• Samfundsansvar

45.000 nye kunder og vækst i indbetalingerne i finansielt annus horibilis

Selvom 2022 i høj grad var præget af krig, inflation, stigende renter og faldende aktiemarkeder, oplevede AP Pension-koncernen en positiv udvikling på flere områder.

  • Rekordhøje indbetalinger på 16,1 mia. kr.
  • 45.000 nye kunder
  • Brancheførende afkast i AP Bæredygtig
  • Fald i omkostninger pr. forsikret på 14 procent
  • Forbedret SUL-resultat
  • Underskud på 283 mio. kr. efter skat

Selvom 2022 i høj grad var præget af krig, inflation, stigende renter og faldende aktiemarkeder, oplevede AP Pension-koncernen en positiv udvikling på flere områder. F.eks. kunne selskabet byde velkommen til mere end 45.000 nye kunder, ligesom de samlede indbetalinger voksede med fire procent til over 16 mia. kr. Omkostningerne pr. forsikret faldt med 14 procent til 1.211 kr. og kunder, der sparer op i AP Bæredygtig, fik nogle af branchens bedste afkast.

De svære betingelser på finansmarkederne betød, at mange kunder oplevede negative afkast i 2022, og det påvirkede også koncernens resultat negativt. Det samlede investeringsafkast endte på -18,5 mia. kr. efter skat og AP Pension-koncernens resultat efter skat endte på -283 mio. kr. mod 210 mio. kr. året før.

- 2022 var et ekstraordinært år, og forudsætningerne for at skabe økonomisk overskud var reelt ikke til stede på grund af krigen i Ukraine, den høje inflation og frygten for recession. Det betød, at mange kunder oplevede negative afkast, og det ramte også AP Pensions resultat. Men vi har til gengæld oplevet fremgang på en række andre områder, så der er faktisk flere lyspunkter i et ellers svært finansielt år, siger AP Pensions administrerende direktør, Bo Normann Rasmussen.

På baggrund af årets resultat har bestyrelsen i AP Pension besluttet, at der ikke bliver tildelt AP Loyalitetsbonus for 2022.

45.000 nye kunder og vækst i indbetalingerne

AP Pensions samarbejde med en lang række danske pengeinstitutter via datterselskabet nærpension har været en vigtig kilde til vækst i 2022, og en stor del af de 45.000 nye kunder, som AP Pension kunne byde velkommen til, kom netop via denne kanal, hvor der blev indgået flere nye samarbejder i løbet af 2022.

- Vi har en multikanal-distributionsstrategi, som i den grad har vist sin værdi i 2022, hvor konkurrencen på firmapensionsmarkedet har været hårdere end nogensinde. Her har det været værdifuldt at kunne nå ud til nye kunder via vores nærpension-samarbejde, som har stået for en væsentlig del af kundevæksten i 2022. Der er yderligere vækst på vej via nærpension i kommende år, hvor vi skal byde velkommen til flere kunder fra de nye pengeinstitutter, der er kommet med i samarbejdet, siger Bo Normann Rasmussen.

Kundernes samlede indbetaling til koncernen voksede med cirka fire procent i forhold til året før og landede på 16,1 mia. kr., hvilket er det højeste niveau i AP Pensions mere end 103 år. Den store tilgang af nye kunder i 2022 betød også, at omkostningerne pr. forsikret faldt med næsten 14 procent fra 1.408 kr. i 2021 til 1.211 kr. i 2022.

Solide afkast over tre år trods surt 2022

De stigende renter og faldende aktiekurser betød, at kunder i AP Pensions livscyklusprodukt AP Active fik negative afkast over en bred kam. For kunder med længst tid til pensionen endte året med afkast på -13 procent før skat, mens kunder tæt på pensionen oplevede tab på 10,5 procent. Mange af de kunder, der er gået på pension, oplevede også negative afkast i 2022, men på grund af forventninger om højere afkast i fremtiden, især båret af de stigende renter, vil mere end halvdelen faktisk opleve, at deres pensionsydelse er uændret eller ligefrem stiger i 2023.

Kunder med opsparing i AP Bæredygtig kunne glæde sig over, at især de grønne infrastrukturinvesteringer holdt hånden under afkastet i 2022. Det betød mindre fald og afkast på mellem -9,9 og -6,5 procent før skat til kunder med hhv. 30 og 5 år til pension.

- Det er aldrig sjovt at fortælle kunderne, at de har fået negative afkast, men for langt de fleste vil 2022 ende med at have været et lille bump på vejen og ikke et år, der kommer til at få afgørende betydning for, hvor stor pensionsopsparingen ender med at blive. Over de seneste tre, fem og syv år har vi leveret bundsolide afkast til vores kunder, så vi fortsætter med at holde vores fokus på den langsigtede værdiskabelse, siger den administrerende direktør.

Antallet af kunder, der sparer op i AP Bæredygtig, voksede med 14.000 i 2022 til 49.000 kunder i alt ved årets udgang, og de har samlet sparet cirka 5,5 mia. kr. op i produktet.

Forbedret resultat på syge- og ulykkesforsikringer

SUL-resultat endte på -32 mio. kr., hvilket er en klar forbedring i forhold til resultatet på -243 mio. kr. i 2021. Resultatet er dog påvirket af en række engangsposteringer, og der er fortsat ikke balance i den underliggende forretning.

- AP Pension var blandt de første til at hæve priserne på SUL-forsikringerne. Det betyder, at vi i dag hensætter mindre til forventede fremtidige tab. Det påvirker vores SUL-resultat positivt, og samtidig begynder vi at kunne se effekten af vores forebyggende indsatser og den tidlige kontakt og tætte opfølgning via AP Care, som hjælper kunderne hurtigere tilbage på jobbet, siger Bo Normann Rasmussen og fortsætter:

- Det gælder for eksempel inden for stress og depression, hvor vi har reduceret udbetalingstiden fra forsikring ved tabt erhvervsevne med over 20 procent i gennemsnit. De kortere udbetalingsperioder er ikke kun en gevinst for AP Pension og vores kundefællesskab. Det er også en gevinst for de enkelte kunder og deres arbejdsgiver. Derfor skal vi fortsætte vores arbejde med forebyggelse og tidlige indsatser, så vi hjælper kunderne til en sund fremtid i overskud, slutter den administrerende direktør.

Kontaktinformation:

Uddrag af regnskabstal for AP Pension-koncernen

Alle beløb er i mio. kr. 2022 2021
Samlet investeringsafkast efter skat -18.499 14.027
Løbende indbetalinger 8.892 8.487
Engangspræmier 7.242 7.077
SUL-resultat -32 -243
Årets resultat efter skat -283 210
Samlet balance 170.123 180.189

Afkast i AP Active og AP Bæredygtig i 2022 samt de seneste tre år

AP Active

Graf_ AP Active.JPG

AP Bæredygtig

Graf_AP Bæredygtig.JPG

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.