• Samfundsansvar

AP Pension står stærkt rustet til fremtiden

Ved AP Pensions generalforsamling den 5. april 2022 kunne både bestyrelsesformanden og den adm. direktør fortæller om et selskab, der står stærkt i markedet og er med helt i front på den bæredygtige dagsorden.

AP Pension afholdt tirsdag den 5. april 2022 sin generalforsamling, og mens coronavirussen de sidste to år lagde en dæmper på generalforsamlingen, så var der i år ingen forhindringer for at kunne samles fysisk. Dermed kunne 129 delegerede, der repræsenterede mere end 49.000 stemmer samles til generalforsamling i Aarhus.

Bestyrelsesformand i AP Pension, Niels Dengsø Jensen, kunne i bestyrelsesberetningen konstatere, at der i 2021 blev sat flueben ved integrationen af Skandia, der blev endeligt gennemført i sommeren 2021. Samtidig med at der igen var flotte afkast.

- På afkastsiden leverede AP Pension igen i 2021 solide afkast til kunderne, og vi kan også glæde os over, at vi fik AP Loyalitetsbonus, hvor alle kunder med en pensionsopsparing fik en ekstra vitaminindsprøjtning på 0,2 procent af opsparingen. Det svarer til 1.000 kr. ekstra for hver halve mio., man har sparet op, sagde Niels Dengsø Jensen, der også satte spotlys på AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, og det store fokus, som selskabet har på bæredygtige byggerier, hvor alle nye ejendomme bliver certificeret bæredygtigt.

 - AP Ejendomme har gennemgået en utrolig forvandling inden for den bæredygtige dagsorden. Formålet med certificeringerne er at kunne dokumentere, at byggeriet er opført bæredygtigt. Det gælder både i forhold til materialer, CO2-udledning, indeklima og genbrug. Valget om at certificere byggeri handler ikke kun om at gøre noget godt for klimaet og miljøet, det er også en måde at fremtidssikre ejendommene på, så de fortsat er attraktive at leje ud om 5, 10 eller 20 år. Det er med andre ord en god investering.

Tidligere generationer har tænkt langsigtet

AP Pensions adm. direktør, Bo Normann Rasmussen, gik på talerstolen efter Niels Dengsø Jensen. Her gennemgik han de økonomiske resultater fra 2021. Det blev et år, hvor AP Pension endte med et samlet overskud på 212 mio. kr. efter skat og udlodning af midler til AP Loyalitets bonus. Et resultat, som direktionen og bestyrelsen anser for tilfredsstillende.

I sin gennemgang af resultaterne i 2021 konstaterede Bo Normann Rasmussen, at det går godt i AP Pension og selskabet står stærkt. Både økonomisk og på værdiskabelsen til kunderne. Han kunne samtidig konstatere, at AP Pension gennem årene er vokset kraftigt i størrelse. Det viser blandt sig ved, at landets største pensionsselskab, der i 2010 var seks gange større end AP Pension, i 2021 kun var tre gange større. En stor del af årsagen til den vækst er blandt andet, fordi tidligere ledelser har tænkt langsigtet og overleveret en sund forretning. Og væksten er fortsat i 2021, selvom AP Pension som det første pensionsselskab begyndte at hæve forsikringspriserne hos kunderne for at skabe en bedre balance i omkostningerne til syge- og ulykkesforsikringer, også kaldet SUL. Her er de store kunder gået forrest og har accepteret stigningerne, forklarede Bo Normann Rasmussen:

- Vores store virksomheder – som i flere tilfælde er repræsenteret i bestyrelsen – gik foran og accepterede prisstigninger allerede sidste år. Det er ikke bare et godt eksempel, det er et smukt eksempel på værdien af et kundeejet selskab, og en af årsagerne til at vi har kunne fastholde en lang række virksomheder – ”når de store går foran, så støtter vi op” er der mange der siger.

Læs mere om AP Pensions resultater i 2021 her

Bæredygtig frontløber

Et område, hvor AP Pension skal være klar til fremtiden, og er allerede er kommet langt, er på den bæredygtige dagsorden, hvor vi med vores investeringer kan gøre en forskel.

- Jeg kommer med en påstand. Nemlig at AP Pension er en af de absolutte frontløbere i branchen, når det handler om den grønne omstilling. Vi er et af de selskaber, der arbejder allermest seriøst med bæredygtighed og ansvarlige investeringer. Ikke kun i ord – men også i handling, sagde Bo Normann Rasmussen og vendte blikket mod den bæredygtige investeringslinje, AP Bæredygtig.

- I 2021 voksede antallet af kunder, der sparer op i AP Bæredygtig til cirka 36.000. Det er mere end en fordobling på kun 12 måneder. Samtidig voksede formuen under forvaltning fra 1,7 mia. kr. til 4,6 mia. kr. Og kunderne er blevet belønnet med solide afkast. Siden lanceringen i juni 2019 har kunderne i AP Bæredygtig nemlig fået lige så godt et afkast som i AP Active. Så man behøver ikke gå på kompromis med afkastet for at investere bæredygtigt.

Overskud til alle

Som afrunding på sin tale fortalte den adm. direktør, at fremtiden ser lys ud for AP Pension.

- Vi har en klar plan for, hvordan vi bliver klar til fremtiden. Efter en periode med høj vækst kan vi nu fokusere på at vokse lønsomt. Vi er blandt de absolutte frontløbere på den bæredygtige dagsorden. Og vi fortsætter med at skabe overskud til alle vores kunder. 

Efter talerne var det tid til debat og spørgsmål fra kunderne om blandt andet afkast for kunder på pension og udregninger af levealdre. Også tankerne bag et nyt it-kernesystem blev der spurgt ind til.

Fakta: Det blev behandlet og godkendt

  • Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2021.
  • Politik for aflønning.
  • Ændring af vedtægterne.
  • Frasalg af investeringer i fossile selskaber der modarbejder Paris-aftalen og/eller ikke har en Paris-kompatibel forretningsmodel: Generalforsamlingen vedtog, at AP Pension i sin frasalgsstrategi overfor fossile selskaber (olie/gas-udvinding, kul-udvinding, kraftværker) tager udgangspunkt i en individuel og holistisk analyse af hvert selskab.
  • Øget aktivt ejerskab overfor banker der modarbejder Paris-aftalen om klimaet: Generalforsamlingen vedtog, at AP Pension i løbet af 2023 udarbejder en strategi for investeringer i banker som et særskilt indsatsområde i ansvarlighedspolitikken.
  • Udvidet transparens om investeringsporteføljen. Generalforsamlingen vedtog, at AP Pensions bestyrelse anbefales at udvide transparensen om investeringsporteføljen til at omfatte obligationer samt unoterede investeringer i løbet af 2023 og i det omfang at det er kontraktuelt muligt, samt undersøge muligheder for frasalg af unoterede investeringer i fossile brændsler.
  • Generalforsamlingen bliver i 2023 afholdt i København.

Fakta: De blev valgt

  • EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som revision.
  • Fire bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Camilla Brehm Suhr blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Hun afløser Søren Dalum Tinggaard, der ikke genopstillede.

Du kan læse mere om den nye bestyrelse her.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.