• Samfundsansvar

AP Pension: Flere lyspunkter i svært halvår

Stigende inflation, stigende renter og krigen i Ukraine påvirkede både kundernes afkast og AP Pensions resultat negativt i de første seks måneder af 2022. Der var dog også lyspunkter i form af vækst i indbetalingerne, lavere omkostninger pr. forsikret, et forbedret SUL-resultat og en positiv udvikling i AP Pensions bæredygtige investeringslinje.

Første halvår 2022 i overskrifter:

  • Resultat efter skat på -77 mio. kr.
  • Forbedret SUL-resultat
  • Vækst i de samlede indbetalinger på 10 procent
  • Lavere omkostninger pr. forsikret
  • Positiv udvikling i AP Bæredygtig

Første halvår af 2022 var præget af situationen med stigende inflation, stigende renter og krigen i Ukraine, og det førte til væsentlige fald på de finansielle markeder. Det påvirkede både kundernes afkast og AP Pensions resultat for halvåret i negativ retning. Der var dog også lyspunkter i årets første seks måneder i form af vækst i indbetalingerne, lavere omkostninger pr. forsikret, et forbedret SUL-resultat og en positiv udvikling i AP Pensions bæredygtige investeringslinje.

Underskud på 77 mio. kr. efter skat

AP Pension realiserede et underskud på 77 mio. kr. efter skat i første halvår 2022 mod et overskud på 390 mio. kr. i samme periode året før. Resultatet var påvirket negativt af udviklingen på finansmarkederne og af et underskud på syge- og ulykkesforsikringerne.

- Vores indtjening kommer i væsentlig grad fra forvaltningen af kundernes pensioner, så det ville være naturstridigt, hvis vores resultat ikke var dykket som følge af de store fald på de finansielle markeder, men det er klart, at jeg helst ville have præsenteret et overskud. Derfor skal vi også fortsætte vores arbejde med at forenkle og effektivisere vores forretning, så vi bliver mindre sårbare over for udsving på de finansielle markeder i fremtiden, siger administrerende direktør i AP Pension, Bo Normann Rasmussen, om situationen efter de første seks måneder af 2022.

Vækst i indbetalinger og lavere omkostninger pr. forsikret

På den positive side voksede kundernes indbetalinger over 10 procent til næsten 8,8 mia. kr. sammenlignet med 7,9 mia. kr. i første halvår 2021. Tallet dækker over en stigning i de løbende indbetalinger på 6,1 procent, mens indskud og overførsler voksede med 16,3 procent.

- Det er glædeligt, at vi er i stand til at fortsætte vores vækst, som for en stor del kommer fra vores nærpension-samarbejde. Pengeinstitutterne klarer sig virkelig godt, og sammen med vores forsikringsformidlere viser det vigtigheden af at have et bredt og lokalt forankret distributionsnetværk, siger den administrerende direktør.

Et andet lyspunkt i regnskabet er, at omkostningerne pr. forsikret er faldet med mere end 16 procent til 1.178 kr. (omregnet til helårsbasis) efter første halvår 2022 sammenlignet med 1.408 kr. for hele året 2021.

Forbedret SUL-resultat

AP Pension opnåede en væsentlig forbedring på syge- og ulykkesforsikringerne, hvor der efter første halvår af 2022 var et underskud på 74 mio. kr. sammenlignet med et underskud på 403 mio. kr. efter første halvår 2021. Bo Normann Rasmussen glæder sig over fremgangen, men påpeger samtidig, at der fortsat er et stykke vej til balance:

- En væsentlig del af den forbedring, vi har set i årets første seks måneder, skyldes et lavere niveau af rabatter, som betyder, at vi skal hensætte mindre til fremtidige skader. Men på trods af et forbedret SUL-resultat, taber vi stadig penge på området, så det er for tidligt at sige, at vi har knækket kurven. Derfor skal vi fortsætte vores fokus på priserne og på vores forebyggende tiltag og tidlige indsatser, siger han.

Negative afkast men positiv udvikling i AP Bæredygtig

Uroen på de finansielle markeder betød, at kunder, der sparer op i livscyklusproduktet AP Active, oplevede negative afkast på mellem -10,9 og -14,7 procent før skat afhængig af antal år til pension. Lidt bedre så det ud for kunder i AP Bæredygtig, som kom igennem perioden med tab på mellem -7,0 og -11,7.

- Vores bæredygtige investeringslinje har lige har fejret tre års fødselsdag, og vi har i den periode skabt nogle af branchens bedste afkast til kunderne. Det gælder også i de første seks måneder af 2022, hvor kunderne i AP Bæredygtig har tabt væsentligt mindre end gennemsnittet i branchen, uanset om man sammenligner med de almindelige livscyklusprodukter eller med produkter, der har et grønt eller bæredygtigt fokus, siger Bo Norman Rasmussen

Også på antal kunder og opsparet værdi var der en positiv udvikling i AP Bæredygtig i første halvår 2022. Antallet af kunder, der sparer op i AP Bæredygtig, voksede til 48.000 ved udgangen af juni 2022, hvilket er 13.000 kunder mere end ved årsskiftet. Samtidig voksede den opsparede værdi fra cirka 4,6 mia. kr. ved årsskiftet til knap 5 mia. kr. ved udgangen af juni på trods af en periode med negative afkast.

Kunder, der sparer op i gennemsnitsrente, fik positive depotrenter på mellem 0,25 og 3,8 procent før skat, afhængig af rentegruppe.

Uddrag af regnskabstal:

Alle beløb er i mio. kr.

H1 2022

H1 2021

Årets resultat efter skat (mio. kr.)

-77

390

Indbetalinger inkl. SUL (mio. kr.)

8.773

7.945

Omkostninger pr. forsikret omregnet til helårsbasis (kr.)

1.178

*1.408

SUL-resultat (mio. kr.)

-74

-403

Samlet balance (mio. kr.)

172.432

176.330

*For hele 2021

Afkast i AP Active:

Afkast før pensionsafkastskat (PAL)

H1 2022

3 år ann.

Middel risiko, 30 år til pension

-14,7 %

6,6 %

Middel risiko, 20 år til pension

-13,8 %

5,3 %

Middel risiko, 10 år til pension

-12,4 %

4,1 %

 Afkast i AP Bæredygtig:

Afkast før pensionsafkastskat (PAL)

H1 2022

3 år ann.

Middel risiko, 30 år til pension

-11,7 %

8,6 %

Middel risiko, 20 år til pension

-10,4 %

7,6 %

Middel risiko, 10 år til pension

-8,0 %

5,5 %

Kontaktinformation:

 

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.