• Samfundsansvar

Dine pensionsudbetalinger for 2023

Vi regulerer dine pensionsudbetalinger den 1. april 2023, og vi har derfor sendt information ud, som viser hvad det betyder for dig. Vi har her samlet en FAQ, hvor vi håber, at du kan få svar på de spørgsmål, som du måtte have.

Hvilke faktorer har betydning for mine udbetalinger?

Flere elementer har betydning for størrelsen af dine pensionsudbetalinger.

  1. Det afkast, du har opnået siden sidste regulering
  2. Det forudsatte afkast, som vi allerede indregner i udbetalingerne
  3. Den forventede levealder, hvis du har en livsvarig livrentepension.

Alle tre elementer kan påvirke dine udbetalinger. Du kan derfor godt få højere pensionsudbetalinger, selvom der har været et negativt afkast, hvis vi fremover forventer at kunne få et højere afkast på investeringerne. Det er f.eks. tilfældet i år, hvor mange har fået negative afkast, men alligevel ikke får tilsvarende lavere pensionsudbetalinger.

Hvordan har afkastet været?

Sidste år var et udfordrende år på finansmarkederne, hvor både aktier og obligationer faldt i værdi. Hvad det har betydet for dig, afhænger af, hvordan din pension er investereret. De fleste kunder vil dog have fået et negativt afkast, som isoleret set vil medføre en nedsættelse af pensionsudbetalingerne.

Her kan du se eksempler på det afkast eller den depotrente, der er opnået i nogle af vores investeringsfonde i perioden 24. februar 2022 til den 31. december 2022, og som danner baggrund for reguleringen.

Investeringsfond

Afkast/depotrente

før pensionsafkastskat

AP Stabil

 2,0 %

AP Active 2017

 -5,9 %

AP Active 2020

 -5,9 %

AP Active 2023

 -5,9 %

AP Lille Aktieandel

 -5,9 %

AP Mellemstor Aktieandel

 -5,9 %

Select Lille Aktieandel

 -6,2 %

Select Mellemstor Aktieandel

 -6,2 %

For hvilken periode har I opgjort afkastet?

Afkastet er opgjort for perioden 24. februar 2022 til 31. december 2022.

Ved reguleringen sidste år den 1. april 2022 opgjorde vi afkastet for perioden 12. februar 2021 til 24. februar 2022. Afkastet for perioden 1. januar 2022 til 24. februar 2022 indgik derfor allerede i reguleringen sidste år.

Fremover vil vi opgøre afkastet for et kalenderår ad gangen. Det er grunden til, at vi i år opgør afkastet for perioden 24. februar 2022 til 31. december 2022. Næste år opgøres afkastet for hele 2023.

Hvilket afkast forventer I fremover?

Det afhænger af, hvordan din opsparing er investeret, men der er generelt sket en opjustering af vores forventninger til det fremtidige afkast. Det er sket som følge af rentestigningerne i 2022 og de nye samfundsforudsætninger fra Rådet for Afkastforventninger.

Det betyder, at vi fra den 1. april 2023 hæver det forudsatte afkast fra to procent til tre procent før pensionsafkastskat. Det vil for mange betyde, at deres udbetalinger stiger. For andre betyder det, at udbetalingerne falder mindre end forventet, men også, at de kan forvente en lavere fremtidig regulering, da vi har indregnet en større andel af det forudsatte afkast.

Hvad betyder forhøjelsen fra to til tre procent for mig?

Det er forskelligt fra kunde til kunde. Skal din pension udbetales over mange år, så har det en stor betydning, mens betydningen er mindre, hvis du f.eks. har en ratepension, som skal udbetales over færre år.  

Forhøjelsen betyder også, at vi har taget lidt forskud på glæderne. Der skal derfor fremover et afkast på over tre procent til, før vi har et overskud, som vil kunne danne baggrund for en forhøjelse af dine udbetalinger, når vi f.eks. skal regulere din pension næste gang i 2024.

Overblik over, hvad det betyder for størrelsen af dine udbetalinger:

 

Resultat af højere forudsat afkast

Nuværende

Alder

Livsvarig livrentepension

Ratepension

5 år tilbage

Ratepension

10 år tilbage

65

10,2 %

2,1 %

4,1 %

70

8,5 %

75

6,8 %

80

5,2 %

Hvad er Rådet for Afkastforventninger?

Det er et uafhængigt og sagkyndigt råd, som er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark. Rådet har til opgave at fastsætte de fælles beregningsforudsætninger, som pensionsselskaber og pengeinstitutter anvender, når de beregner pensionsprognoser og afkastforventninger til deres kunder.

Hvor kan jeg se, hvordan min opsparing er investeret?

Det kan du ved at logge ind på Min Pension, hvor du under ”Investering” kan se, hvordan din opsparing er investeret. 

Hvordan kan jeg ændre mit investeringsvalg?

Du kan ændre dit investeringsvalg på Min Pension under ’Investering’. Vælg ’Opsparingsprofil’ for at ændre dit valg.

Min udbetaling stiger i 2023 – hvad skyldes det?

Den primære årsag til det er, at Rådet for Afkastforventninger nu forventer, at vi fremover vil få et bedre afkast på specielt obligationer. Det betyder, at vi har forhøjet forventningerne til det fremtidige, forudsatte afkast fra to procent til tre procent før pensionsafkastsskat (15,3 procent). Den forventning indbygger vi allerede nu i dine kommende udbetalinger fra 1. april 2023.

Min udbetaling falder i 2023 – hvad skyldes det?

Det skyldes, at du, som så mange andre, har fået et større negativt afkast siden vores sidste regulering, og at du f.eks. har en ratepension, hvor udbetalingerne stopper inden for få år. Her betyder forhøjelsen af det forventede afkast fra to til tre procent før skat nemlig mindre, og forhøjelsen er ikke nok til at opveje det tab, som du har haft siden sidste regulering.

Hvad betyder inflationen for mine udbetalinger?

Inflationen har umiddelbart ingen betydning for størrelsen af dine udbetalinger, men den stigende inflation har været en medvirkende faktor til, at Rådet for Afkastforventninger nu forventer højere afkast og obligationsrenter.

De fleste pensionister vil, ligesom lønmodtagerne, i år opleve, at deres købekraft er faldet. 

Kan jeg ændre min udbetalingsmodel, så jeg får en garanteret grundpension?

Nej, det er desværre ikke muligt.

Er der sket noget med levetiderne?

Der er i år ikke sket meget med levetiderne. Vi forventer dog, at en livsvarig livsrentepension skal udbetales over en lidt kortere periode, end vi forventede sidste år.

Her er et overblik over, hvad der er sket af ændringer i den forventede levealder, som har betydning for dig, hvis du har en livrentepension.

Overblik over ændringerne, og hvad det betyder for størrelsen af livsvarig livrentepension:

 

Forventet levealder

 

Nuværende

Alder

2022

2023

Ændring i livsvarig livrentepension

65

88,6 år

88,5 år

+1,0 %

70

88,8 år

88,6 år

+1,2 %

75

89,2 år

89,1 år

+1,4 %

80

90,2 år

90,1 år

+1,5 %

Kan jeg forlænge min ratepension, så den bliver udbetalt over flere år?

Ja, det kan du godt. Ønsker du det, skal du kontakte os.

Kan jeg forkorte min ratepension, så den bliver udbetalt over færre år?

Nej, det er desværre ikke muligt, da det er i strid med lovgivningen.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag til fredag: 08.30-16.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.