• Samfundsansvar

Som fællesskab har vi overskud til at tænke på andre end os selv

Der var livlig debat og store spørgelyst, da AP Pension holdt sin årlige generalforsamling. På generalforsamlingen kom AP Pension et stort skridt nærmere målet om at have mindst 40 procent af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen.

AP Pensions årlige generalforsamling blev i år afholdt den 27. april i København, hvor 127 delegerede, der repræsenterede mere end 43.000 stemmer, var samlet til en dag i kundedemokratiets tegn.

AP Pensions bestyrelsesformand, Niels Dengsø Jensen, kunne i bestyrelsesberetningen, fortælle, at han efter nogle år med pandemi, havde set frem til, at 2022 ville byde på en mere normal hverdag, men stigende inflation og krigen Ukraine var med til at ændre på det.

- 2022 blev alt andet end normalt. Vi blev ramt af en energikrise med rekordhøje priser på gas og el. Inflationen steg. Renterne steg. Og aktiemarkederne blev ramt af store fald. Blandt andet som følge af krigen i Ukraine, sagde Niels Dengsø og fortsatte:

- Den sure stemning på finansmarkederne smittede uundgåeligt af på kundernes afkast, og det ramte også AP Pensions resultat for 2022. Det var dog ikke kun AP Pension, der blev påvirket negativt af situationen – det ramte på tværs af sektoren, lød det fra Niels Dengsø Jensen, inden han fortalte om den værdi, som AP Pension skaber, men som ikke kan måles direkte i kroner.

- I et år som 2022, hvor forudsætningerne for at skabe økonomisk overskud var udfordrede, kan det være sundt at blive mindet om, at AP Pension også skaber værdi udover rent økonomisk. Nemlig på det mere menneskelige plan. Her vil jeg f.eks. gerne nævne online lægen, som er en integreret del af AP Pensions sundhedsforsikring. Her kan man komme i kontakt med en læge i løbet af 15 minutter, som kan hjælpe med en diagnose, recepter på nødvendig medicin og med gode råd til, hvordan man skal forholde sig, sagde bestyrelsesformanden. Du kan læse mere om online lægen her.

I samme ombæring nævnte Niels Dengsø Jensen også AP Care, som er et tilbud til alle kunder med en pensionsordning i AP Pension. Man kan kontakte AP Care, hvis man f.eks. føler sig stresset på jobbet, er sygemeldt eller måske bare går og skranter. Læs mere om AP Care her.

Overskud til andre end os selv

Adm. direktør i AP Pension, Bo Normann Rasmussen, gik på talerstolen efter Niels Dengsø Jensen. Her dykkede han ned i de økonomiske resultater i 2022. Selvom det blev et svært år på den økonomiske front med et samlet underskud på 283 mio. kr. efter skat, så var der flere positive ting for AP Pension. For 2022 blev også et år, hvor der blev budt velkommen til 45.000 nye kunder og mere end 16 mia. kr. i samlede indbetalinger, hvilket er rekord højt for AP Pension. Læs mere om årets resultat her.

For investeringslinjen AP Bæredygtig kunne Bo Normann Rasmussen berette om godt nyt:

- Ved udgangen af 2022 havde 50.000 kunder placeret en del af deres pension i AP Bæredygtig, og ved årsskiftet var den samlede opsparing på 5,5 mia. kr., og beløbet stiger og stiger. Det er jeg utrolig stolt af, og jeg synes, at det vidner om, at vi som fællesskab har overskud til at tænke på andre end os selv.

Branchens bedste afkast på syv, fem og tre årssigt

Selvom afkastene til pensionsopsparingerne endte ud med minus i 2022, så er der alligevel god grund til at glæde sig over afkastene i AP Pension, når blikket går syv, fem og tre år tilbage. Her har AP Pension nemlig de bedste afkast blandt de kommercielle selskaber. F.eks. har en kunde med 15 år til pension og middelrisiko i AP Pension fået 10 procent højere afkast end hos konkurrenterne, hvis vi ser over syv år. 10 procent er lig med 100.000 kroner mere i pension pr. million, man har sparet op.

Når det er afkastet og ikke forsikringspriser, der i sidste ende afgør, hvor mange penge, man har på sin pensionsopsparing, så gjorde Bo Normann Rasmussen det klart, at han ikke forstår, hvorfor forsikringspriserne kan have afgørende betydning, når forhandlinger om nye pensionsaftaler spidser til.

- Hvorfor er det, at en prisstigning på forsikringerne på måske 3-4-500 kr. om året kan ende med at være tungen på vægtskålen, når forhandlingerne spidser til? Når vi samtidig kan dokumentere, at kunder i AP Pension har fået 100.000 kr. mere i afkast over syv år ved et depot på 1 mio. kr., spurgte Bo Normann Rasmussen fra talerstolen, inden han fortsatte:

- Jeg kan selvfølgelig ikke love, at vi skaber det samme merafkast de næste syv år. Men det er næppe forsikringsprisen, der kommer til at afgøre, hvor rige I bliver som pensionister. Det håber jeg, I vil huske på, når I selv en dag står og skal genforhandle jeres pensionsaftale.

Livlig debat

Blandt de fremmødte kunder var der stor spørgelyst, og de var derigennem med til at gøre dagen ekstra levende og indholdsrig. Der blev blandt andet diskuteret emner som investeringer i forsvar og våben, understøttelse af den grønne omstilling, aktivt ejerskab og eksklusion af fossile selskaber samt regulering af pensionsydelser for de kunder, der har forladt arbejdsmarkedet.

Flere af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen

I AP Pension har vi et erklæret mål om at have mindst 40 procent af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, og med valget af hele fem kvinder, tre af dem nyvalgte, ud af de 14 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, er AP Pension kommet et stort skridt nærmere sit mål.

Det blev behandlet og godkendt

  • Årsrapport inklusive koncernregnskab 2022
  • Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2022
  • Politik for aflønning
  • Generalforsamlingen bliver i 2024 afholdt i Aarhus

Fakta: De blev valgt

  • EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revision. Valget gælder for et år
  • Fem bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Nye medlemmer i bestyrelsen: Christina Nielsen, Eli Sander Kristensen, Maria Hamm (har efterfølgende trukket sig pga. jobskifte) samt Rikke Jakobsen
  • Michael Kyvsgaard Budolfsen, Jens Erik Iversen, Lars Aage Sørensen og Ejvind Næsvang Jensen udtrådte af bestyrelsen, da de ikke genopstillede. Du kan læse mere om den nye bestyrelse her.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.