• Bæredygtighed

Ejendomsinvestering i AP Bæredygtig

Nye investeringer i danske ejendomme sker via AP Pensions datterselskab AP Ejendomme. AP Ejendomme vil fremadrettet sikre, at alle nyopførte erhvervsbygninger DGNB-certificeres (mindst Guld), og at alle nyopførte boliger Svanemærkes.

DGNB-systemet består af et pointsystem fra 0-100 procent, hvor der kan hentes points inden for fem hovedgrupper: (i) proceskvalitet, (ii) miljøkvalitet, (iii) økonomisk kvalitet, (iv) social kvalitet og (v) teknisk kvalitet.  Under de enkelte hovedgrupper ligger 40 delkategorier, der vægtes forskelligt inden for den enkelte hovedgruppe. Guld-certificering kræver 65 procent samlet og minimum 50 procent i hvert hovedområde. Platin kræver 80 procent samlet og minimum 65 procent i hver hovedgruppe.

Certificeringen sker via Green Building Council Danmark, der tildeler byggeriet points på baggrund af en redegørelse for byggeriet, der er udarbejdet af en certificeret auditor. DGNB-systemet er dynamisk, hvorfor kriterierne løbende ændres i takt med den tekniske udvikling.

Svanemærkning stiller overordnede krav om: (i) lavt energiforbrug (ekstra points for vedvarende energi), (ii) et godt indeklima, (iii) krav til materialevalg (ingen miljø- og sundhedsskadelige/kemiske produkter) og (iv) nytænkende grønne tiltag, fx parkering til elbiler. Det færdige byggeri kontrolleres af en uvildig byggesagkyndig og Nordisk Miljømærkning.

På vores eksisterende ejendomsportefølje har vi i samarbejde med vores administrator iværksat en screening, der skal kortlægge ejendomme, hvor der potentielt kan være grundlag for at iværksætte bæredygtighedstiltag, som kan udmønte sig i en DGNB-certificering eller energibesparende tiltag. Det kan fx være forbedring af indeklima, installering af solceller, udskiftning af vinduer, yderligere isolering eller lignende.

Omfanget af bæredygtighedstiltag på de eksisterende ejendomme vil i høj grad afhænge af ejendommens faktiske omstændigheder, herunder om der er eksisterende lejere, der er indstillede på at indgå i en dialog herom. Realiseringen af AP Ejendommes målsætning om investering i bæredygtighedstiltag på de eksisterende ejendomme vil være båret af en forudsætning om, at investeringen anses for at være økonomisk rentabel.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.