg modtager udbetaling fra jer?

Du har pligt til at kontakte os, når der sker ændringer i din indtægt eller dit helbred, f.eks.:
• Du bliver helt eller delvist raskmeldt
• Du øger din arbejdstid
• Dit funktionsniveau ændrer sig i forhold til det, du har oplyst
• Din helbredstilstand ændrer sig
• Din indtægt bliver højere eller lavere – det gælder både nye indtægter og regulering af allerede oplyste indtægter
• Du begynder på et arbejdsmarkedsrettet tiltag, så som praktik, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, omskoling, revalidering, bliver godkendt til fleksjob eller tilkendt førtidspension.

Vi vil i disse tilfælde tage stilling til, hvilken påvirkning dette kan have, herunder om udbetaling ved tab af erhvervsevne og bidragsfritagelse kan fortsætte.

Skal jeg tale med min kommune, selvom jeg har anmeldt skade i AP Pension?

Ja, det skal du. Du har nemlig som udgangspunkt pligt til at tabsbegrænse i forhold til din udbetaling fra os. Det vil sige, at du skal søge om at modtage eventuelle ydelser fra det offentlige.

Hvad sker der med min dækning, hvis jeg bliver sagt op eller kommer i flexjob?

Du skal altid kontakte os, når der sker ændringer i dine indtægtsforhold.

Hvornår stopper min udbetaling?

Du kan få udbetaling, sålænge du er berettiget, eller indtil den dato hvor du ikke længere er dækket af din forsikring. Du kan se, hvornår det er på Min Pension eller i din pensionsoversigt - det vil typisk være, når du går på pension.

Hvor finder jeg mine forsikringsbetingelser?

Du har fået dine forsikringsbetingelser med fysisk post eller i e-Boks sammen med din dækningsoversigt. Det kan være, da du fik din pensionsordning, eller hvis den efterfølgende er blevet ændret.
Du kan se, hvordan du er dækket på Min Pension eller i vores app, Mobil AP.

Du kan se, hvordan du henter den her

Er du kunde i et pengeinstitut i nærpensionssamarbejdet eller hos andre samarbejdpartnere, så kontakt dit pengeinstitut/samarbejdspartner, hvis du har spørgsmål om dækning og forsikringsbetingelser.

 

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi har midlertidigt ændret vores åbningstider og sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag til torsdag: 08.00-16.30

Fredag: 08.00-16.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.