• Samfundsansvar

Dine pensionsudbetalinger for 2024

Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål om reguleringen af udbetalinger fra pensionsordninger i gennemsnitsrente.

Hvilke faktorer har betydning for mine udbetalinger?

Flere elementer har betydning for størrelsen af dine pensionsudbetalinger.

  1. Den depotrente, du har opnået siden sidste regulering
  2. Det forudsatte afkast, vi har indregnet i dine fremtidige udbetalinger
  3. Den forventede levealder, hvis du har en livsvarig livrentepension.

Alle tre elementer kan påvirke dine udbetalinger.

Min udbetaling stiger i 2024 – hvad skyldes det?

Årsagerne er:

  • Vi har hævet det forudsatte afkast fra minus 1 til plus 1 procent efter pensionsafkastskat
  • Du har fået en depotrente, som overstiger det afkast, som vi på forhånd havde indregnet i dine udbetalinger
  • Hvis du har en livsvarig livrente, har det også betydning, at vi nu forventer, at levealderen generelt er en smule lavere, end vi tidligere forventede.
Hvad er forudsat afkast?

Når vi beregner dine udbetalinger, indregner vi et afkast på 1 procent efter skat.

Hvordan har depotrenten været siden sidste regulering?

Her kan du se depotrenten i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023, som danner baggrund for reguleringen af dine udbetalinger.

Depotrente

0,21 procent før pensionsafkastskat

 

Hvilken periode er depotrenten opgjort for?

Depotrenten er opgjort for året 2023.

Ved reguleringen sidste år den 1. april 2023 opgjorde vi depotrenten for perioden 24. februar 2022 til 31. december 2022.

I år er første år, hvor vi anvender depotrenten for et helt kalenderår.  

Hvad er forskellen på min grundpension og min tillægspension?

Din grundpension er den pension, som dine pensionsudbetalinger oprindeligt startede på, dog ekskl. eventuel AP Loyalitetsbonus.

Når din pension bliver reguleret op eller ned, er det kun din tillægspension, som bliver ændret. I år har vi dog valgt ekstraordinært også at hæve din grundpension, fordi vi har hævet det forudsatte afkast, som er indregnet i dine fremtidige udbetalinger til 1 procent.

Det kan ske, at hele din tillægspension falder bort, men du vil altid få udbetalt din grundpension. Den vil være den samme alle år, da reguleringer af udbetalingerne sker på din tillægspension.

Fordi vi har hævet det forudsatte afkast, er sandsynligheden for, at vi senere regulerer tillægspensionen ned, blevet større. Det skyldes, at der nu skal et højere depotrente til for at skabe overskud til en senere forhøjelse.

Hvad betyder inflationen for mine udbetalinger?

Inflationen har umiddelbart ingen betydning for størrelsen af dine udbetalinger.

Når vi har indregnet 1 procent i afkast i dine udbetalinger, skal depotrenten – alt andet lige – være mindst en procent + årlig inflation højere. Fordelen ved at indregne 1 procent er, at det giver dig en højere pensionsudbetaling her og nu, men det betyder også, at du kan risikere, at dine fremtidige reguleringer ikke kan følge med inflationen.

Kan jeg ændre mit investeringsvalg?

Du kan ikke ændre investeringsvalg, da du har opsparing i gennemsnitsrente med garanti for størrelsen af dine pensionsudbetalinger. I gennemsnitsrente beslutter vi, hvordan opsparingen skal investeres.

Kan jeg ændre min udbetalingsmodel, så jeg får markedsrente?

Nej, det er desværre ikke muligt.

Er der sket noget med levetiderne?

De forventede levetider er reduceret lidt det seneste år. Vi forventer således, at en livsvarig livsrentepension skal udbetales over en lidt kortere periode, end vi gjorde sidste år.

Her er et overblik over ændringer i den forventede levealder, som har betydning for dig, som har en livrentepension:

 

Forventet levealder

 

Nuværende alder

2023

2024

Ændring i livsvarig livrentepension

65

89,2 år

88,6 år

+2,8 %

70

89,3 år

88,7 år

+3,4 %

75

89,7 år

89,2 år

+4,0 %

80

90,6 år

90,2 år

+4,4 %

 

Kan jeg forlænge min ratepension, så den bliver udbetalt over flere år?

Ja, det kan du. Hvis du ønsker det, skal du kontakte os.

Kan jeg forkorte min ratepension, så den bliver udbetalt over færre år?

Nej, det er desværre ikke lovligt.

Har du andre spørgsmål om regulering af dine pensionsudbetalinger?

Hvis du ikke har fundet svar på dine spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os på 3916 5000 eller via appension.dk/kontakt

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.