• Samfundsansvar

Valg af bestyrelsesmedlemmer til Foreningen AP Pension f.m.b.a.

Hvem kan vælges?

Det er blandt de valgte delegerede, at bestyrelsesmedlemmerne vælges. Et bestyrelsesmedlem er valgt for to år ad gangen.

På lige årstal vælges op til fire (4) medlemmer af og blandt de delegerede, der repræsenterer arbejdsgiversiden (A-valggruppen).

På ulige årstal vælges op til ti (10) medlemmer, der repræsenterer de forsikrede (B-valggrupperne). Af disse skal mindst ét medlem repræsentere valggruppe B2, og mindst ét medlem skal repræsentere valggruppe B3.

Du kan læse mere om valggrupperne via linket her.

Hvordan stiller du op?

Hvis du ønsker at stille op som kandidat kan dette ske ved indsendelse af vores opstillingsskema bilagt dit CV. Opstillingsskemaet er tilgængeligt nederst på denne side. Du skal sende skemaet og dit CV til direktionssekretariat@appension.dk

Din opstilling skal være AP Pension i hænde senest to (2) uger før generalforsamlingen, det vil i år sige, at vi senest skal modtage dit kandidatur den 29. marts 2021. Efter modtagelse af din opstilling vil vi kontakte dig med henblik på et møde, hvor vi vil tage en snak med dig om, hvad det vil sige at sidde i bestyrelsen af en finansiel virksomhed.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte os på direktionssekretariat@appension.dk eller på telefon via AP Pension hovednummer som er 3916 5000.  

Find eksempel på opstillingsskema her

For redigerbar version, kontakt venligst direktionssekretariat@appension.dk 

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag til fredag: 08.30-16.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.