• Samfundsansvar

AP Pension frasælger investeringer i selskab med tilknytning til Qatar

På baggrund af en ny rapport har vi i AP Pension frasolgt investeringer i et fransk entreprenørselskab, som vi vurderer, er involveret i negative påvirkninger af menneskerettigheder i Qatar.

En ny rapport fra Fair Finance International peger på 23 entreprenørselskaber[1], der vurderes at være involveret i krænkelser af menneskerettigheder i forbindelse med byggeri af infrastruktur til brug for afholdelsen af VM i Qatar 2022.

Vi har formuleret det eksplicit i AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet, at vores investeringer skal være i overensstemmelse med FN’s Global Compact, OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhverv og øvrige bredt anerkendte FN-konventioner.

Rapporten fra Fair Finance International har derfor ført til, at vi har gennemlyst vores aktieportefølje og har fundet to af de 23 nævnte selskaber blandt vores investeringer. Det drejer sig om to franske selskaber, Bouygues SA og Vinci SA, hvor vi har investeringer for ca. 14,3 mio. kr.  

Vi undersøgt selskaberne nærmere og vurderer, at Vinci SA potentielt er involveret i negative påvirkninger af menneskerettigheder. Deres datterselskabet Vinci Constructions Grands Projects er sigtet for ikke at overholde arbejdstagerrettigheder på baggrund af klager fra NGO’er og tidligere indiske og nepalesiske arbejdere. I henhold til fransk lov indebærer en sigtelse, at dommeren mener, at der er overbevisende beviser mod virksomheden, og en undersøgelse af anklagerne vil blive indledt[2].

Derfor har vi gennemført et frasalg af Vinci. Selskabet var en del af AP Bæredygtig. Investeringer, som skal inkluderes i AP Bæredygtig, gennemgår hvert kvartal en omhyggelig screeningsproces med input af vores eksterne samarbejdspartnere. Sidste screening af porteføljen blev udarbejdet den 4. november 2022 - umiddelbart før rapporten fra Fair Finance International udkom. En rapport, der har givet os ny viden. Derfor har vi som en ansvarlig investor undersøgt de selskaber, som vi har investeringer i, og som er nævnt i rapporten, yderligere.   

Hvad angår Bouygues SA kan vi ikke finde evidens for, at selskabet er involveret i potentielle negative påvirkninger af menneskerettigheder. På den baggrund har vi valgt at beholde selskabet i vores portefølje.

Rapporten beskriver også en række globale hotelkæder i Qatar og deres potentielle negative påvirkninger af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Vi har ikke foretaget en analyse af vores investeringer i de nævnte selskaber i hotelbranchen.

AP Pension har ikke statsobligationer i Qatar

Det danske medie Danwatch har udarbejdet en analyse, der nævner et antal pensionsselskaber, der har investeret i statsobligationer i Qatar.

Rød-hvid pengeregn: 1,5 mio. danskere har investeringer i Qatar - Danwatch

AP Pension har ingen investeringer i statsobligationer i Qatar. Det har vi ikke, fordi landet ikke lever op til grundlæggende menneskerettigheder.

Før vi investerer i statsobligationer, undersøger vi alle lande for, om de overholder en række kriterier på ESG- og bæredygtighedsområdet med udgangspunkt i følgende kriterier:

  • Ingen regeringssanktioner fra FN eller EU
  • Høj grad af politisk frihed for landets borgere
  • Høj ESG-score
  • Landet skal rapportere på bæredygtig udvikling gennem FN’s Voluntary National Review (VNR)
  • Vurdering af landets fremskridt i forhold til FN’s 17 verdensmål

Qatar lever blandt andet ikke op til kriteriet ”høj grad af politisk frihed for landets borgere” og er derfor ikke på vores liste over lande, hvor vi ønsker at investere i statsobligationer. Vi bruger Freedom House, som er et non-profit forskningsinstitut, til at måle graden af politisk og personlig frihed for borgerne i et givent land.

Vores restriktive tilgang til de lande, vi investerer i, medvirker til, at vi efterlever vores politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet. Vi vurderer løbende udviklingen i landene og skal se væsentlige forbedringer, før vi vælger at investere i Qatar.

[1] Der nævnes samlet set 38 entreprenørselskaber i rapporten, hvoraf 23 selskaber vurderes af Fair Finance International at have issues med menneskerettigheder.  

[2] Afgørelsen kan dog ankes og er ikke ensbetydende med, at sagen nødvendigvis kommer for retten.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.