• Bæredygtighed

Pensionskommission foreslår forbedringer af pensionssystemet

Pensionskommission foreslår en række forbedringer af pensionssystemet, der vil øge incitamentet for danskerne til at spare op til pension.

Onsdag den 4. maj kom Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning (Pensionskommissionen) med sin længe ventede rapport, der indeholder en række konkrete forbedringsforslag til det danske pensionssystem.

Det er vigtigt at pointere, at der alene er tale om forslag lige nu og her. Næste skridt er, at regeringen og Folketinget skal forholde sig til rapporten og evt. forhandle om de ændringer, de måtte ønske at gennemføre.

Herunder er en kort gennemgang af de væsentligste forslag fra kommissionen. Lidt groft kan man inddele forslagene i tre hovedemner:

 1. Forslag, som skal gøre det mere attraktivt at spare op til pensionen
 2. Forslag, som skal øge fleksibiliteten omkring overgangen fra arbejde til pension
 3. Forslag, som skal gøre pensionssystemet mere enkelt og rimeligt for alle

Det skal være mere attraktivt at spare op til pension

Pensionskommissionen foreslår at øge fradrag for indbetaling til pension. 

Derudover foreslår Kommissionen en række forbedringer af den såkaldte aldersopsparing.

 • Det skal være muligt at indbetale høje indskud i de sidste syv år før folkepensionsalderen. I dag er det kun de sidste fem år.
 • Man bør fjerne den modregning, man eller ens samlever/ægtefælle i dag oplever, hvis man indbetaler til aldersopsparingen via en firmapensionsordning, samtidig med at man eller ens samlever/ægtefælle modtager overførselsindkomster.
 • Det maksimale høje indskud foreslås dog sænket fra 54.200 kr. til 47.000 kr. årligt.

Overgangen til pension skal være mere fleksibel

Kommissionen foreslår, at det skal være muligt at sætte sin ratepension på pause, efter at udbetalingerne er begyndt. Det vil skabe øget fleksibilitet for den enkelte til f.eks. at vende tilbage til arbejdsmarkedet, efter man ellers er gået på pension.

Pensionssystemet skal være mere enkelt og rimeligt for alle

Endelig ligger der en række forslag fra kommissionen, som alle sigter på at gøre pensionssystemet mere enkelt, men også mere rimeligt for alle.

Et væsentligt ændringsforslag er at bløde den nuværende levetidsindeksering af folkepensionsalderen op, så folkepensionsalderen stiger langsommere fra år 2045. Konkret foreslår kommissionen, at fremtidige stigninger i levetiden fordeles med 80 procent til arbejdslivet og 20 procent til pensionsperioden. Det betyder f.eks., at en person, der er 18 år i dag, vil kunne gå på pension to år tidligere end med de nuværende regler.

Et andet væsentligt forslag er indførelsen af en tvungen pensionsopsparing for lønmodtagere og selvstændige, der ikke i forvejen indbetaler på en pensionsordning. Kommissionen lægger op til, at disse personer skal indbetale 3,3 procent af deres løn til en pensionsopsparing i ATP, når ordningen er fuldt indfaset i 2030. De kan dog også vælge selv at etablere en pensionsopsparing i et pensionsselskab. Indbetalingen skal starte på 1,8 procent i 2025 og stige gradvist til de 3,3 procent i 2030.

I tillæg til disse to forslag ligger der en række andre konkrete forslag, som skal forenkle pensionssystemet. Det drejer sig blandt andet om:

 • Udfasning af nedslaget i ejendomsværdiskatten for pensionister
 • Udfasning af varmetillægget fra 2027 (kun for nye pensionister)
 • Afskaffelse af mediechecken
 • Styrket målretning af ældrechecken til dem med størst behov
 • Omlægning af en række aldersbetingede særordninger

Hvad sker der nu?

Som sagt er der tale om forslag fra Pensionskommissionen. Før de eventuelt bliver til realiteter, skal de behandles og vedtages af regeringen og Folketinget. Vi følger naturligvis med, så vi kan vende tilbage med nyt, hvis der bliver besluttet ændringer, som har betydning for vores kunder.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.