• Samfundsansvar

Strategi og fokuseret indsats over for banker med fossile forretningsaktiviteter

Vores nye fossile strategi, herunder de strammere eksklusionskriterier samt den holistiske metodetilgang, har ført til et stop for investeringer i kul-, olie- og gasselskaber med forretningsmodeller, som er uforenelige med målene i Parisaftalen.

Læs mere om vores fossile eksklusionskriterier

AP Pension investerer dog fortsat indirekte i fossile selskaber via vores investeringer i visse banker, som indtil videre i et vist omfang fortsætter med at levere finansielle ydelser til fossile selskaber, hvis forretningsmodeller er i modstrid med Parisaftalen.

Med sin enorme samfundsmæssige betydning spiller banksektoren en afgørende rolle i omstillingen til en kulstoffattig økonomi. Banker kan facilitere investeringer i lavemissionsløsninger og tilskynde til reduktion af CO2-udledning i realøkonomien gennem klimabevidst finansiering og engagement med deres kunder, jf. målet i Parisaftalens artikel 2: at ”lede finansielle strømme i retning af lave drivhusgasemissioner og klimarobust udvikling”. Fra et investorperspektiv vil banker, der fortsætter med at finansiere fossile aktiviteter, der ikke lever op til Parisaftalens mål, derimod være med til at skabe betydelige transitions- og fysiske risici i takt med, at den grønne omstilling accelererer, og værdien af fossile aktiver falder (strandede aktiver).

Vi har derfor udviklet en metode til holistisk at vurdere, om bankerne i vores portefølje lever op til målene i Parisaftalen. Ud fra en række opstillede krav til bankernes finansieringsaktiviteter inden for det fossile område har vi undersøgt, om disse er i overensstemmelse med Parisaftalens mål om netto-nul udledning i 2050. Kravene er bl.a. baseret på anbefalinger fra IEA og SBTi samt IIGCCs og ShareActions individuelle rammeværker for banker.

Vores analyse viser, at mange internationale storbanker i AP Pensions portefølje er langt fra at leve op til målene i Parisaftalen. Vi har fokuseret analysen og den aktive ejerskabsindsats ift. de 26 banker, der er omfattet i IIGCC-rammeværket. AP Pension har 16 af disse banker i beholdningen til en samlet værdi af ca. 1,4 mia. kroner (se tabel). Dette understreger vigtigheden af at have fokus på den aktive ejerskabsindsats over for dem.

 

llGCC banker

AP Pensions beholdning

per 31. december 2023, mio kr.

Bank of America 185
Bank og Montreal 15
BNP Paribas 174
China Construction Bank 8
Citigroup 156
Groupe Crédit Agricole 1
HSBC 86
ING Bank 191
J. P. Morgan 93
Mitsubishi UFJ FG 0,3
Mizuho 7
Morgan Stanley 17
Scotiabank 13
Toronto Dominion 19
UBS 370
Wells Fargo 84
Total  Ca. 1,4 mia. kroner 

Aktiv ejerskabsindsats overfor banker

AP Pension forventer ikke, at bankerne lever op til vores opstillede krav med det samme, men forventer løbende at se tiltag til at imødekomme kravene over tid.

AP Pension udøver primært sit aktive ejerskab overfor banker via vores eksterne serviceudbyder EOS. I tilfælde, hvor bankerne ikke er lydhøre eller viser fremskridt, kan det imidlertid være nødvendigt at eskalere det aktive ejerskab. Dette kan bl.a. være gennem at udsende investorbreve, underskrive investorerklæringer og eventuel direkte dialog med den pågældende bank. Det kan også være gennem at deltage i aktionærforslag i samarbejde med eller som støtte til andre aktører. Via vores deltagelse i det europæiske investorinitiativ ”IIGCC Bank Working Group”, som vi tilsluttede os i april 2023, arbejder vi desuden med aktivt ejerskab over for finansielle institutioner generelt set.

AP Pension bruger også sin stemme aktivt, når bankerne, vi investerer i, holder generalforsamlinger. Mere konkret vurderer vi sammen med vores eksterne rådgiver aktionærforslag, der pålægger bankerne ikke at finansiere eller investere i nye, fossile udvindingsprojekter, eller som opfordrer bankerne til at fremlægge konkrete klimahandleplaner, der er i overensstemmelse med Parisaftalen.

Har den aktive ejerskabsindsats efter en længere periode vist sig virkningsløs, og er alle redskaber opbrugt, kan et frasalg af samtlige investeringer i banken i AP Pensions portefølje overvejes.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.