• Samfundsansvar

Årets valggrupper og antal stemmer

Foreløbig opgørelse af antal stemmer fordelt på valggrupperne

  • Valggruppe A1: 37.690 (potentielt)
  • Valggruppe B1: 33.773 inkl. tildelte stemmer (potentielt)
  • Valggruppe B2: 233 inkl. tildelte stemmer (potentielt)
  • Valggruppe B3: 1.094 inkl. tildelte stemmer (potentielt)

Foreløbig opgørelse af antal delegerede i AP Pension

  • Delegerede i valggruppe A1: 487
  • Delegerede i valggruppe B1: 306
  • Delegerede i valggruppe B2: 73
  • Delegerede i valggruppe B3: 45
  • Samlet antal delegerede: 911

Fordelingstal og dennes betydning for årets bestyrelsesvalg

Jævnfør prioriteringsmetodens punkt 3 findes fordelingstallet ved at dividere antallet af afgivne gyldige stemmer, med antallet af poster som skal besættes. Du kan læse mere om prioriteringsmetoden her.

Der skal i år være valg af op til 10 medlemmer til bestyrelsen af og blandt de delegerede, der repræsenterer forsikringstagerne, hvoraf mindst et medlem repræsenterer valggruppe B2 og mindst et medlem repræsenterer valggruppe B3. Valget gælder for 2 år. Der er ikke valg blandt valggruppe A1, der repræsenterer arbejdsgiversiden.

I forbindelse med det kommende valg af bestyrelsesmedlemmer er det som udgangspunkt de ti B-kandidater, der først opnår fordelingstallet (se nærmere ovenfor) som vælges ind i bestyrelsen. Har man efter optællingen af samtlige stemmer en eller flere ledige poster, fordi fordelingstallet ikke er opnået, vælges kandidaterne efter antal stemmer.

Det samlede antal stemmer for B-valggrupperne i år er på nuværende tidspunkt 35.100. I år er der ti pladser på valg, og forudsat at alle stemmer deltager ved årets generalforsamling og forudsat, at alle stemmer ved afstemningerne, vil årets fordelingstal være 3.510.

Som beskrevet er fordelingstallet et dynamisk tal. Det bliver i sidste ende bestemt ud fra antallet af gyldige stemmer, som afgiver deres stemme ved valget.

Opdateret 26. april. 2023

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag til fredag: 08.30-16.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.