• Bæredygtighed

Oplysning om forsikringsdistributører og produktark

Her kan du finde oplysninger om de forsikringsdistributører, som leverer pensionsprodukter til dig. Vi giver dig oplysningerne i overensstemmelse med Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.

Oplysninger om AP Pension

Oplysninger om Gjensidige Forsikring

Herunder kan du finde produktark for de skadesforsikringsprodukter, som indgår i AP Pensions pensionsordninger. Produktarkene er udarbejdet i overensstemmelse med EU’s forordning om fastsættelse af et standardiseret præsentationsformat for dokumenter med oplysninger om forsikringsprodukter. Bemærk, at opsparings- og dødsfaldprodukter ikke er omfattet af forordningen, og derfor ikke er indeholdt i nedenstående liste.

Tab erhvervsevne, løbende ydelse (AP NetLink)

Tab af erhvervsevne, sum (AP NetLink)

Visse kritiske sygdomme (AP NetLink)

Visse kritiske sygdomme, børn (AP NetLink)

Invalidepension og invalidesum (gennemsnitsrente)

Gruppeliv, invaliderente (obligatorisk gruppeforsikring)

Gruppeliv, invalidesum (obligatorisk gruppeforsikring)

Visse Kritiske Sygdomme (obligatorisk gruppeforsikring)

Visse Kritiske Sygdomme (frivillig forsikring)

Sundhedsforsikring

Hvis du også er omfattet af en ulykkesforsikring, kan du finde produktark for denne dækning her.

Bæredygtighed
Her kan du læse om AP Pensions arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed i investeringer og finde bæredygtighedsrelaterede oplysninger om vores investeringsprodukter.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.