• Samfundsansvar

Kursværn i AP Pension

Det har været et turbulent 2022, aktiemarkederne har været faldende, og renten er på kort tid steget betydeligt med kursfald på obligationer til følge. Uroen har også påvirket aktiverne i rentegrupperne, og vi indfører derfor kursværn i de mest påvirkede rentegrupper.

Kursværn betyder, at man skal betale en procentdel af opsparingen, hvis man ophæver eller flytter pensionsopsparingen (også i forbindelse med jobskifte).

Der indføres fra og med 01.11.22 kursværn i nedenstående rentegrupper.

Herunder kan du se de gældende satser for kursværn pr. 12.09.23. 

 • R0 AP Netlink (AP Fonden 2021, AP Flexfond 2021 og AP Flexfonden II 2021)
  • Kursværn før pensionsafkastskat: 0,93 procent
 • R1 AP Netlink (AP Fonden 2011, AP Flexfond 2011 og AP Flexfonden II 2011)
  • Kursværn før pensionsafkastskat: 0,23 procent
 • R0 G82 (gennemsnitsrente -1-0 procent)
  • Kursværn før pensionsafkastskat: 0,11 procent
 • R1 G82 (gennemsnitsrente 0-1 procent)
  • Kursværn før pensionsafkastskat: 1,14 procent

Kursværnet gælder, indtil andet oplyses. Satserne opgøres løbende i forhold til udviklingen på de finansielle markeder. De gældende satser vil stå både her på siden og på Forsikring og Pensions hjemmeside.

Hvad er rentegrupper og kursværn?

Det vedrører kun kunder, hvis ordning indeholder en ydelsesgaranti eller en rentegaranti, som indgår i en rentegruppe. Det er kunder, der har valgt traditionel gennemsnitsrente, eller som har en rentegaranti på indbetalingerne til AP NetLink. Hvilken rentegruppe man tilhører, afhænger af garantien.

Normalt overstiger markedsværdien af en rentegruppes investeringer værdien af rentegruppens kunders opsparing. Det betyder, at der er kollektive reserver, som anvendes til at udjævne afkastet over tid.

Men i tider med meget urolige finansmarkeder kan markedsværdien blive lavere end opsparingerne. Så indføres et kursværn, som i procent svarer til forskellen på opsparinger og markedsværdi.

Kursværnet er et midlertidigt tiltag for at sikre, at de øvrige kunder i en rentegruppe ikke kommer til at betale tab på opsparingerne for kunder, som forlader fællesskabet i en rentegruppe.

For kunder, som bliver i ordningen, har kursværnet ingen betydning, og de er fortsat sikret deres garanterede ydelser eller rentegaranti.

Forlader man rentegruppen – som man gør, når man ophæver eller flytter pensionsopsparingen – skal man derfor ud over eventuelle øvrige omkostninger betale kursværn. Det beløb, man får udbetalt, kommer på den måde til at svare til ens forholdsmæssige andel af markedsværdien.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag til fredag: 08.30-16.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.