• Samfundsansvar

Krig i Ukraine: Det gør AP Pension

Ruslands invasion af Ukraine strider mod internationale normer og konventioner samt fundamentale menneskerettigheder. OECD har kaldt Ruslands krigsførelse for en overtrædelse af international lov, og 141 FN-lande stemte den 2. marts 2022 for en resolution, der fordømmer krigen og kræver, at Rusland straks trækker sine soldater ud af Ukraine.

Som følge af krigen har blandt andet FN, EU og G7-landene indført sanktioner mod Rusland og mod en lang række personer og virksomheder, som kan have en tilknytning til regimet i Kreml.

Som ansvarlig investor ønsker AP Pension ikke at bidrage hverken direkte eller indirekte til overtrædelser af menneskerettigheder i konfliktramte områder, og samtidig har vi et ansvar for at være med til at sikre, at sanktioner overholdes og gennemføres rettidigt og hensigtsmæssigt.

Herunder er en gennemgang af de tiltag, AP Pension har iværksat i forbindelse med krigen i Ukraine.

Screening af investeringer

Med udgangspunkt i vedtagne sanktioner og FN's Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), der indgår i AP Pensions ’Politik for Ansvarlighed og Bæredygtighed på Investeringsområdet’, har vi udført en screening af vores investeringer på tværs af alle aktivklasser. Formålet har været at identificere porteføljeselskaber med stor risiko for at bidrage til eller være forbundet med væsentlige, potentielle negative påvirkninger af menneskerettigheder som følge af deres relationer til Rusland.

På baggrunden af screeningen har vi gennemført en række tiltag.

Ingen investeringer i russiske statsobligationer eller statsejede selskaber

Siden august 2020 har AP Pension ikke investeret i russiske statsobligationer, fordi vi vurderer, at Rusland ikke lever op til vores generelle bæredygtighedskriterier. Kriterierne for statsobligationer handler blandt andet om det enkelte lands bidrag til verdensmålene, graden af politisk frihed, og hvorvidt landet er underlagt sanktioner.

Beslutningen om ikke at inkludere russiske statsobligationer i vores investeringer har desuden medført, at selskaber, der er ejet af den russiske stat (over 50 procent ejerskab), heller ikke er inkluderet i AP Pensions investeringsunivers.

Denne beslutning betyder, at vi er i gang med at frasælge mindre beholdninger i fire selskaber, som er blevet føjet til vores eksklusionsliste. Det drejer sig om nedenstående selskaber, som vil blive frasolgt, så snart det er muligt:

Selskabsnavn
PhosAgro PJSC
Polymetal International PLC
Polyus PJSC
Mobile TeleSystems PJSC

Russiske investeringer via eksterne fonde

En lille del af AP Pensions kunder investerer selv deres pension i eksterne fonde fra vores åbne fondsliste. Her er primært tale om eksterne fonde, hvor det er den eksterne forvalter, der træffer de investeringsmæssige beslutninger. AP Pension har ikke medbestemmende indflydelse på investeringerne i disse fonde, og det betyder, at vi ikke altid kan få implementeret vores investeringspolitik eller vores eksklusionsliste fuldt ud.

I dette PDF-dokument er en oversigt over russiske statsejede selskaber og russiske statsobligationer, der indgår i eksterne fonde.

AP Pension har sendt listen med de identificerede investeringer til de pågældende forvaltere. Afhængigt af investeringsmandatet, strukturen i den enkelte fond, typen af aktiver og eventuelle sanktioner, vil den enkelte forvalter løbende vurdere, om eventuelle russiske statsobligationer og statsejede selskaber kan og bør frasælges.

Dilemmaer og udfordringer

Selskaber med væsentlig eksponering til Rusland

I AP Pensions internt forvaltede mandater er der investeringer i en række selskaber, som har relationer til Rusland. Det kan være i form af aktiviteter, værdikæder eller leverandører. AP Pension har prioriteret de selskaber, der har en væsentlig eksponering via sine aktiviteter og relationer til Rusland, og hvor risikoen for at bidrage til potentielt negative påvirkninger for mennesker er vurderet størst.

Nogle af disse selskaber har været hurtige til at melde ud, hvordan de forholder sig til konflikten, mens andre fortsat er i gang med at forholde sig til de komplekse problemstillinger, krigen har medført.

AP Pensions forventning til disse selskaber er, at de er åbne om deres overvejelser om de dilemmaer, krigen medfører for dem. Det kan f.eks. være dilemmaer om menneskerettigheder, forsyningssikkerhed, økonomiske konsekvenser for virksomhederne og deres investorer og hensyn til lokale ansatte i Rusland.

De identificerede selskaber er følgende:

Selskabsnavn
Rockwool International A/S
Carlsberg A/S
Industria de Diseno Textil SA (Inditex)
Hennes & Mauritz AB
Danone SA
Ørsted A/S
Pepsico Inc.

Forventninger til russiske investeringer i fremtiden

Ud fra den nuværende situation og udvikling, forventer vi ikke, at Rusland bliver inkluderet i AP Pensions investeringsunivers inden for en overskuelig fremtid.

AP Pension fortsætter med at monitorere udviklingen i Ukraine og i de enkelte selskaber i forhold til deres relationer til Rusland.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag til fredag: 08.30-16.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.