• Bæredygtighed

Klimarapportering hos AP Pension

I AP Pension ønsker vi at være åbne og transparente om de klimarelaterede risici og muligheder, vi identificerer i vores investeringer. Derfor udarbejder vi hvert år en klimarapport, hvor vi tager udgangspunkt i anbefalingerne fra TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Se og download klimarapporten

Læs mere om TCFD

Rapporten giver vigtige input til vores investeringsproces

Håndtering af klimarisici er en integreret del af AP Pensions investeringsstrategi. Vores analyser giver os både kvantitativ og kvalitativ indsigt i relevante klimarelaterede risici og muligheder. Den viden kan vi anvende til at evaluere vores investeringsprocesser og implementere nye tiltag, som analyserne viser, der er behov for.

Med resultaterne fra analysearbejdet opnår vi et nuanceret indblik i, hvordan klimaforandringer påvirker og kan påvirke vores investeringer nu og i fremtiden. Samtidig kan vi måle og følge udviklingen i vores porteføljes klimaaftryk år efter år. På den måde kan vi give en status på, hvordan vores investeringer klarer sig i forhold til vores mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader i overensstemmelse med Parisaftalen og dermed have en CO2-neutral investeringsportefølje senest i 2050.

Vores rapport viser, at verden endnu er et stykke fra at nå målsætningen i Parisaftalen. Det vil kræve omfattende investeringer i vedvarende energi, udvikling af nye teknologier, ændringer i selskabers forretningsmodeller samt en række nye politiske tiltag. Alle disse elementer udgør både risici og muligheder, og vi er i AP Pension opmærksomme på, at begge dele skal inddrages i vores arbejde med klima.

Rapporten er udarbejdet af AP Pension med data fra vores uafhængige eksterne rådgiver, ISS ESG.

Hovedkonklusioner fra rapporten

  • Analyserne er baseret på vores portefølje af børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer, som består af ca. 1.500 selskaber og en formue på omtrent 55 mia. kr.
  • Vores datarådgiver har datadækning på ca. 96 procent af selskaberne i denne portefølje. 78 procent af disse selskaber rapporterer selv om deres klimaaftryk, og har derved taget de første skridt i arbejdet mod opnåelse af målene i Parisaftalen. Dette er 6 procent mere end sidste år.
  • Vores porteføljes scope 1 og scope 2 CO2-udledning pr. mio. kroner investeret er steget, hvilket skyldes, at flere af vores investeringer er omfattet af analysen blandt andet i relation til vores virksomhedsobligationer samt en øget allokering til materialesektoren i 2021.
  • Dog er vores fossile eksponering under 2 procent, hvilket er lavere end sidste år.
  • CO2-udledningen fra vores passive fondsinvesteringer er faldet markant på grund af omlægning til fonde, der følger et Paris Aligned Benchmark med krav om årlig CO2-reduktion.
  • Porteføljen er på nuværende tidspunkt forbundet med en potentiel temperaturstigning på 2,8 grader ved år 2050. Målet er 1,5 grader.
  • 44 procent af energiproduktionen i AP Pensions investeringer i forsyningsselskaber kommer fra bæredygtige energikilder.
  Rapportering CO2-udledning
(tCO2e)
CO2-aftryk (tCO2e) Relativ CO2-udledningseksponering (tCO2e/mio. kr. omsætning)      
  Beløb investeret med datadækning (mDKK.) % af porteføljen med datadækning Andel af
selskaber med CO
2-rapportering

Scope
1 og 2

Inkl.
scope 3
Scope 1 og 2 pr. mio. kr. investeret Vægtet
gennemsnitlig CO
2-intensitet
Fossil eksponering Energi-
produktion – Grøn andel
Temperatur-
score
Portefølje 2021 53.289 95% 78% 373.076 1.913.881 7 17 1,76% 44% 2,8 grader
Portefølje 2020 29.699 84% 72% 141.097 634.203 4,75 11 2% 49% 2,4 grader
Portefølje 2019 24.886 95% 63% 238.959 941.716 10 13 3% 40%  
Resultat i
forhold til benchmark (ACWI)*
          -3,5% -30%      

*MSCI ACWI anvendes som benchmark for den samlede aktie- og virksomhedsobligationsportefølje. Eftersom virksomhedsobligationer udgør en meget lille andel af den samlede portefølje, vurderes MSCI ACWI retvisende på trods af, at MSCI ACWI er et indeks, som afspejler det brede aktiemarked.

 

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.