• Bæredygtighed

Find information om sygedagpenge

Kender du betingelserne for at modtage sygedagpenge eller dine muligheder med jobafklaringsforløb? Vi giver dig overblik og information om ydelser og indsatser.

Forsørgelse eller refusion?

 • De første 30 dage fra første hele fraværsdag, er din arbejdsgiver forpligtet til at betale dig løn eller dagpenge afhængigt af din ansættelseskontrakt
 • Retten til sygedagpenge fra din arbejdsgiver forudsætter, at du har været ansat i otte uger og arbejdet mindst 74 timer
 • Efter de første 30 dage er du fortsat berettiget til lønudbetaling, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt. Hvis din løn ophører under din sygemelding, kan du søge om sygedagpenge. Hvis du ikke opfylder betingelserne for modtagelse af sygedagpenge, har du mulighed for at søge om kontanthjælp
 • Hvis du får løn under sygdom, udbetaler kommunen sygedagpenge til din arbejdsgiver. Det betyder, at din sygedagpengeperiode starter fra 3. fraværsuge, selv om du ikke selv får udbetalt sygedagpenge

Betingelser for at modtage sygedagpenge

For at kunne modtage sygedagpenge skal du være uarbejdsdygtig på grund af sygdom og desuden opfylde ét af følgende beskæftigelseskrav:

 • Du har været i beskæftigelse, og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for din første sygefraværsdag, og har været beskæftiget i mindst 40 timer pr. måned inden for mindst fem af disse måneder
 • Du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis du ikke var blevet syg
 • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder
 • Du er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov
 • Du er ansat i fleksjob

Ydelsesniveau

 • Sygedagpengene udgør højst 4.695 kr. (2024) pr. uge og højst 126,89 kr. (2024) pr. time
 • Beregningen sker ud fra din hidtidige indtægt/arbejdstid.
 • Sygedagpenge udbetales bagud

Varighedsbegræsning

Som udgangspunkt er du kun berettiget til sygedagpenge i 22 uger, uanset om du har været helt eller delvist sygemeldt i perioden. Herefter skal din kommune revurdere din situation.

 • Din kommune beregner perioden for modtagelse af sygedagpenge ud fra de foregående ni kalendermåneder, også selv om der er tale om to forskellige sygeperioder
 • Efter 22 ugers udbetaling, skal det afklares, om dine sygedagpenge kan forlænges ud fra de forlængelsesmuligheder, der er i loven, fx hvis du har en verserende arbejdsskadesag
 • Hvis dine sygedagpenge ikke kan forlænges, og du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, har du ret til et jobafklaringsforløb
 • Hvis din kommune vurderer, at du er rask ud fra en bred betragtning, det vil sige i forhold til ethvert erhverv, er du ikke berettiget til jobafklaringsforløb men skal søge dagpenge fra din a-kasse eller kontanthjælp, hvis du ikke er medlem af en a-kasse

Jobafklaringsforløb

Et jobafklaringsforløb er et forløb med en tværfaglig indsats, der skal understøtte, at du kommer tilbage i beskæftigelse.

 • Ved overgangen til jobafklaringsforløbet skal jobcentret tildele dig en gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som udarbejder en forberedende rehabiliteringsplan i samarbejde med dig
 • Sagsbehandleren forelægger din sag for rehabiliteringsteamet på et møde senest fire uger efter, at du er overgået til jobafklaringsforløb Både du og din sagsbehandler skal deltage i mødet. Herudover deltager fagfolk fra kommunens sociale- og beskæftigelsesrettede enheder og en uvildig læge fra regionen
 • Rehabiliteringsteamet peger på muligheder for, hvordan du kan hjælpes tilbage til beskæftigelse. Denne indstilling danner grundlag for planens indsatsdel, som sagsbehandleren udarbejder sammen med dig

Erstatning ved tab af erhvervsevne

Har du været sygemeldt i tre måneder, kan du som pensionskunde i AP Pension søge om udbetaling af tab af erhvervsevne.

 • Du kan få udbetaling fra forsikringen ved tab af erhvervsevne, hvis AP Pension vurderer, at din erhvervsevne er nedsat med mindst halvdelen eller 2/3 på grund af sygdom eller ulykke
 • AP Pension behandler din sag og vurderer, om du opfylder forsikringsbetingelserne
 • Får du fuld løn under sygdom, udbetales erstatningen som refusion til din arbejdsgiver på linje med sygedagpenge

 

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.