• Samfundsansvar

Stor risikoappetit blandt investorerne viser sig på afkastene

Årets første kvartal på de finansielle markeder bød på stor appetit for børsnoterede aktier blandt investorerne. Appetitten har været med til at bidrage positivt til afkastene for kunderne i AP Pension.

De positive takter på de finansielle markeder fra 2023 fulgte med ind årets første kvartal, hvor der var stor risikoappetit blandt investorerne på markederne. Appetitten var bl.a. drevet af, at væksten i amerikansk økonomi bliver ved med at overraske positivt, hvilket har givet større optimisme om vækstudsigterne, forklarer AP Pensions investeringsdirektør, Pernille Jessen.

- De finansielle markeder har været karakteriseret ved glubende risikoappetit i årets første kvartal, der har løftet aktiemarkederne til nye højder og drevet kreditspændene ind. Risikoappetitten har også været understøttet af, at vi er kommet tættere på datoen for den første rentenedsættelse i Eurozonen såvel som i USA på trods af, at forbedringen i inflationen i USA har skuffet, siger Pernille Jessen og forklarer videre:

- Sammen med forbedringen af vækstudsigterne for global økonomi er det årsagen til, at det massive rentefald de sidste to måneder af 2023 er blevet afløst af moderat stigende renter i først kvartal navnlig i USA, da forventningerne til en normalisering af pengepolitikken er blevet væsentlig mindre optimistiske end ved årets indgang.

Smitter positivt af

Udviklingen på de finansielle markeder har smittet positivt af på afkastene for kunderne i AP Pension. Dog opnåede AP Active i første kvartal et lavere afkast på porteføljen sammenlignet med markedet. Det skyldes først og fremmest, at aktierne i porteføljen har underpræsteret men også, at der er negativt afkast på reale aktiver, hvor ejendomseksponeringen har lidt, særligt mod udenlandske ejendomme, og grønne infrastrukturinvesteringer har haft et vanskeligt kvartal.

Kunder med ti år til pension har gennem AP Active fået et afkast på 4,5 procent efter årets første kvartal. For kunder med 30 år til pension er et afkast på 6,2 procent.

AP Active, 5 år

AP Active, 10 år

AP Active, 20 år

AP Active, 30 år

                    3,5 %

                    4,5%

                    5,4 %

                    6,2 %

Figuren viser det samlede afkast i AP Active efter første kvartal i 2024 kunder med fem, ti, 20 og 30 år til pension. Afkastet er før pensionsafkastskat.

I AP Bæredygtig er der også positive afkast efter årets første tre måneder, men lidt lavere end i AP Active. En del af de faktorer, der gjorde sig gældende for AP Active i første kvartal gjorde sig også gældende for AP Bæredygtig.

AP Bæredygtig,
5 år

AP Bæredygtig,
10 år

AP Bæredygtig,
20 år

AP Bæredygtig,
30 år

                      2,2 %

                     2,6 %

3,2 %

3,4 %

Figuren viser det samlede afkast i AP Bæredygtig efter første kvartal i 2024 for kunder med fem, ti, 20 og 30 år til pension. Afkastet er før pensionsafkastskat.

Langsigtet disciplin

Afkastene til kunderne i AP Pension efter første kvartal er over det forventede. Derfor glæder Pernille Jessen sig også over afkastene:

- Vi glæder os over, at der i forlængelse af solide afkast i 2023 er skabt høje afkast på de finansielle markeder i første kvartal 2024 til gavn for vores kunder. Faktisk ligger afkastene langt over, hvad der kan forventes på et kvartal, tæt på de forventede afkast for hele 2024, siger investeringsdirektøren og uddyber i forhold den negative performance i aktieporteføljen:

- Vi har i den børsnoterede aktieportefølje imidlertid ikke helt kunne følge med vores benchmark, da vi har valgt at have et tilt mod kvalitetsselskaber, som vi forventer vil slå markedet på den lange bane. Det har været tilfældet historisk, og det er også en vigtig del af forklaringen på, at AP Pension har leveret gode afkast over tid. Pensionsopsparing er en langsigtet disciplin, hvor det er vanskeligt at udlede konklusioner om performance baseret på nogle få kvartaler, forklarer Pernille Jessen, der også ser optimistisk på det kvartal, vi har bevæget os ind i.

Geopolitik og revanchekamp

Hvis investeringsdirektøren skal give sit bud på, hvad der kommer til at præge de finansielle markeder i den kommende tid, er der flere ting, som vil optage opmærksomheden.

- De store temaer på de finansielle markeder i øjeblikket er fortsat inflation, vækst og pengepolitik. Vi har et konstruktivt syn på markederne, men der er en række risici. I USA er der risiko for, at pengepolitikken på ny strammes op, hvis inflationen ikke kommer yderligere ned, og væksten bliver på et højt niveau. Den geopolitiske usikkerhed lurer i baggrunden, og markederne vil formentlig være optaget af, hvordan handelsforholdet mellem USA og Kina udvikler sig. Herudover nærmer en revanchekamp mellem Joe Biden og Donald Trump sig i horisonten, og de to præsidentkandidaters positionering kan også spille ind på markedsdeltagernes risikoappetit, siger Pernille Jessen.

Du kan følge dit afkast på Min Pension

 

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.