• Samfundsansvar

AP Pension underretter om databrud

AP Pension informerer hermed om, at en teknisk fejl i vores digitale dokumenthåndtering har ført til et brud på persondatasikkerheden i form af tab af data fra vores dokumentarkiv.

Der er alene tale om tab af data, og ikke at data er delt, lækket eller på anden måde kommet til andres kendskab. Dermed er der ikke nogen risiko for, at der er sket eller kan ske misbrug af data.

Det er AP Pensions vurdering, at datatabet ikke har nogen negative konsekvenser for vores kunder.

Hvad er der sket?

Et sammenfald af en teknisk fejl hos dels AP Pension og dels en underleverandør har ført til, at en delmængde af den data, der skulle være gemt i vores dokumentarkiv, er gået tabt og ikke kan genskabes.

I AP Pension betød en teknisk fejl, at det i en periode ikke var al data, der blev gemt korrekt i vores dokumentarkiv. Da denne fejl var rettet, forsøgte AP Pension at genskabe det manglende data ved hjælp af en back up. I den forbindelse blev der konstateret en fejl på en back up-server hos en underleverandør, hvilket har ført til, at en del af det manglende data ikke kan genskabes og dermed er gået tabt.

Det tabte data udgør 0,66 procent af den data, der skulle være indlæst og gemt i vores dokumentarkiv i perioden fra den 1. marts 2017 til 22. februar 2022.

Hvilke data er der tale om?

Der kan være tale om breve, mails, dokumenter, blanketter og lignende, der er udvekslet mellem AP Pension og kunderne, og som efter endt sagsbehandling normalt bliver gemt i det omtalte dokumentarkiv.

De omtalte dokumenter kan f.eks. indeholde oplysninger som navn, adresse, arbejdsgiver, policenummer, cpr-nummer, løn, helbredsoplysninger, skatteoplysninger m.m.

Hvilke konsekvenser kan bruddet have?

Der er ikke noget i AP Pensions analyser, som indikerer, at anmodninger om ændringer, udbetalinger eller lignende ikke er blevet behandlet korrekt. Det er centralt i den sammenhæng, at AP Pensions dokumentarkiv ikke er et sagsbehandlingssystem, men et system, hvor data gemmes efter endt behandling af en sag. Det er derfor AP Pensions vurdering, at bruddet ikke har nogen negative konsekvenser for de kunder, der måtte være berørt. Det kan dog ikke udelukkes, at AP Pensions dokumentation for en gennemført ændring, udbetaling eller lignende er ufuldkommen.

Hvad har AP Pension gjort for at afhjælpe datatabet?

Ethvert tab af data er en alvorlig hændelse. Derfor har AP Pension i forlængelse af denne hændelse gennemgået og forbedret vores processer, kontroller og sikkerhedsprocedurer, så vi kan forebygge, at en lignende situation opstår igen.

Information af berørte kunder

I henhold til Datatilsynets vejledning om brud på persondatasikkerheden informerer AP Pension de potentielt berørte kunder personligt.

Spørgsmål?

Ved spørgsmål til databruddet henviser vi til denne kontaktformular, hvor information til AP Pension sendes via en sikker side.

Vi kan også kontaktes på telefon 7080 5039 mellem 8.30 og 16.00 på hverdage.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.