• Samfundsansvar

Dine pensionsudbetalinger for 2024

Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål om reguleringen af udbetalinger fra pensionsordninger i markedsrente.

Hvilke faktorer har betydning for mine udbetalinger?

Flere elementer har betydning for størrelsen af dine pensionsudbetalinger.

  1. Det afkast, du har opnået siden sidste regulering
  2. Det forudsatte afkast, vi har indregnet i dine udbetalinger
  3. Den forventede levealder, hvis du har en livsvarig livrentepension.

Alle tre elementer kan påvirke dine udbetalinger. Du kan derfor godt få højere pensionsudbetalinger, selvom afkastet i 2023 måske var lavere end det forudsatte afkast, der i 2023 var 3 procent, som vi allerede havde indregnet i udbetalingerne. Det er tilfældet i år, hvor vi har hævet det forudsatte afkast til 4 procent før skat, fordi vi fremover forventer et højere afkast på investeringerne.

Hvordan har afkastet været?

Sidste år var generelt et godt år på finansmarkederne, hvor særligt aktier klarede sig godt, men også obligationer leverede et pænt afkast. Hvad det har betydet for dig, afhænger af, hvordan din pension er investereret. Mange kunder har fået pæne afkast, som alt andet lige vil medføre en forhøjelse af pensionsudbetalingerne.

Her kan du se eksempler på det afkast eller den depotrente, der er opnået i nogle af vores investeringsfonde i 2023.

Investeringsfond

Afkast/depotrente

før pensionsafkastskat

AP Stabil

 1,8 %

AP Active 2017

 7,1 %

AP Active 2020

 7,3 %

AP Active 2023

 8,4 %

AP Lille Aktieandel

 7,3 %

AP Mellemstor Aktieandel

 9,9 %

Select 2020

 6,9 %

Select Lille Aktieandel

 6,9 %

Select Mellemstor Aktieandel

 9,3 %

 

Hvilken periode er afkastet for?

Afkastet er opgjort for hele 2023.

Ved reguleringen sidste år den 1. april 2023 opgjorde vi afkastet/depotrenten for perioden 24. februar 2022 til 31. december 2022.

I år er første år, hvor vi anvender afkastet for et helt kalenderår.  

Hvilket afkast forventer I fremover?

Det afhænger af, hvordan din opsparing er investeret. Generelt har vi opjusteret vores forventninger til det fremtidige afkast. Det er bl.a. sket, fordi de nye samfundsforudsætninger fra Rådet for Afkastforventninger er mere optimistiske end tidligere.

Derfor hæver vi fra den 1. april 2024 det forudsatte afkast fra 3 procent til 4 procent før pensionsafkastskat. Det vil for mange betyde, at deres udbetalinger stiger, men også, at fremtidig regulering kan blive mindre, fordi vi allerede har indregnet en større andel af det forudsatte afkast.

Hvad betyder forhøjelsen fra 3 til 4 procent for mig?

Det er forskelligt fra kunde til kunde. Skal din pension udbetales over mange år, har det en stor betydning. Hvis du f.eks. har en ratepension, som skal udbetales over færre år, er betydningen mindre.  

Forhøjelsen betyder også, at vi har taget lidt forskud på glæderne. Derfor skal der fremover et afkast på over 4 procent til, før overskuddet kan danne baggrund for en forhøjelse af dine udbetalinger, når vi f.eks. regulerer din pension næste gang i 2025.

Her er et overblik over, hvad det betyder for størrelsen af dine udbetalinger:

 

Resultat af højere forudsat afkast

Nuværende

Alder

Livsvarig livrentepension

Ratepension

5 år tilbage

Ratepension

10 år tilbage

65

9,2 %

2,0 %

4,0 %

70

7,5 %

75

5,8 %

80

4,4 %

Hvem er Rådet for Afkastforventninger?

Det er et uafhængigt og sagkyndigt råd, som er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark. Rådet har til opgave at fastsætte de fælles beregningsforudsætninger, som pensionsselskaber og pengeinstitutter anvender, når de beregner pensionsprognoser og afkastforventninger til deres kunder.

Hvor kan jeg se, hvordan min opsparing er investeret?

Det kan du på Min Pension under ”Investering”.

Hvordan kan jeg ændre mit investeringsvalg?

Du kan ændre dit investeringsvalg på Min Pension under ’Investering’. Vælg ’Opsparingsprofil’ for at ændre dit valg.

Min udbetaling stiger i 2024 – hvad skyldes det?

Den primære årsag til det er, at Rådet for Afkastforventninger nu forventer, at vi fremover vil få et bedre afkast på specielt obligationer og aktier. Det betyder, at vi har forhøjet forventningerne til det fremtidige, forudsatte afkast fra 3 procent til 4 procent før pensionsafkastsskat. Den forventning indbygger vi allerede nu i dine udbetalinger fra 1. april 2024.

Min udbetaling falder i 2024 – hvad skyldes det?

Det skyldes, at du har fået et afkast i 2023, som ligger under de 3 procent, som allerede var indregnet i dine udbetalinger i 2023.

Hvad betyder inflationen for mine udbetalinger?

Inflationen har umiddelbart ingen betydning for størrelsen af dine udbetalinger.

Når vi har indregnet 4 procent i afkast i dine udbetalinger, skal afkastet det kommende år – alt andet lige – være mindst 4 procent for at ydelsen næste år kan bevares uændret, og højere end 4 procent, for at ydelsen vil kunne øges. Fordelen ved at indregne 4 procent er, at det giver dig en højere pensionsudbetaling her og nu, men det betyder også, at du kan risikere, at dine fremtidige reguleringer ikke kan følge med inflationen, og at ydelsen kan blive sat ned.

Kan jeg ændre min udbetalingsmodel, så jeg får en garanteret grundpension?

Nej, det er desværre ikke muligt. Vil du begrænse risikoen for, at dine pensionsudbetalinger senere bliver sat ned, så skal du reducere den ved at ændre din opsparingsprofil på Min Pension. Du skal dog være opmærksom på, at en lavere risiko også typisk vil give dig et lavere forventet afkast.

Er der sket noget med levetiderne?

De forventede levetider er reduceret lidt det seneste år. Vi forventer således, at en livsvarig livsrentepension skal udbetales over en lidt kortere periode, end vi gjorde sidste år.

Her er et overblik over ændringer i den forventede levealder, som har betydning for dig, som har en livrentepension:

 

Forventet levealder

 

Nuværende Alder

2023

2024

Ændring i livsvarig livrentepension

65

88,5 år

87,9 år

+2,2 %

70

88,6 år

88,1 år

+2,9 %

75

89,1 år

88,7 år

+3,5 %

80

90,1 år

89,8 år

+3,8 %

Kan jeg forlænge min ratepension, så den bliver udbetalt over flere år?

Ja, det kan du. Hvis du ønsker det, skal du kontakte os.

Kan jeg forkorte min ratepension, så den bliver udbetalt over færre år?

Nej, det er desværre ikke lovligt.

Har du andre spørgsmål om regulering af dine pensionsudbetalinger?

Hvis du ikke har fundet svar på dine spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os på 3916 5000 eller via appension.dk/kontakt

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.