• Samfundsansvar

AP Pension tilslutter sig ambitiøst klimainitiativ

AP Pension har tilsluttet sig klimainitiativet, Reduction Roadmap 2.0, der har som erklæret mål at få nedbragt CO2e-udledningen for nyopførte bygninger, så det modsvarer, at byggesektoren kan bidrage til, at Parisaftalens 1,5 gradsscenarie ikke overskrides. Med tilslutningen til Reduction Roadmap 2.0 støtter AP Pension som en af Danmarks største private bygherrer klimainitiativets forslag om, at det i 2025 skal være et lovkrav, at nybyggeri i gennemsnit højest må udlede 5,8 kilo CO2e pr. kvadratmeter pr. år.

For at sætte skub i at få nedbragt CO2e-udledningen i byggeriet har en af landets største private bygherrer, AP Pension, tilsluttet sig klimainitiativet Reduction Roadmap 2.0, der ønsker at få gjort det til et lovkrav i bygningsreglementet, at nybyggeri i 2025 i gennemsnit højest må udlede 5,8 kilo CO2e pr. kvadratmeter pr. år. Et tal, der ifølge Reduction Roadmap 2.0, er nødvendigt at komme ned på, hvis byggeriet herhjemme skal være med til at nå Parisaftalens mål om maks. 1,5 graders temperaturstigning i 2050. Det nuværende tal i bygningsreglementet, som nybyggeri over 1.000 kvadratmeter skal holde sig under, lyder på 12,0 kilo CO2e pr. kvadratmeter pr. år, og det lovbestemte krav for 2025 var i den oprindelige lov tiltænkt at være 10,5 kilo CO2e pr. kvadratmeter, så det er en markant skærpelse.

Over 400 organisationer har tilsluttet sig Reduction Roadmap 2.0, men AP Pension er den første større private bygherre, som har valgt at tilslutte sig klimainitiativet. Administrerende direktør i AP Pension, Bo Normann Rasmussen, mener, at det er nødvendigt med et ambitiøst lovkrav for nybyggeri, hvis det i tilstrækkelig grad skal lykkes at nedbringe CO2e-udledningen i byggebranchen.

- Byggebranchen står for cirka 30 procent af Danmarks samlede CO2e-udledning, og hvis vi vil ændre noget ved det tal, så er vi nødt til at have ambitiøse krav til, hvor meget CO2e nybyggeri fremover må udlede. Det forslag, som Reduction Roadmap 2.0 har fremlagt, mener vi, er meget ambitiøst, men også inden for skiven af, hvad der kan være realistisk. Hvis forslaget ender med at blive en realitet, så vil det give en ensartet spilleplade for alle aktører i byggebranchen herhjemme. Det kan vi kun støtte op om, siger Bo Normann Rasmussen om tilslutningen til Reduction Roadmap 2.0, som er et initiativ, der er startet af ingeniørvirksomheden Artelia og arkitektvirksomhederne CEBRA og EFFEKT.

Build fra Aalborg Universitet har gennemgået 163 byggesager til brug for vurdering af branchens modenhed. Alle referencebyggerier, der overholder forslaget til de nye grænseværdier, er træbyggeri/biogene materialer. Eneste undtagelse i forhold til materialevalg er AP Pensions betonhus i Fredericia, og disse referencebyggerier bekræfter Bo Normann Rasmussen i, at det ikke er urealistisk at nå grænseværdien i Reduction Roadmap 2.0.

- I AP Pension arbejder vi hele tiden på, hvordan vi med vores ejendomsinvesteringer kan sætte nye standarder for, hvordan CO2e-udledningen fra nybyggeriet kan reduceres.  Derfor har vi blandt andet gang i et landets største træbyggerier på Marmormolen i Københavns Nordhavn, hvor vi har gjort brug af træ til de bærende konstruktioner. Og i Fredericia har vi gang i et pilotprojekt med et 3D-printet fælleshus i beton, hvor den forventede udledning kommer ned på 5,0 kilo CO2e pr. kvadratmeter pr. år., før der er taget højde for de kommende CO2e-reduktioner som følge af mere grøn strøm i elnettet.

Støtter Parisaftalen
For at nå Parisaftalens mål om at holde klodens temperaturstigninger til maksimalt 1,5 grader i 2050 arbejder Reduction Roadmap 2.0 med en model, hvor der i årene fremover skal ske en gradvis nedgang i CO2e-udledningen fra nybyggeri. Foruden de 5,8 kilo CO2e i 2025, så skal vi ifølge modellen i 2029 ned på 2,7 kilo CO2e pr. kvadratmeter pr. år, mens det tal ifølge modellen skal ned på 0,4 kilo CO2e i 2032, hvis Parisaftalens mål skal nås.  

- I AP Pension arbejder vi for, at alle vores investeringer skal være i tråd med Parisaftalens mål om, at der i 2050 højst skal være en temperaturstigning på 1,5 grader. Derfor ser vi hele tiden på, hvor vi kan være med til at påvirke udviklingen i den rigtige retning, og her spiller vores ejendomsinvesteringer en faktor. Vi gør allerede meget på ejendomsområdet, men jeg er sikker på, at vi herhjemme kommer til at se endnu flere innovative løsninger, hvis forslaget fra Reduction Roadmap 2.0 bliver et lovkrav for alle. Det er ambitiøst, men jeg er ikke i tvivl om, at byggebranchen godt kan nå 2025 forslaget fra Reduction Roadmap 2.0, slutter Bo Normann Rasmussen.

I forslaget fra Reduction Roadmap 2.0 må nybyggeri for parcelhuse i 2025 udlede 4,5 kilo CO2e pr. kvadratmeter pr. år., for etageboliger er tallet 6,5 kilo, mens kontorbyggeri må udlede 7 kilo, hvilket leder til gennemsnittet på 5,8 kilo. Særlige typer af byggerier omfattes ikke af forslaget, det gælder f.eks. sygehuse, laboratorier og svømmehaller.

For yderligere information:
Johan Monggaard, presse- og kommunikationskonsulent AP Pension. Mobil: 2644 1528.
Mail: JMG@appension.dk

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.