• Samfundsansvar

Sådan får du styr på udbetaling af folkepension

Når du skal søge folkepension, er der mange ting at holde styr på. Vi hjælper dig med et overblik.

Vigtige ting at huske på

  • Du skal ansøge om folkepension på borger.dk
  • Du kan få folkepension, fra du er mellem 67 og 69 år
  • Husk, at du kan søge folkepension allerede seks måneder inden, du har ret til folkepension

Om at søge folkepension

Hvordan søger jeg om udbetaling af folkepension?

Du kan søge om udbetaling af folkepensionen på borger.dk. Når du har logget på, skal du svare på nogle spørgsmål – og efter 3-6 uger får du svar på din ansøgning.

Hvorfor skal jeg selv søge – sker udbetalingen ikke automatisk?

Din folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge om udbetaling af pengene. Vi sender en e-mail til vores kunder, 3-4 måneder før de når folkepensionsalderen, og minder om at søge om udbetaling af folkepension.

Hvad sker der, hvis jeg søger for sent?

Hvis du ikke når at søge om folkepension senest i den måned, hvor du når folkepensionsalderen, kan du få den udbetalt med tilbagevirkende kraft – dog kun hvis du søger senest den 10. i den femte måned, efter du har nået folkepensionsalderen.

Bliver du for eksempel 67 år* i oktober, skal du altså senest søge den 10. marts næste år for at få folkepension fra november. Hvis du først søger den 11. marts, kan du ikke få udbetalt folkepension med tilbagevirkende kraft – så har du først ret til folkepension fra den 1. april.

*Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår du er født. Her tager vi udgangspunkt i en folkepensionsalder på 67 år – det gælder for kunder, der er født i 1956.

Om at få udbetalt folkepension

Hvornår kan jeg få folkepension?

Du kan få folkepension, fra du er mellem 67 og 69 år, afhængig af hvornår du er født. Derudover skal du være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark. Læs mere om, hvornår du kan gå på pension, og de betingelser, der skal være opfyldt.

Hvor meget kan jeg få i folkepension?

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Enlige får typisk mere end gifte/samlevende. Har du indkomster ved siden af, kan din folkepension blive sat ned. Se satserne for folkepension, eller beregn, hvad du kan få udbetalt.

Jeg har ret til folkepension, men arbejder stadig. Hvad gør jeg?

Du kan søge om at udskyde din folkepension – på den måde får du mere i folkepension i form af et ventetillæg, når du starter udbetalingen. For at kunne udskyde din folkepension skal du arbejde mindst 750 timer om året og have ret til folkepension.

Arbejder du mindst 1.560 timer årligt i de første 12 måneder, efter du har nået din folkepensionsalder, så kan du optjene en skattefri seniorpræmie på 46.868 kr. (2024).

Hvis du også arbejder mindst 1.560 timer i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen eller måske først starter med at arbejde der, har du mulighed for at få udbetalt en seniorpræmie på 27.898 kr. (2024).

Se mere her vedrørende retten til seniorpræmie: Seniorpræmie - hvis du arbejder (borger.dk)

Hvad skal jeg vide i forbindelse med udbetaling af folkepension og min opsparing i AP Pension?

Får du udbetalt en månedlig pension fra AP Pension, samtidig med at du får udbetalt din folkepension, kan din folkepension blive nedsat. Får du udbetalt en kapitalpension/aldersopsparing, har det ingen betydning for størrelsen af din folkepension. Det kan derfor have stor betydning for størrelsen af din folkepension, at du planlægger i hvilken rækkefølge, du starter udbetalingen af din pension.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.