• Samfundsansvar

Dine pensionsudbetalinger for 2023

Vi regulerer dine pensionsudbetalinger den 1. april 2023, og vi har derfor sendt information ud, som viser hvad det betyder for dig. Vi har her samlet en FAQ, hvor vi håber, at du kan få svar på de spørgsmål, som du måtte have.

Hvilke faktorer har betydning for mine udbetalinger?

Flere elementer har betydning for størrelsen af dine pensionsudbetalinger.

  1. Den depotrente, som du har opnået siden sidste regulering
  2. Det forudsatte afkast, som vi har valgt at indregne i dine fremtidige udbetalinger
  3. Den forventede levealder, hvis du har en livsvarig livrentepension.
Min udbetaling stiger i 2023 – hvad skyldes det?

Den primære årsag til højere udbetaling er, at du har fået en depotrente, som overstiger det afkast, som vi på forhånd har indregnet i dine udbetalinger.

Hvad er der indregnet i forudsat afkast?

Der er indregnet en procent efter pensionsafkastsskat.

Der er i år ikke sket ændringer i, hvad vi har indregnet i forudsat afkast.  

Hvordan har depotrenten været siden sidste regulering?

Sidste år var et udfordrende år på finansmarkederne, hvor både aktier og obligationer faldt i værdi, men du har opsparing med en depotrente, hvor der er indbygget en ”buffer”, som sikrer, at man i tider med gode investeringsafkast opbygger en ”buffer”, som man tager fra i mindre gode tider.

Her kan du se depotrenten i perioden 24. februar 2022 til 31. december 2022, som danner baggrund for reguleringen.

Depotrente

1,6 procent før pensionsafkastskat

 

For hvilken periode har I opgjort depotrenten?

Afkastet er opgjort for perioden 24. februar 2022 til 31. december 2022.

Ved reguleringen sidste år den 1. april 2022 opgjorde vi depotrenten for perioden 12. februar 2021 til 24. februar 2022. Depotrenten for perioden 1. januar 2022 til 24. februar 2022 indgik derfor allerede i reguleringen sidste år.

Fremover vil vi opgøre depotrenten for et kalenderår ad gangen. Det er grunden til, at vi i år opgør depotrenten for perioden 24. februar 2022 til 31. december 2022. Næste år opgøres depotrenten for hele 2023.  

Hvad er forskellen på min grundpension og min tillægspension?

Din grundpension er den pension, som dine pensionsudbetalinger oprindeligt startede på, dog ekskl. den eventuelle andel, som udgøres af AP Loyalitetsbonus. Når din pension bliver reguleret op eller ned, så er det alene din tillægspension, som bliver ændret. Du kan risikere, at hele din tillægspension falder bort, men du vil fortsat få udbetalt din grundpension. Din grundpension vil være den samme år efter år, da alle reguleringer af pensionsudbetalingerne sker på din tillægspension.

Hvad betyder inflationen for mine udbetalinger?

Inflationen har umiddelbart ingen betydning for størrelsen af dine udbetalinger, men den stigende inflation har været en medvirkende faktor til, at vi forventer bedre depotrenter fremover, end vi tidligere har forventet.

De fleste pensionister vil, ligesom lønmodtagerne, i år opleve, at deres købekraft er faldet. 

Kan jeg ændre mit investeringsvalg?

Nej, det er ikke muligt., da du har opsparing i gennemsnitsrente, hvor du har en garanti for størrelsen af dine pensionsudbetalinger, og hvor det er AP Pension, som bestemmer, hvordan opsparingen skal investeres for de kunder, som har opsparing i gennemsnitsrente.

Kan jeg ændre min udbetalingsmodel, så jeg får markedsrente?

Nej, det er desværre ikke muligt.

Er der sket noget med levetiderne?

Der er i år ikke sket meget med levetiderne. Vi forventer dog, at en livsvarig livsrentepension skal udbetales over en lidt kortere periode, end vi forventede sidste år.

Her er et overblik over, hvad der er sket af ændringer i den forventede levealder, som har betydning for dig, hvis du har en livrentepension:

 

Forventet levealder

 

Nuværende alder

2022

2023

Ændring i livsvarig livrentepension

65

89,4 år

89,2 år

+1,2 %

70

89,5 år

89,3 år

+1,4 %

75

89,9 år

89,7 år

+1,6 %

80

90,7 år

90,6 år

+1,7 %

Kan jeg forlænge min ratepension, så den bliver udbetalt over flere år?

Ja, det kan du godt. Ønsker du det, skal du kontakte os.

Kan jeg forkorte min ratepension, så den bliver udbetalt over færre år?

Nej, det er desværre ikke muligt, da det er i strid med lovgivningen.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag til fredag: 08.30-16.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.