• Samfundsansvar

EU-regler stiller nye krav til AP Bæredygtig

Siden vi lancerede AP Bæredygtig i 2019, er der kommet nye EU-regler med krav til, hvordan vi skal informere om vores produkters bæredygtighed

EU-regler stiller nye krav til AP Bæredygtig

Siden vi lancerede AP Bæredygtig i 2019, er der kommet nye EU-regler med krav til, hvordan vi skal informere om vores produkters bæredygtighed, og samtidig skal vi anvende EU’s rammer for bæredygtighed og ikke FN’s 17 verdensmål, som vi hidtil har gjort. Implementeringen betyder, at vi omklassificerer AP Bæredygtig midlertidigt fra et såkaldt artikel 9-produkt til et artikel 8-produkt.

Ændringen er af rent teknisk karakter og har ikke nogen praktisk betydning for kunderne. Vi bevarer den risiko og de afkastforventninger, som de blev præsenteret for, da de valgte AP Bæredygtig, og der er ikke ændret i investeringerne.

Investeringerne i AP Bæredygtig bidrager også fortsat positivt til et eller flere af FN’s verdensmål, og samtidig må de ikke have en væsentlig negativ indvirkning på andre verdensmål. AP Bæredygtig er altså fortsat en bæredygtig investeringslinje set ud fra FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvad er artikel 8 og 9?
AP Bæredygtig har hidtil været klassificeret som et såkaldt artikel 9-produkt i henhold til EU’s Disclosureforordning. Denne klassificering gælder for produkter, der har bæredygtighed som mål. Men for at sikre, at vores information om AP Bæredygtig og de bagvedliggende investeringer er i overensstemmelse med kravene i EU’s Disclosureforordning, ændrer vi nu midlertidigt klassificeringen til et artikel 8-produkt. Det er klassificeringen for produkter, som fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold.

Læs mere om EU-reglerne nedenfor.

AP Bæredygtig skal matche kriterierne for artikel 9
Det er vigtigt for AP Pension, at vores kunder kan regne med, at investeringerne i og informationen om AP Bæredygtig er i tråd med de nye reguleringskrav og definitioner af bæredygtighed, og det er vores ambition, at AP Bæredygtig skal leve op til kriterierne for et artikel 9-produkt.

Derfor sætter vi nu gang i et arbejde for at sikre, at både de bagvedliggende investeringer i og vores information til kunderne om AP Bæredygtig matcher kriterierne for artikel 9-produkter i EU-forordningen.

EU-reglerne og krav til artikel 9-produkter

EU-reglerne er forankret i de to regelsæt, der hedder Disclosureforordningen og Taksonomiforordningen. Disclosureforordningen har til formål at forbedre informationen om bæredygtighedsmæssige forhold på det finansielle område – herunder pensionsbranchen. Taksonomiforordningen har til formål at skabe en ensartet opgørelse af, hvilke aktiviteter der kan siges at være klima- og miljømæssigt bæredygtige.

Taksonomiforordningen definerer seks klima- og miljømål, som økonomiske aktiviteter skal måles på:

  1. Modvirkning af klimaændringer
  2. Tilpasning til klimaændringer
  3. Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  4. Omstilling til en cirkulær økonomi
  5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

Forordningen definerer også, hvad en bæredygtig økonomisk aktivitet er, ud fra fire kriterier, der alle skal være opfyldt:

  • Aktiviteten skal bidrage væsentligt til at nå et eller flere af de seks klima- og miljømål
  • Aktiviteten må ikke væsentligt skade et af de seks klima- og miljømål
  • Aktiviteten skal overholde minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder
  • Aktiviteten skal opfylde EU’s tekniske screeningskriterier

De to første klimamål (modvirkning af klimaforandringer og tilpasning til klimaforandringer) trådte i kraft den 1. januar 2022, mens de resterende fire først gælder fra 2023.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.