• Bæredygtighed

En økonomisk udfordrende tid: AP Pension tilbyder virksomheder mulighed for reduceret pensionsbidrag

Stigende energipriser og høj inflation betyder, at mange danske virksomheder oplever en kraftig stigning i driftsomkostningerne og ser ind i, at 2023 kan blive et svært år.

Derfor tilbyder AP Pension, at virksomheder frem til 31. oktober 2023 kan betale et reduceret bidrag til medarbejdernes pensionsordninger.

Der er rigeligt for virksomhederne at bekymre sig om i disse tider. Derfor har det været vigtigt for os at kunne tilbyde en løsning, hvor medarbejderne fortsat er fuldt forsikrede, selvom deres arbejdsgiver betaler et lavere pensionsbidrag. Vi håber, at vi med denne løsning kan bidrage til, at virksomhederne kan fokusere deres kræfter på at overleve og ikke samtidig skal bekymre sig om, hvordan medarbejderne er stillede, hvis de for eksempel bliver syge, siger direktør for Salg, Heidi Verup.

Pensionsbidrag på minimum fire procent 

Hvis I ønsker det, tilbyder AP Pension, at I frem til 31. oktober 2023 kan nøjes med at betale et reduceret bidrag til medarbejdernes pensionsordninger. I kan nedsætte pensionsbidraget til minimum fire procent i det antal måneder, der er behov for, dog længst til og med pensionsbidraget for oktober 2023. Løsningen medfører således, at indbetalingen er tilstrækkelig til at holde risikodækninger i kraft, men fjerner eller reducerer indbetalingen til medarbejderens opsparing.

Hvis en medarbejder mister erhvervsevnen og bliver berettiget til udbetaling og fritagelse for indbetalinger i den periode, hvor bidraget er nedsat, så dækker forsikringerne, som om der blev betalt det fulde bidrag umiddelbart inden reduktionen. Medarbejderen får altså ikke nedsat sin fritagelse for indbetalinger til f.eks. fire procent, selvom virksomheden vælger den mulighed i en periode. Dermed stiller man som arbejdsgiver ikke medarbejderne ringere i forhold til deres forsikringer.

For virksomhedens ansatte betyder denne løsning, at størrelsen af deres risikodækninger er uændrede. Har ordningen allerede en indbetaling, der er lavere end fire procent, kan pensionsbidraget ikke nedsættes yderligere. Hvis de fire procent udgør mere end risikodækningernes andel, vil et ”overskud” fortsat blive anvendt til den enkelte medarbejders opsparing.

Den enkelte medarbejder har, som altid, mulighed for at nedsætte frivillige bidrag efter de almindelige regler.

Det skal I være opmærksomme på

Der er nogle forhold, I skal have undersøgt og afklaret på forhånd:

  • Der kan gælde overenskomstmæssige og ansættelsesretlige forhold for de ansatte, som betyder, at virksomheden ikke umiddelbart kan reducere pensionsbidraget. Det er virksomhedens eget ansvar at undersøge dette, og I skal orientere medarbejderne skriftligt, hvis I vælger at gøre brug af de reducerede pensionsbidrag.
  • I skal informere hver enkelt medarbejder om, at medarbejderens pensionsordning på kundeportalen/ Pensionsinfo vil fremstå med det oprindelige aftalte pensionsbidrag og ikke blive tilpasset det reducerede bidrag. Dette har betydning for pensionsprognosen, specielt hvis medarbejderen er tæt på pensionering.
  • Hvis I har overenskomst, og AP Pension har lavet indeståelseserklæringer for alle eller visse medarbejdergrupper for overholdelsen heraf, vil de medarbejdere, som er omfattet af indeståelseserklæringen, ikke kunne blive omfattet af muligheden for et reduceret pensionsbidrag.

Sådan fungerer det i praksis

For de kunder, der vil benytte tilbuddet, skal der udarbejdes et tillæg til deres pensionsaftale.

Tillægget gælder først, når AP Pension har underskrevet det efter modtagelsen af virksomhedens skriftlige accept af det. Accepten kan ske ved, at en tegningsberettiget i virksomheden sender tillægget retur i en mail med denne tekst:

"Jeg accepterer hermed vedhæftede tillæg af XX (indsæt dato) til pensionsaftalen med de forpligtelser, som fremgår deraf.”

Alternativt kan tillægget underskrives, scannes og sendes retur til jeres pensionsrådgiver.

Forudsætninger for at vi kan tilbyde denne løsning til jer

  • Løsningen tilbydes kunder, der foretager indbetalinger i henhold til en allerede indgået firmapensionsaftale forud for 1. november 2022 og til stadighed har indbetalt og overholdt aftalen med AP Pension.
  • Løsningen giver mulighed for at indbetale minimum fire procent i pensionsbidrag i forhold til den løn, der var gældende forud for nedsættelse af pensionsbidraget.
  • Det er dog et krav, at risikodækningerne skal kunne indeholdes i pensionsbidraget på fire procent i forhold til den løn, der var gældende forud for nedsættelsen af pensionsbidraget.

Rart at vide

  • Hvis en medarbejder i en firmaordning bliver opsagt som følge af krisen efter evt. reduceret pensionsbidrag, håndterer AP Pension det som en almindelig opsigelse. Det betyder, at medarbejderen har henstand i tre måneder.
  • Hvis en medarbejder i en firmaordning ønsker at nedsætte sit frivillige bidrag, kan dette fortsat gøres. Der gælder almindelige regler for afgivelse af helbred efterfølgende ved en senere forhøjelse.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.