• Samfundsansvar

Overskud til kunderne

I 2017 fordelte AP Pension 500 millioner kroner til kunderne, i 2018 250 millioner, i 2019 200 millioner, i 2021 280 millioner, og for 2023 fordeler vi ca. 280 millioner kroner. Vi kalder det AP Loyalitetsbonus.

Vi har lanceret AP Loyalitetsbonus, fordi vi gennem årene har opbygget et stort overskud. Det er kunderne, der ejer AP Pension, og det er derfor også kun de kunder, der er en del af kundefællesskabet, der skal have del i overskuddet. Så enkelt er det.

Her på siden kan du få svar på dine spørgsmål om AP Loyalitetsbonus, og se hvordan pengene bliver udbetalt.

Sådan bliver pengene udbetalt

Hvis du ikke er begyndt at få udbetalt alderspension

Hvornår får jeg AP Loyalitetsbonus?

Pengene går ind på din pensionsopsparing, hvis du opfylder betingelserne for at få AP Loyalitetsbonus. Ni tiendedele af beløbet er betinget umiddelbart efter tildelingen. Det betyder, at pengene bliver frigivet til mulig udbetaling over de kommende ni år. På den måde belønner vi kunder, som også fremover har en pensionsordning i AP Pension.

Læs betingelserne for AP Loyalitetsbonus

Hvad betyder betingelsen på ni år for mig?

At en del af beløbet er betinget får kun betydning, hvis du flytter din opsparing fra AP Pension, inden de ni år er gået. I det tilfælde får du kun en del af din AP Loyalitetsbonus med. Hvis du går på pension inden for de ni år, bliver den resterende del af det betingede beløb frigivet på det tidspunkt, hvor du går på pension.

Eksempel på udbetaling

Hvis du er begyndt at få udbetalt alderspension

Hvornår får jeg AP Loyalitetsbonus?

Ved tildeling går pengene ind på din pensionsopsparing, hvis du opfylder betingelserne for at få AP Loyalitetsbonus.

Pengene udbetales løbende sammen med din alderspension.

Læs betingelserne for at få AP Loyalitetsbonus

Spørgsmål og svar

Hvorfor udbetaler AP Pension AP Loyalitetsbonus?

Det er kunderne, der ejer AP Pension. Vi skal derfor alene tilgodese vores kunder, og det betyder, at vi ikke har aktionærer at tage hensyn til.

Gennem årene har vi opbygget et overskud, der gør os til et af de økonomisk mest robuste pensionsselskaber i Danmark. Derfor synes vi, det er naturligt, at vi nu udbetaler en del af overskuddet til de kunder, der er en del af kundefællesskabet.

AP Pensions bestyrelse vurderer årligt, om AP Pension har mulighed for at fordele en del af overskuddet til vores kunder. Denne fordeling kalder vi AP Loyalitetsbonus. Bestyrelsen har i 2017, 2018, 2019, 2021 og 2023 vurderet, at vi har en så stærk økonomi, at vi har kunnet give vores kunder AP Loyalitetsbonus.

Hvem får AP Loyalitetsbonus?

AP Loyalitetsbonus tildeles til de berettigede kunder i AP Pension, som har en pensionsordning hos os på det tidspunkt, hvorfra vi opgør APL Loyalitetsbonusbeløbet, og som stadig har deres ordning hos os, når vi foretager tildeling.

Følgende kunder får ikke AP Loyalitetsbonus:

  • Kunder uden en pensionsopsparing. Det drejer sig om de kunder, som alene har gruppeforsikringer eller rene risikoforsikringer i AP Pension.
  • Privatindtegnede kunder med overløbslivrenter indtegnet via Nykredit.
Hvor mange penge får jeg?

Hvis du er berettiget til AP Loyalitetsbonus, er din andel beregnet ud fra den samlede opsparing, du havde på det tidspunkt, hvorfra APL Loyalitetsbonusbeløbet blev opgjort. Det præcise beløb fremgår på appension.dk/minpension og på appen Mobil AP. 

Hvordan bliver min AP Loyalitetsbonus udbetalt?

Udbetalingen af AP Loyalitetsbonus kommer an på, om du allerede er begyndt at få din alderspension udbetalt eller ej. Du kan læse mere om det på siden her under "Sådan bliver pengene udbetalt".

Udbetalingen sker som et tillæg til den løbende udbetaling af pension, uanset om denne er livsvarig eller ophørende, indtil al AP Loyalitetsbonus er udbetalt. Er pensionsudbetalingen en engangssum, udbetales et eventuelt tillæg til engangssummen ligeledes på en gang.

Hvornår bliver AP Loyalitetsbonus for 2023 tildelt kunderne?

AP Loyalitetsbonus for år 2023 forventes at blive tildelt kunderne ultimo februar 2024.

Hvordan bliver min AP Loyalitetsbonus forrentet?

Din AP Loyalitetsbonus får tilskrevet rente på samme måde som ansvarlig lånekapital. AP Pension fastsætter renten på markedsmæssige vilkår, og AP Pension kan ændre renten løbende.

Du kan ikke selv investere din AP Loyalitetsbonus, og renten på din bonus har ikke indflydelse på din øvrige pensionsopsparing.

Hvad sker der, hvis jeg flytter min opsparing fra AP Pension?

Formålet med AP Loyalitetsbonus er, at pengene skal give dig en højere pensionsudbetaling fra AP Pension.

I praksis betyder det følgende:

  • Hvis du flytter din opsparing ud af AP Pension inden en tildeling, vil du ikke få del i denne udlodning af AP Loyalitetsbonus.
  • Er du pensionist: Kan du flytte din opsparing, får du hele din AP Loyalitetsbonus med.
  • Er du ikke pensionist: En del af din AP Loyalitetsbonus er betinget. Det betyder, at en tiendedel af beløbet frigives til mulig udbetaling ved udlodningen, mens de resterende ni tiendedele frigives hvert af de kommende ni år. Flytter du f.eks. din opsparing efter fem år, vil du få seks tiendedele af din loyalitetsbonus med. Beløbet kan dog afvige på grund af renter og skat i perioden.  
Hvad sker der, hvis jeg dør, inden min AP Loyalitetsbonus er udbetalt?

Hvis du dør, inden du går på pension, bliver din AP Loyalitetsbonus udbetalt til dine nærmeste (begunstigede) eller til dødsboet. Hvis en del af din AP Loyalitetsbonus er betinget, bliver også denne del udbetalt, når du dør.

Hvis du dør, efter du går på pension, kan der være AP Loyalitetsbonus, som du endnu ikke har fået udbetalt sammen med din pension. Pengene bliver udbetalt til dine nærmeste (begunstigede) eller til dødsboet

Kan AP Pension ændre reglerne for AP Loyalitetsbonus?

Ja, AP Pension har mulighed for at ændre reglerne for AP Loyalitetsbonus. Du kan få information herom i betingelserne for at få AP Loyalitetsbonus.

Kan AP Pension inddrage AP Loyalitetsbonus?

I helt særlige tilfælde kan AP Pension inddrage AP Loyalitetsbonus fra kunderne. Det skyldes, at AP Loyalitetsbonus indgår på lige fod med eventuel ansvarlig lånekapital i selskabets kapitalgrundlag – og dermed skal dække ekstraordinært store tab, når selskabets egenkapital er tabt.

Vil AP Pension udbetale AP Loyalitetsbonus igen senere?

I 2017 fordelte vi i alt 500 millioner kroner i AP Loyalitetsbonus, i 2018 250 millioner, i 2019 205 millioner kroner, i 2021 280 millioner og for 2023 ca. 280 millioner kroner i AP Loyalitetsbonus. AP Pensions bestyrelse vurderer årligt muligheden for at fordele yderligere til kunderne, i takt med at vores økonomiske overskud tillader det.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.