• Bæredygtighed

Investering af pension

Vigtige ting at huske på

Din pensionsopsparing bliver investeret

AP Pension investerer din pensionsopsparing, så du kan få den bedst mulige forrentning og dermed den størst mulige pension. Når du skal have din pensionsopsparing udbetalt, kan det afkast, som investeringerne løbende giver, udgøre en stor del af din samlede pension.

Samlet set har kunderne i AP Pension opsparinger for over 175 mia. kr. Med en sådan pulje penge kan AP Pension foretage store, langsigtede og offensive investeringer, men samtidig sprede risikoen. Det mener vi i AP Pension, giver grobund for gode afkast.

Hvilke muligheder har du for investering af din pension?

Når du skal vælge, hvordan din pensionsopsparing skal investeres, skal du først og fremmest afgøre, om du ønsker gennemsnitsrente eller markedsrente - eller en kombination af begge - når din pension skal investeres.

Dernæst er det op til dig at beslutte, hvor involveret du gerne vil være i dine investeringer. Overordnet set er der tre muligheder: 

Vi vælger for dig. Hvis du ønsker, at din pensionsopsparing skal investeres, så risikoen aftrapper, jo ældre du bliver, og uden at du selv skal gøre noget, kan du vælge den AP Active-fond, der passer med det år, hvor du skal på pension.

Du vælger sammen med os. Hvis du ønsker, at din pensionsopsparing skal investeres med en fast risikoprofil, kan du vælge mellem fire risikoprofiler, som AP Pension har sammensat.

Du vælger selv. Hvis du ønsker selv at sammensætte investeringen af din pensionsopsparing, kan du vælge mellem en række fonde udvalgt af AP Pension.

Du kan ændre dit investeringsvalg på Min Pension, hvor du også kan se, hvilke fonde du kan investere i.

Vælg mellem gennemsnitsrente og markedsrente

Du kan vælge mellem gennemsnitsrente og markedsrente, når din pensionsopsparing skal investeres. Du har også mulighed for at kombinere, så f.eks. en del af din opsparing er investeret i gennemsnitsrente og den anden del i markedsrente

Gennemsnitsrente er for dig, der ønsker, at din opsparing vokser støt og rimelig forudsigeligt. AP Pension fastsætter typisk renten for et år ad gangen. I år med højt afkast sørger AP Pension for at lægge penge til side, så der også er råd til at give dig en fornuftig rente i år med lavt afkast.

Markedsrente er for dig, der foretrækker muligheden for et højere afkast, mod at løbe en højere risiko for tab. Du skal være forberedt på, at dit afkast svinger med udviklingen på finansmarkederne. Gode år kan give dig et højt afkast, men enkelte år kan også gå i minus, så din pensionsopsparing taber værdi.

Hvordan investerer AP Pension?

AP Pension ønsker at føre en aktiv og offensiv investeringsstrategi med en kontrolleret risiko. Strategien har som målsætning, at du som kunde opnår en tilstrækkelig og attraktiv pension. Vi investerer langsigtet og lader os ikke påvirke væsentligt af korte kursudsving. I AP Pension spreder vi investeringerne på regioner og brancher for at begrænse risikoen.

Vi investerer i et bredt spænd af aktiver: Aktier, traditionelle stats- og realkreditobligationer, virksomheds- og kreditobligationer, ejendomme samt alternative investeringer som vind- og solenergi, skove og landbrug.

Inden for aktier og obligationer håndplukker vi nogle få aktive samarbejdspartnere (forvaltere), som verden over finder de bedste investeringer til os. Det gør vi, fordi vi mener, at aktiv forvaltning giver vores kunder det bedste afkast og de største pensioner.

Udover at arbejde for et så godt afkast som muligt for dig som kunde, ønsker vi også at bidrage til, at selskaberne i vores portefølje i det hele taget bevæger sig i en mere ansvarlige retning. Med vores politik for ansvarlige investeringer og bæredygtige produktlinje AP Bæredygtig har vi gjort det let at investere din pension med fokus på bæredygtighedshensyn.

Herunder kan du læse mere om forskellige emner om investering af din pensionsopsparing.

Hvordan ser du, hvad du får i afkast eller rente?

Du kan se, hvor meget du har fået i afkast eller rente ved at logge på appension.dk/minpension. Her kan du dag for dag følge tallene i kroner og procent – og også se tal for tidligere år.

Hvis du har Mobil AP på din telefon, kan du også se afkast og rente i appen. Her får du desuden et visuelt overblik over dine tal for de seneste fem år.

Kan du ændre dit valg af investering?

Du kan ændre dit valg af investering ved at logge på appension.dk/minpension og vælge menupunktet 'Investering'.

Her kan du se og ændre, hvordan din nuværende opsparing og dine fremtidige indbetalinger er investeret.

Hvilke fonde kan du investere i?

Du kan se hvilke fonde, som du har mulighed for at investere i - eller som AP Pension investerer i for dig - ved at klikke her.

Vær opmærksom på, at de fonde, du kan investere i, afhænger af din aftale.

Hvordan investerer AP Pension?

AP Pension ønsker at føre en aktiv og offensiv investeringsstrategi med en kontrolleret risiko. Strategien har som målsætning, at du som kunde opnår en tilstrækkelig og attraktiv pension. Vi investerer langsigtet og lader os ikke påvirke væsentligt af korte kursudsving. I AP Pension spreder vi investeringerne på regioner og brancher for at begrænse risikoen.

Vi investerer i et bredt spænd af aktiver: Aktier, traditionelle stats- og realkreditobligationer, virksomheds- og kreditobligationer, ejendomme samt alternative investeringer som vind- og solenergi, skove og landbrug.

Inden for aktier og obligationer håndplukker vi nogle få aktive samarbejdspartnere (forvaltere), som verden over finder de bedste investeringer til os. Det gør vi, fordi vi mener, at aktiv forvaltning giver vores kunder det bedste afkast og de største pensioner.

Har AP Pension en politik for ansvarlige investeringer?

AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet er baseret på veldefinerede og anerkendte internationale principper omkring menneskerettigheder, korruption og miljø. Politikken tager blandt andet udgangspunkt i FN’s Global Compact og følger desuden OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhverv samt bredt anerkendte FN-konventioner. Det er AP Pensions holdning, at man ved at følge de internationale principper kan sikre en ansvarlig forvaltning af kundernes opsparing. AP Pension er også medlem af UN PRI, som er en uafhængig organisation af investorer, der arbejder med og for ansvarlige investeringer. UN PRI er støttet af FN, men er ikke en del af FN. UN PRI’s seks principper er en retning for, hvordan man kan opnå en mere ansvarlig investeringspolitik.

Derudover har vi defineret vores egne eksklusionskriterier for de selskaber og aktiviteter, som vi ikke ønsker at investere i.

Vores politik for ansvarlige investeringer og vores eksklusionskriterier resulterer i, at vi ikke investerer i følgende:

  • Selskaber, der er sanktioneret af den danske stat, FN eller EU.
  • Statsobligationer i lande, hvor den danske stat, FN eller EU har indført finansielle sanktioner mod landet eller mod ledende personer i landet.
  • Selskaber der ikke lever op til AP Pensions politik, og hvor dialog er virkningsløs.
  • Selskaber hvor en andel på 5 procent eller mere af omsætningen er relateret til tobaksproduktion.
  • Selskaber der er involveret i produktion af kontroversielle våben. Dette gælder f.eks. klyngebomber, antipersonel-miner, atomvåben samt biologiske og kemiske våben.
  • Selskaber hvor en andel på 5 procent eller mere af omsætningen er relateret til udvinding af termisk kul, eller hvor selskabet har ekspansionsplaner.
  • Selskaber hvor en andel på 25 procent eller mere af omsætningen er relateret til energiproduktion med termisk kul, eller hvor selskabet har ekspansionsplaner.
  • Selskaber hvor en andel på 5 procent eller mere af omsætningen er relateret til udvinding af tjæresand.
  • Selskaber hvor en andel på 20 procent eller mere af omsætningen er relateret til olie og gas upstream aktiviteter*

*Upstream aktiviteter omfatter efterforskning, boring og udvinding af olie og gas

Vores eksterne forvaltere har kendskab til AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed. Derfor forventer vi, at de vil følge denne, når de investerer på vegne af AP Pension.

AP Pension screener systematisk investeringerne i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer med hjælp fra ESG-dataleverandører, som er specialiserede i ansvarlige investeringer. For vores unoterede aktiver udfører vi en så kaldt ESG-due diligence proces før investeringen med det formål at identificere og mitigere potentielle negative indvirkninger på miljø og mennesker. Vores ESG-krav bliver også indarbejdet som en del af vores aftalegrundlag med forvalterne.

Som pensionsselskab mener vi, at det er vores pligt at gøre vores indflydelse gældende, ligesom vi også ønsker at bidrage til, at selskaberne i vores portefølje i det hele taget bevæger sig i en mere ansvarlig retning. Det gør vi ved at udøve, hvad der kaldes aktivt ejerskab, hvor vi løbende monitorerer selskabers adfærd og går i dialog med dem for at sikre os, at de lever op til vores politik og principper.

Du kan læse mere om AP Pensions aktive ejerskab her

Du kan læse mere om AP Pensions ansvarlige investeringer her

Hvordan arbejder AP Pension med bæredygtige investeringer?

EU-regler stiller fra marts 2021 krav til, hvordan vi i finanssektoren informerer vores kunder om bæredygtighed i deres pensionsopsparingsprodukter. Det centrale formål er at skabe transparens om, hvordan finansielle virksomheder og deres investeringsprodukter fremmer miljømæssige og sociale karakteristika. Dermed skal reglerne understøtte, at forbrugerne kan træffe oplyste valg om køb af investeringsprodukter på baggrund af viden om udbydernes og deres produkters integration af bæredygtighedshensyn i investeringsprocesser generelt og i de enkelte produkter.

Her kan du blive klogere på AP Pensions arbejde med ansvarlige og bæredygtige investeringer, samt hvordan vi fremmer miljømæssige og sociale karakteristika i de forskellige pensionsprodukter og ydelser

Her kan du læse mere om vores klimamål og høre vores investeringsdirektør forklare nærmere omkring, hvordan vi arbejder med at nå dem

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.