• Samfundsansvar

2022 blev et finansielt år til historiebøgerne

Med krig i Ukraine, tårnhøj inflation, stigende renter, energikrise og propper i forsyningskæderne, så blev 2022 et voldsomt år for de finansielle markeder. Aktiemarkederne tog nogle kraftige dyk ned, hvilket også afspejler sig i pensionsafkastene efter 2022.

Der kan skrives et nyt kapitel til de finansielle lærebøger. For 2022 blev et år til historiebøgerne, hvor de finansielle markeder blev udsat for voldsomme prøvelser med en buldrende inflation, krig i Ukraine, energikrise og stigende renter. De mange faktorer sendte de finansielle markeder ud på en gevaldig nedtur, hvor aktiemarkederne led store tab, men ud fra en historisk kontekst reagerede obligationsmarkederne mere negativt end aktiemarkederne.

Ved indgangen til 2022 var inflationen på fremmarch, uden at centralbankerne var begyndt at røre på sig, men med den russiske invasion af Ukraine blev der for alvor sat turbo på inflationen, og det fik centralbankerne til prompte at reagere ved at sende renterne i vejret.

- 2022 blev præget af uventet høj inflation, der fra begyndelsen af 2021 til foråret 2022 steg fra en procent til otte procent. Den højeste stigning i over 40 år. Dermed kom det risikoscenarie, der tegnede sig ved årets begyndelse, reelt til at udspille sig – blot med højere inflation end nogen havde gættet på. Rentestigningerne, som skulle dæmpe inflationen, var af historiske dimensioner, og er ikke set lige i moderne tid. Konsekvensen på de finansielle markeder udeblev ikke, og situationen førte til store tab på både obligations- og aktiemarkederne, siger AP Pensions investeringsdirektør, Rasmus Cederholm, og fortsætter:

- Det var først med krigen i Ukraine, at centralbankerne erkendte, at stigningen i inflationen ikke var midlertidig, og derfor ændrede pengepolitikken fra at understøtte den økonomiske vækst til at bekæmpe inflation. Derfor blev pengepolitikken pludselig strammet i rekordhøjt tempo fra sommeren 2022. Stigningen i inflationen og stramningen af pengepolitikken sendte dermed renterne på himmelflugt og aktie og obligationsmarkederne sydover. Det betød, at en balanceret portefølje domineret af aktier og obligationer oplevede for første gang i mere end 40 år den perfekte storm. Obligationer leverede negative afkast i samme størrelsesorden. Dermed var den normale risikospredning sat ud af spillet i 2022, forklarer Rasmus Cederholm.

Minus på afkast

Det historisk voldsomme år på de finansielle markeder viser sig også på afkastene for kunder, der sparer op til pension i AP Active. Her fik en kunde med 10 år til pension et minusafkast på 11,5 procent, og en kunde med 30 år til pension et minus på 13,0 procent.

AP Active, 5 år

AP Active, 10 år

AP Active, 20 år

AP Active, 30 år

                  -10,5 %

                   -11,5 %

                   -12,3 %

                   -13,0 %

Tabellen viser det samlede afkast i AP Active efter 2022 for kunder med 5, 10, 20 og 30 år til pension. Afkastet er før pensionsafkastskat.

For kunder, der sparer op i AP Pensions grønne investeringslinje, var der også minusafkast. Men afkastene er bedre end i AP Active. Blandt de øvrige grønne pensionsprodukter kom AP Bæredygtig bedre igennem 2022 end konkurrerende produkter. I AP Bæredygtig fik en kunde med 10 år til pension et minus på 7.2 procent. Mens det blev til et minus på 9,9 procent for kunder med 30 år til pension.

AP Bæredygtig,
5 år

AP Bæredygtig,
10 år

AP Bæredygtig,
20 år

AP Bæredygtig,
30 år

                    -6,5 %

                    -7,2 %

-9,0 %

-9,9 %

Tabellen viser det samlede afkast i AP Bæredygtig efter 2022 for kunder med 5, 10, 20 og 30 år til pension. Afkastet er før pensionsafkastskat.

Gode muligheder for positive afkast

Selvom der fortsat er flere mislyde for de finansielle markeder og en recession, der truer, så tror Rasmus Cederholm på, at der er gode muligheder for, at vi kan komme ud af 2023 med positive afkast til kunderne i AP Pension.

- På trods af inflation, stram pengepolitik, energikrise og et fortsat coronaramt Kina, har økonomierne i USA og Europa udvist større robusthed end ventet i kraft af stærke arbejdsmarkeder og høje nettoformuekvoter. Der er tegn på, at inflationen har toppet i USA, og med et betydeligt fald i gas- og elpriser i Europa fra sommerens ekstreme niveauer, og en markant opblødning i Kinas skrappe nul-tolerancepolitik over for Covid-19 kombineret med en mere vækstunderstøttende økonomisk politik er der måske åbnet for et mere positivt scenarie i 2023. Et scenarie, der peger på muligheden for synkron fremgang i den globale økonomi fra foråret, siger Rasmus Cederholm og fortæller, at det dog er for tidligt at komme med en definitiv konklusion:

- Det er for tidligt at vejre morgenluft. Inflationsudviklingen vil være den vigtigste vejrhane for markedsudviklingen i 2023.

Du kan følge afkastet på din pensionsopsparing på Min Pension

 

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.