• Samfundsansvar

- Kundeejerskabet er grundlaget for AP Pensions forretningsmodel

Spørgelysten var stor da AP Pension holdt sin årlige generalforsamling. Flere vigtige emner blev debatteret ved generalforsamlingen, hvor mere end 300 kunder var samlet i Aarhus.

AP Pensions årlige generalforsamling blev i år afholdt den 17. april i Aarhus, hvor 138 delegerede, der repræsenterede mere end 42.000 stemmer, var samlet til en dag i kundedemokratiets tegn. Samlet var mere end 300 kunder til generalforsamlingen.

Bestyrelsesformand i AP Pension, Niels Dengsø Jensen, indtog som den første talerstolen med bestyrelsesberetningen, hvor han tog fat på at tale om det samfundsansvar, som AP Pension har og gerne vil bidrage til. Særligt i en tid, hvor den geopolitiske situation er usikker med krigen i Ukraine, der kører på sit tredje år, konflikt i Mellemøsten og et kommende præsidentvalg i USA, der kan skabe tvivl om USA’s forhold til NATO. Med den usikkerhed gjorde Niels Dengsø Jensen det klart, at AP Pension vil øge investeringerne i forsvarsindustrien:

- Vi har bekendt kulør. Vi har sagt, at vi nu vil leve op til det samfundsmæssige ansvar, vi også har. Vi vil øge vores investeringer i forsvarsindustrien og i konventionelle våben. Vi er meget bevidste om, at vi er sat i verden for at skabe det bedst mulige afkast til vores kunder. Men vi er også meget bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar i at være med til at sikre vores demokrati og vores NATO- og EU-medlemskab, sagde bestyrelsesformanden og fortsatte:

- Vi har i dag relativt få investeringer i forsvarsindustrien på et mindre trecifret millionbeløb. I bestyrelsen har vi derfor taget det skridt, at vi har bedt investeringsafdelingen se på og komme med forslag til flere investeringer i våbenindustrien. En stabil sikkerhedsmæssig situation i vores del af verden, er en forudsætning for, at vi som samfund kan arbejde hen imod at opnå de 17 verdensmål, forklarede bestyrelsesformanden, der gjorde det klart, at investeringer i våben og forsvarsindustrien ikke vil blive placeret under AP Bæredygtig.

Flere faser

Niels Dengsø Jensen fortalte også om en del af det, der har fyldt meget i bestyrelsens arbejde – nemlig AP Pensions nye strategi ”Kundenær”. En strategi med flere faser frem mod 2030.

- Den første fase begyndte i 2023 og fortsætter her i 2024. Den har fokus på en grundlæggende transformation af blandt andet it-systemerne, organisationen og produkterne. Hverdagen i en moderne finansiel virksomhed er fyldt med it, jura, regulering og kompliceret matematik. Over tid er der en risiko for, at de ting kommer til at fylde så meget, at det mindsker overskuddet til kunderne og påvirker kundeoplevelsen negativt, sagde han og fortsatte:

- Det skal vi undgå, så vi kan fastholde det høje niveau af kundeloyalitet og kundetilfredshed. Det er det, Kundenær skal hjælpe os med.

Grundlaget for forretningsmodel

AP Pensions adm. direktør, Bo Normann Rasmussen, overtog talerstolen efter Niels Dengsø Jensen. Her tog den adm. direktør fat i de økonomiske resultater i 2023. Det blev et år, hvor AP Pension leverede et overskud på 277 mio. kr. efter skat og udlodning af AP Loyalitetsbonus. Det er det bedste resultat i AP Pensions 104-årige historie. Se mere til regnskabet her.

Gennem sine 104 år har AP Pension været ejet af kunderne, og det er grundlaget for AP Pension, gjorde Bo Normann Rasmussen det klart:

- Kundeejerskabet er grundlaget for AP Pensions forretningsmodel, og har været det siden 1919. Det betyder, at du som kunde i AP Pension aldrig behøver være i tvivl om, hvem vi arbejder for. Vi arbejder for ejerne og ejerne, det er kunderne. Alt overskud og værdi, vi skaber i AP Pension, tilhører jer – kunderne. I er selv med til at bestemme retningen for AP Pension gennem kundedemokratiet. For bestyrelsen er valgt her på generalforsamlingen, og består af kunder i AP Pension. Og bestyrelsen sætter retningen for AP Pension på vegne af jer.

Målrettet arbejde for SUL i balance

AP Pension arbejder målrettet på at skabe balance mellem indtægter og udgifter på syge- og ulykkesforsikringerne, sådan som Finanstilsynets SUL-bekendtgørelse fra 2021 kræver det. I sin gennemgang af resultaterne fortalte Bo Normann Rasmussen mere om det arbejde:

- Vi har en fem-årig plan for, hvordan vi får skabt balance. Planen består af dels en kapitalplan og dels en række initiativer omkring prisstigninger og sundhedstiltag, som skal føre til, at vi ender med at have en holdbar forretningsmodel, sagde Bo Normann Rasmussen og fortalte, hvordan det går med planen:

- Vi er nået godt halvvejs - sådan målt i hele træskolængder, så det går fornuftigt. I arbejdet med at hæve priserne skal vi tage højde for udviklingen i sygdomsfrekvensen, og her har vi desværre set en væsentlig stigning i 2023. Helt konkret har vi tilkendt udbetalinger til 30 procent flere kunder i 2023 end året før. En stor del af stigningen er sket i de psykiske lidelser, som blandt andet rummer stress, angst og depression, sagde Bo Normann Rasmussen.

Livlig debat

Blandt kunderne var spørgelysten stor. Der blev blandt andet diskuteret emner som aktivt ejerskab, byggeri og kursværn. 

Det blev behandlet og godkendt

  • Årsrapport inklusive koncernregnskab 2023.
  • Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2023.
  • Bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår.
  • Politik for aflønning.
  • Ændring af vedtægter og valgregulativ, herunder ny valgmodel.
  • Generalforsamlingen bliver i 2025 afholdt i København.

Fakta: De blev valgt

  • EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revision. EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som bæredygtighedsrevisor. Valget gælder for et år.
  • Tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Nye medlemmer i bestyrelsen: Majken Skovgaard, Rikke Levin Rytter Olsen og Marion Lobedanz Witthøfft.

Lasse Bolander udtrådte af bestyrelsen, da han ikke genopstillede. Du kan læse mere om den nye bestyrelse her.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.