• Samfundsansvar

Hvad er vores fossile eksklusionskriterier?

Som en del af vores klimastrategi har vi strammet vores kriterier for fossile investeringer. Det betyder at vores eksklusionskriterier for fossile selskaber nu er: 

  • Selskaber hvor en andel på fem procent eller mere af omsætningen er relateret til udvinding af termisk kul, eller de har ekspansionsplaner
  • Selskaber hvor en andel på 25 procent eller mere af omsætningen er relateret til energiproduktion med termisk kul, eller de har ekspansionsplaner. Der er foretaget en holistisk vurdering af selskaber, som ligger omkring grænseværdierne.
  • Selskaber hvor en andel på fem procent eller mere af omsætningen er relateret til udvinding af tjæresand
  • Selskaber hvor en andel på 20 procent eller mere af omsætningen er relateret til olie og gas upstream aktiviteter (efterforskning, boring og udvinding af olie og gas). Da olie- og gassektoren spiller en helt central rolle i klimakampen, har AP Pension ligeledes valgt at foretage en holistisk vurdering af de selskaber, der ligger under denne grænse.

Det er et dilemma for AP Pension, hvordan vi bedst muligt håndterer olie- og gasselskaber, som investerer i nye olie- og gasfelter, i vores investeringsunivers. Det Internationale Energi Agentur, IEA, slår fast i sit net zero by 2050-scenarie, at investeringer i ny fossil udvinding, som påbegyndes i 2022 eller senere, ikke er foreneligt med målet i Paris-aftalen. AP Pension er dog villig til at understøtte de selskaber, som har udvindingsplaner, så længe de har udarbejdet ambitiøse forretningsplaner for at omstille sig i overensstemmelse med Paris-aftalens målsætninger. Vi har udarbejdet en holistiske tilgang, som adresserer denne udfordring ved bl.a. at kigge nærmere ind i selskabernes forretningsmodeller og overgang til klimaneutralitet.

Der er taget udgangspunkt i data og vurderinger fra Transition Pathway Initiative (TPI) samt Climate Action 100+ Net-Zero Benchmark, og der er yderligere blevet suppleret med information fra selskabernes årsrapporter mv.

Læs mere om vores metoder for vurderingen af forsyningsselskaber her

Læs mere om vores metoder for vurderingen af olie og gasselskaber her

I februar 2022 har vi konkluderet, at Eni arbejder på at omstille sine forretningsplaner henimod at blive forenelige med Paris-aftalen.

Eni er derfor kommet på vores observationsliste, da vi har beholdning i selskabet. Se listen af selskaber på observationslisten her. Vi vil indgå i aktivt ejerskab med Eni, og selskabet vil blive monitoreret tæt.

BP, TotalEnergies og Shell er kommet på vores eksklusionsliste. Se listen af ekskluderede selskaber her.

Vi har også identificeret fire selskaber, som ikke kan afhændes, da de ligger i eksternt forvaltede fonde, hvor vi ikke har bestemmende indflydelse på beholdningen. Vi har her opfordret til frasalg.  

Læs mere omkring AP Pensions holdning til fossile brændsler her

 

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.