• Samfundsansvar

AP Pension fylder 100 år

Den 8. september 1919 besluttede repræsentanter fra en bred kreds af landets andelsvirksomheder at etablere deres eget pensionsselskab, den gensidige Andels-Pensionsforening. Dermed kom det, vi i dag kender som AP Pension til verden.

Selskabet blev grundlagt på andelsbevægelsens principper om ejerskab og demokrati. Kunderne ville selv eje deres selskab og bestemme over det via deres valgte repræsentanter.

Og de principper gælder stadig i dag 100 år efter.

Det er kunderne, der vælger bestyrelsen, og kundeejerskabet betyder, at det alene er hensynet til kunderne, AP Pension har som pejlemærke.

Gennem de seneste 100 år er der sket rigtig meget i det danske samfund og på arbejdsmarkedet. AP Pension har fulgt med hele vejen og har taget aktiv del i udviklingen og er i dag blandt de største aktører på det danske pensionsmarked. Meget har ændret sig i AP Pension, siden de fremsynede andelsvirksomheder etablerede selskabet i 1919, men de grundlæggende værdier står uændrede.

Læs hele historien om AP Pensions første 100 år

De første aftaler

AP Pension indgik sin første kundeaftale den 1. marts 1920. Den sikrede medarbejderne i Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer en pensionsordning. Senere samme måned kom De samvirkende danske Andels-Svineslagterier med i AP Pension.

Aftalen med andelsslagterierne omfattede slagteriernes direktører, kontorpersonale, forvaltere og andre funktionærer. Desuden betød aftalen, at fremtidige nyansatte kom med i pensionsordningen. Virksomhederne og medarbejderne betalte hver fem procent af lønnen til AP Pension. Denne betaling sikrede dem en pensionsordning med invalide-, alders- og enkepension.

I de følgende år indgik en lang række andre andelsvirksomheder pensionsaftaler for deres medarbejdere med AP Pension. Blandt andet mejerier, foderstof- og indkøbsforretninger og virksomheder inden for æg- og kreatureksport.

1930’ernes økonomiske krise satte dog midlertidigt en stopper for den stabile vækst.

Virksomhederne forhøjer indbetalingen efter besættelsen

Under besættelsen steg prisniveauet markant. I 1945 lå priserne ca. 60 procent over niveauet inden krigen. Prisudviklingen fortsatte efter krigen, og en meget kraftig devaluering af den danske krone bidrog yderligere til at udhule købekraften. Udviklingen betød, at funktionærernes lønninger mistede værdi.

Væksten fortsætter

Op gennem 1950’erne og 1960’erne fortsatte væksten i AP Pension. Da AP Pension i 1969 kunne fejre 50-års jubilæum, var de årlige indbetalinger steget til 22 mio. kr., og de samlede reserver var nået op på 231 mio. kr. Knap 10.000 funktionærer i en lang række andelsvirksomheder havde på det tidspunkt en pensionsopsparing i AP Pension.

I den følgende 25-års periode fortsætter væksten i AP Pension. De årlige indbetalinger runder den halve milliard, og de samlede aktiver nærmer sig 10 mia. kr. ved 75-års jubilæet i 1994. Knap 30.000 kunder havde ved jubilæet en pensionsordning i AP Pension som led i deres ansættelse.

Fusion med finanssektorens pensionskasse

Konsolideringen på det danske pensionsmarked har ført til, at tusindvis af pensionskunder igennem årene er kommet med i AP Pension. I 2012 gennemførte AP Pension en fusion med finanssektorens pensionskasse FSP. Dermed kunne AP Pension byde 17.000 nuværende og tidligere medarbejdere i finanssektoren velkommen i kundefællesskabet. Fusionen førte til markante omkostningsbesparelser for både de tidligere FSP-medlemmer og kunderne i AP Pension.

Skandias kunder kommer med i AP Pension

I dag er konkurrencen blandt landets pensionsselskaber hård, men på trods af det er væksten i AP Pension fortsat. Alene i 2018 har AP Pension budt 46.000 nye kunder velkommen. Fremgangen kommer dels fra overtagelsen af Nykredit Livsforsikring A/S, dels fra samarbejdet med en række pengeinstitutter via AP Pensions datterselskab nærpension. Men derudover kommer der også mange nye kunder fra AP Pensions egen salgskanal og fra samarbejdet med pensionsmæglerne.

Med virkning fra januar 2019 har AP Pension købt det svenske pensionsselskab Skandias danske pensionsforretning. Dermed er der udsigt til fornyet vækst, som kommer alle kunder til gode i form af stordriftsfordele.

AP Pension runder milepæl

De senere års kraftige vækst har ført til, at de samlede årlige indbetalinger rundede 10 mia. kr. i 2018. Det er mere end de samlede aktiver udgjorde ved 75-års jubilæet.

De mange indbetalinger har sammen med solide afkast af investeringerne løftet de samlede reserver til 118 mia. kr. Ved indgangen til jubilæumsåret kunne AP Pension tælle mere end 400.000 kunder.

Et konkurrencedygtigt selskab

Kun meget få virksomheder opnår at kunne fejre 100 års jubilæum. Den imponerende præstation er der to hovedforklaringer på, vurderer adm. direktør i AP Pension Bo Normann Rasmussen:

- Helt frem til slutningen af 1980’erne var sammenholdet blandt andelsvirksomhederne og deres ejerskab til AP Pension meget afgørende. Med direktørduoen Holger Dock og Hans Boye Clausen ved roret blev AP Pension senere mere kommercielt orienteret, og den udvikling er fortsat frem til i dag, hvor det er helt afgørende, at vi agerer på markedsvilkår og er konkurrencedygtige.

- Transformationen fra andelsforening til kommercielt pensionsselskab er lykkedes, fordi vi er tro mod andelsbevægelsens værdier om demokrati og overskudsdeling. Andelsvirksomhederne sikrede AP Pension en god basis, og i kraft af gode afkast af investeringerne lykkedes det op gennem 1990’erne og ind i det nye årtusinde at udvide kundegrundlaget. Gennem de seneste 5 - 10 år kan vi se, at kundeejerskabet, overskudsdelingen og vores demokratiske struktur øger vores konkurrencekraft, tilføjer han.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.