• Samfundsansvar

Fokus på korrekt udbetaling

AP Pension er 100 procent ejet af kunderne, og det er vores ansvar at sikre, at vi udbetaler forsikringsydelser til de kunder, der er berettigede til det.

Hvis vi udbetaler forsikringsydelser til kunder, der ikke er berettigede til det, vil det ramme alle de andre i kundefællesskabet i form af højere forsikringspriser. Derfor har AP Pension og kunderne en fælles interesse i at undgå uberettigede udbetalinger.

Hvis vi får mistanke om, at de oplysninger, vi har fået fra en kunde, ikke er korrekte, eller hvis en kunde fortier relevante oplysninger, er vi forpligtede til at undersøge sagen nærmere.

Når vi undersøger

Når vi undersøger forsikringssager, sker det normalt ved, at vi beder om nogle yderligere oplysninger fra kunden selv. Eller at vi med kundens samtykke indhenter oplysninger fra f.eks. en speciallæge, en kommune eller fra offentlige registre.

Oftest vil disse yderligere informationer føre til, at vi kan træffe en afgørelse i sagen.

I sjældne tilfælde, hvor vi har en velbegrundet mistanke om, at en kunde bevidst har givet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger af afgørende betydning for sagen, kan det være nødvendigt at foretage observation for at afklare mistanken.

Vi anvender kun observation som en sidste udvej, når andre mindre indgribende midler er udtømte. Vi er meget opmærksomme på, at det kan opleves ubehageligt, og observation kræver i hvert enkelt tilfælde godkendelse fra et direktionsmedlem i AP Pension forud for igangsættelsen.  

I tilfælde af observation har vi altid fokus på, at observationsperioden skal være så kort som mulig. Derfor vurderer vi løbende om mistanken kan be- eller afkræftes, og hvis vi får afkræftet mistanken, stopper vi omgående observationen.

AP Pension følger reglerne om god skik, straffeloven, databeskyttelsesreglerne, bekendtgørelsen om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber samt branchens etiske kodeks på området. Det betyder f.eks., at vi altid forelægger alle de indsamlede oplysninger for kunden, efter vi har afsluttet et observationsforløb – uanset om mistanken er blevet be- eller afkræftet.

Forsikringssvindel

Hvis man bevidst giver urigtige oplysninger eller fortier oplysninger med det formål at få en udbetaling fra sit pensions- eller forsikringsselskab, er der tale om forsikringssvindel.

Det kan f.eks. være, hvis man fortæller, at man ikke kan gå som følge af en ulykke, og derfor slet ikke kan arbejde mere, men virkeligheden er, at man kun er lettere gangbesværet, og dermed reelt vil kunne arbejde i et vist omfang.

Forsikringssvindel betragtes som bedrageri og er strafbart med bøde eller fængsel i op til halvandet år, og en dom vil optræde på straffeattesten i op til 5 år. I grove tilfælde kan straffen dog være helt op til otte års fængsel.

Klageadgang

Hvis man som kunde mener, at AP Pension ikke har overholdt reglerne for observation, kan man klage til vores klageansvarlige på klageansvarlig@appension.dk eller med fysisk post til:

AP Pension
Att. klageansvarlig
Østbanegade 135
2100 København Ø

Relevante links:

Forsikring & Pensions tema om forsikringssvindel

Bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber

Kodeks for særlig undersøgelse af forsikringssager

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.