• Samfundsansvar

Hvem er en politisk eksponeret person (PEP)?

Du skal sætte kryds i ’ja’, hvis du tilhører en af nedenstående kategorier.

Fysisk person, der har eller har haft et af følgende offentlige erhverv:

 1. Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister
 2. Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer
 3. Medlem af et politisk partis styrelsesorgan
 4. Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder
 5. Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker
 6. Ambassadør, chargé d'affaires og højtstående officer i de væbnede styrker
 7. Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ
 8. Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation

Nærtstående til en politisk eksponeret person:

En politisk eksponeret persons ægtefælle, registreret partner, samlever, forældre samt børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere.

Nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person:

 1. En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for
  juridisk person i fællesskab med en eller flere politisk eksponerede personer.
 2. En fysisk person, der på anden måde end nævnt i litra a har en nær forretningsmæssig forbindelse med en eller flere politisk eksponerede personer.
 3. En fysisk person, der som den eneste er reel ejer af en virksomhed eller
  anden form for juridisk person, som, det vides, er blevet oprettet til fordel for en politisk eksponeret person.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.