• Bæredygtighed

AP Pension og KU indgår partnerskab til gavn for den mentale sundhed

AP Pension tilslutter sig partnerskabet ABC for mental sundhed, som ledes af Københavns Universitet. Med partnerskabet vil AP Pension sætte yderligere ind for at forbedre den mentale sundhed blandt danskerne.

Som det første pensionsselskab er AP Pension blevet en del af partnerskabet ABC for mental sundhed, som Institut for Psykologi på Københavns Universitet står bag. ABC for mental sundhed er et forskningsbaseret sundhedsfremmende initiativ, der skal bidrage til at fremme den mentale sundhed i befolkningen og forebygge og afhjælpe stigningen i dårligt mentalt helbred. I partnerskabet indgår en lang række kommuner, private aktører, forskere og foreninger, der alle arbejder ud fra den samme forståelsesramme for mental sundhed – ABC-rammen, og som deler viden og erfaringer med at omsætte rammen til praksis på tværs.  

Gør noget aktivt, gør noget sammen, og gør noget meningsfuldt. Det er hovedbudskaberne i ABC for mental sundhed, og det vil skabe rammen for konkrete initiativer, som AP Pension vil arbejde videre med og udbrede blandt egne medarbejdere og ikke mindst blandt AP Pensions kunder, hvor mange oplever, at den mentale sundhedstilstand går i den forkerte retning. Fra 2022 til 2023 oplevede AP Pension en stigning på 31 procent i antallet af skader hos kunderne, og psykiske lidelser udgjorde mere end 40 procent heraf i 2023. Ud af det tal udgjorde stress 65 procent af lidelserne. 

- Den mentale sundhed er en generel og stor udfordring i Danmark, hvilket vi også ser blandt vores kunder. Sidste år udgjorde psykiske lidelser mere end 40 procent af skaderne med langtidssygemeldinger blandt vores kunder, og særligt stress var et problem. Vi ønsker at være med til at forbedre den mentale sundhedstilstand. Og vi er ikke i tvivl om, at det gør vi bedst ved at dele erfaringer med andre og med afsæt i forskning, siger Marlene Øhrberg Krag, sundhedsdirektør i AP Pension, og fortsætter:   

- Med mere end 400.000 kunder har vi en forpligtigelse til at arbejde for, at den mentale trivsel bliver højnet mest muligt. Her er ABC for mental sundhed et rigtig stærkt partnerskab til at få forskningsbaseret viden, dele erfaringer og få en fælles ramme som både offentlige og private aktører kan arbejde ud fra, siger Marlene Øhrberg Krag, der forklarer, at AP Pension allerede er begyndt at arbejde med ABC for mental sundhed. 

- I AP Pension har vi adgang til danskerne på arbejdspladserne og kan dermed tilføre viden og erfaringer, som forhåbentligt kan bidrage positivt til partnerskabet. Vi er allerede i gang med et ABC-forløb sammen med en kunde med ca. 100 ansatte. Indsatsens første fase løber over et år, hvor medarbejderne klædes på med viden om ABC-rammen, som kan være til inspiration i forhold til den enkeltes bevidsthed om sin egen mentale sundhed. Det skal skabe en fælles ramme for fokus på den mentale sundhed i arbejdsfællesskabet. Vi tror på, at det vil gavne både den enkelte medarbejder, men også virksomheden, siger AP Pensions sundhedsdirektør. 

Høste erfaringer 

Med de tre forskningsbaserede budskaber i ABC (gør noget aktivt, gør noget sammen, og gør noget meningsfuldt) kan folk forbedre og styrke deres mentale sundhed. Der er mange forskellige måder og niveauer, folk kan handle på. Det kan f.eks. være ved at gøre noget godt for andre, være med i en madklub, læse en bog, spille et spil, engagere sig i noget, man brænder for, være frivillig eller snakke med naboen. Det er også vigtigt at sætte ind på andre niveauer. Mental sundhed er nemlig noget, der bliver skabt sammen, og det er aldrig den enkeltes ansvar alene. Derfor vil AP Pension også arbejde strategisk med rammen i virksomheder for at fremme den mentale sundhed blandt medarbejdere. Hos partnerskabet ABC for mental sundhed er man meget tilfredse med, at AP Pension har tilsluttet sig partnerskabet for at udbrede ABC-rammen: 

- I kraft af sin størrelse er AP Pension hver dag i kontakt med mange virksomheder, hvor deres ansatte måske også oplever, at den mentale sundhed går i den forkerte retning. Men ved at arbejde med ABC for mental sundhed, så kan de enkelte virksomheder forhåbentligt opleve en gevinst ved, at deres medarbejdere oplever en bedre mental sundhed. Vi glæder os til at høste de erfaringer, som AP Pension kan bidrage med til partnerskabet, siger Charlotte Bjerre Meilstrup, der er projektchef for ABC for mental sundhed.  

ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede indsats, der retter sig mod hele befolkningen. Indsatsen løftes i fællesskab af forskere, foreninger, organisationer og kommuner. ABC anlægger et positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed, så det ikke alene omfatter risici for sygdom, men også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker. I ABC for mental sundhed bliver der arbejdet ud fra anbefalinger for mental sundhed fra Sundhedsstyrelsen, WHO og EU-kommissionen.  

For yderligere information

Marlene Øhrberg Krag, Sundhedsdirektør i AP Pension. Mobil: 6133 5584
Johan Monggaard, pressekonsulent AP Pension. Mobil: 2644 1528

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.