• CSR

Vil du gøre en forskel med din pension?

Når du investerer hele - eller en del - af din pensionsopsparing i AP Bæredygtig, er du med til at gøre en forskel. AP Bæredygtig bygger på et bevidst valg af investeringer, der alle bidrager positivt til FN’s verdensmål, til reduktion af CO2-udledning eller til den grønne omstilling af energiproduktion.

Sådan gør din pension en forskel

Når vores kunder investerer deres pensionsopsparing bæredygtigt, giver det os mulighed for at gøre en forskel. Sammen bekæmper vi fattigdom og støtter projekter for kvinders rettigheder. Vi medvirker til bæredygtig udvikling i verdens fattigste lande og støtter tiltag, der reducerer CO2. Du kan læse mere om vores investeringsprojekter herunder.

Udviklingsprojekter for kvinders rettigheder og bekæmpelse af fattigdom

AP Pension investerer blandt andet i virksomheder og organisationer, som arbejder med projekter, der bekæmper fattigdom og bidrager til bæredygtig udvikling i verdens fattigste lande.

Afskaf fattigdom.png Sundhed og trivsel.png Industriinnovation og infrastruktur.png

Eksempler på projekter:

Sri Lanka

I Sri Lanka støtter vores investering et nyt projekt, der har fokus på psykiske og fysiske lidelser og vold mod kvinder, hvor målet er at 11.000 kvinder får hjælp til at håndtere voldssituationer. Derudover arbejder projektet også for at styrke landets indsats for at få COVID-19 under kontrol, hvilket blandt andet har bidraget til, at ansatte i sundhedssektoren får uddannelse inden for smitteforebyggelse, og at 2 millioner borgere modtager nødhjælp i form af økonomisk støtte til at komme igennem pandemien.

Angola

I Angola støtter vores investering et projekt, der arbejder på at opbygge et system til indkomststøtte af de fattigste husholdninger og familier i landet. Samtidig opbygges et offentligt system for social sikkerhed. Projektet har som mål at nå ud til 1 million husholdninger, der alle er blandt de 40 procent fattigste i landet.

Investering i grøn energi og reduktion af CO2-udledning

AP Bæredygtig bygger blandt andet på investeringer, der bidrager til reduktion af CO2-udledning og til den grønne omstilling af energiproduktion. 

Grøn energi i Indien

Bæredygtig energi.png Klimaindsats.png

  • AP Bæredygtig investerer blandt andet i to vindmølleparker og fire solcelleprojekter i Indien. Vindmølleparkerne har en samlet kapacitet på 210 MW, og solcellerne har en kapacitet på 47 MW. Det svarer til forbruget af elektricitet i mere end 50.000 indiske husstande om året, hvilket betyder, at der undgås udledning af 300.000 ton CO2.

Ansvarlig forbrug og produktion

Ansvarligt forbrug og produktion.png

  • AP Bæredygtig investerer i et selskab, der laver løsninger inden for logistik og emballage. De opererer efter en cirkulær model, hvor paller, kasser og andre beholdere kan genbruges som alternativ til engangsløsninger. Deres genbrugsløsninger betyder, at de siden 2015 har sparet fældning af 8 millioner træer og udledning af 10 millioner tons CO2.

Skovbrug og fremstilling af træprodukter

Livet på land.png

  • AP Bæredygtig investerer i et selskab, der arbejder med skovbrug og fremstilling af træprodukter. Al skov er certificeret, og selskabet sørger for, at der plantes mindst lige så mange træer, som der fældes. Det bliver til 140-150 millioner træer om året. Deres skovarealer fjerner 32 millioner ton CO2 om året, hvilket svarer til mængden af CO2 fra 7 millioner benzinbiler.​

Matter-beregner.png

Beregn dit klimaaftryk

Sammen med vores samarbejdspartner Matter har vi gjort det muligt for dig at beregne, hvor stor en forskel din pension kan have på dit klimaaftryk.

AP Bæredygtig har leveret flotte afkast

AP Bæredygtig er et robust produkt, der egner sig rigtig godt til langsigtet opsparing som pension, hvor det sjældent er afkastet i en enkelt måned eller et enkelt år, der afgør, hvor stor pensionsformuen ender med at blive. AP Bæredygtig leverer gode resultater og de seneste års afkast kan ses nedenfor.   

AP Bæredygtig - Afkast 2021

Livscyklus afkast år til dato - pr. 31. oktober 2021

AP Bæredygtig Afkast ÅTD - September 2021.jpg

Note: Branchen defineres som de kommercielle selskaber. Afkastet er efter årlige omkostninger i procent (ÅOP), men før Pensionsafkastskat (PAL).
Kilde: Morningstar Direct

AP Bæredygtig - Afkast siden lancering

Livscyklus afkast - pr. 31. oktober 2021
(annualiseret afkast siden 1. juli 2019)

Afkast siden lancering - pr. 30. september 2021.jpg

Note: Branchen defineres som de kommercielle selskaber. Afkastet er efter årlige omkostninger i procent (ÅOP), men før Pensionsafkastskat (PAL).
Kilde: Morningstar Direct

Er du klar til at investere din pension bæredygtigt?

Hvis du ønsker at investere i AP Bæredygtig, kan du læse mere om, hvordan du ændrer dit investeringsvalg på Min Pension og tage vores investeringsguide. Hvis du allerede investerer i AP Bæredygtig, kan du også her vælge, om en større del af din opsparing skal placeres i vores bæredygtige produkt.

 

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi har midlertidigt ændret vores åbningstider og sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage mellem klokken 8.00 og 15.00.

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.