• Samfundsansvar

Valg af bestyrelsesmedlemmer til Foreningen AP Pension f.m.b.a.

Hvem kan vælges? 

Det er blandt de valgte delegerede, at bestyrelsesmedlemmerne vælges. Et bestyrelsesmedlem er valgt for to år ad gangen. 

På lige årstal vælges op til fire (4) medlemmer af og blandt de delegerede, der repræsenterer arbejdsgiversiden (A-valggruppen). 

På ulige årstal vælges op til ti (10) medlemmer, der repræsenterer de forsikrede (B-valggrupperne). Af disse skal mindst ét medlem repræsentere valggruppe B2, og mindst ét medlem skal repræsentere valggruppe B3. 

Du kan læse mere om valggrupperne via linket her. 

Hvordan stiller du op? 

Hvis du ønsker at stille op som kandidat til bestyrelsen skal du udfylde et kandidat-skema og sende det til generalforsamling@appension.dk. Kandidatskemaet er tilgængeligt her.  

Det udfyldte kandidatskema skal være AP Pension i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Det vil i år sige, at vi senest skal modtage dit kandidatur den 2. april 2024 kl. 23.59. Kandidatskemaer bliver offentliggjort på appension.dk i takt med at de modtages og oplistes i alfabetisk rækkefølge. 

Efter opstillingsperiodens udløb vil kandidaterne modtage yderligere information fra AP Pension om motivering af kandidaturet på generalforsamlingen mv.  

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte generalforsamling@appension.dk.  

Find eksempel på opstillingsskema her

For redigerbar version, kontakt venligst direktionssekretariat@appension.dk 

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.