• Samfundsansvar

AP Pension anker principiel dom i sag om omvalg til markedsrente

AP Pension ønsker Højesterets vurdering i en kompleks og principiel sag om en gruppe kunders omvalg til markedsrente i det tidligere Finanssektorens Pensionskasse (FSP).

AP Pension anker Østre Landsrets dom i den såkaldte FSP-sag, fordi selskabet ønsker sagen prøvet ved Højesteret. Der er tale om en kompleks og principiel sag om en gruppe kunders omvalg til markedsrente i det tidligere Finanssektorens Pensionskasse (FSP) i 2011. Baggrunden for beslutningen om at anke er, at AP Pension mener, at Landsretten dels vurderer fortiden ud fra nutidens viden og dels tilsidesætter de vurderinger, som Finanstilsynet allerede har foretaget af omvalget. Dermed er ikke bare AP Pensions, men hele pensionsbranchens retsstilling under pres.

Pensionsbranchens retsstilling er truet

FSP's omvalgsmateriale til medlemmerne blev udarbejdet for mere end 10 år siden på grundlag af gældende viden dengang. Fokus var dengang på at beskrive investeringsrisikoen og det forhold, at medlemmerne opgav deres garanti. Det understøttes af Finanstilsynets bemærkninger i forbindelse med deres inspektion hos FSP Pension i 2011, som netop havde fokus på omvalgsmaterialet. Her havde Finanstilsynet ingen kommentarer til, at der ikke var givet oplysninger om levetidsrisikoen.

Administrerende direktør i AP Pension, Bo Normann Rasmussen, mener dermed, at Landsretten diskvalificerer og fuldkommen tilsidesætter Finanstilsynets vurdering af omvalgsmaterialet, og at retten bedømmer sagen ud fra viden om levetider og renteforhold, som ikke var til stede dengang.

- Finanstilsynet fokuserede dengang, ligesom branchen, på investeringsrisikoen, og hvordan den blev forklaret og tydeliggjort for kunderne. Levetidsrisikoen var derimod ikke et tema i forbindelse med inspektionen, og den blev slet ikke nævnt af tilsynet i forbindelse med deres grundige gennemgang af omvalgsmaterialet. Derfor undrer det mig, hvordan landsretten mere end 10 år senere kan nå frem til, at AP Pension skal kompensere nogle kunder for en risiko, man ikke kendte omfanget af dengang, siger Bo Normann Rasmussen, og fortsætter:

- Som pensionsselskab regner vi med, at de vurderinger, branchens officielle tilsynsmyndighed, Finanstilsynet, foretager, er korrekte. Hvis det viser sig, at domstolene til enhver tid kan omgøre disse vurderinger, i bagklogskabens klare lys, så er ikke bare AP Pensions, men hele pensionsbranchens retsstilling truet, siger den administrerende direktør.

Ankenævnet for Forsikring tilkendte ikke kompensation 

Udover Finanstilsynet har også Ankenævnet for Forsikring tidligere vurderet sagen og heller ikke de nåede frem til, at AP Pension skulle kompensere kunderne, fordi forudsætningerne for omvalget ændrede sig senere.

- Ankenævnet for Forsikring nåede i 2015 frem til, at selvom kunderne ideelt set burde have fået informationen om levetidsrisikoen, så var det ikke rimeligt, at AP Pension skulle bære risikoen for de store ændringer, der er sket i levetiderne efter omvalget. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at AP Pension allerede havde udbetalt cirka 170 mio. kr. i kompensation til kunderne, hvilket både Finanstilsynet og Det Finansielle Virksomhedsråd også har vurderet, var rimeligt, forklarer Bo Normann Rasmussen.

AP Pension ser frem til Højesterets vurdering og håber på en hurtig proces, så der kan blive sat et endeligt punktum i sagen.

Kort om sagen:
  • Sagen omhandler 176 kunder, som i 2011 valgte at opgive deres garanterede pension i FSP og skifte til en pension i markedsrente. I forbindelse med skiftet fik kunderne information om investeringsrisikoen, men ikke om den såkaldte levetidsrisiko, som er risikoen for lavere pensionsydelser som følge af, at vi generelt lever længere, og at pensionerne derfor skal række i flere år.
  • Flere af kunderne har efter omvalget oplevet, at deres pensionsydelse er blevet reduceret som følge af stadigt stigende levetider. Det mener kunderne, de skal kompenseres for.
  • Den 5. juli 2022 afsagde landsretten dom i ni prøvesager ud af i alt 176 individuelle sager, og AP Pension blev dømt til at betale kompensation til kunderne i seks ud af de ni sager. Landsretten mener, at kunderne tilbage i 2011 burde have fået information om, at ændringer i den forventede restlevetid kunne føre til lavere pensionsydelser.
  • Landsretten slår fast, at der ikke er grund til at betvivle, at ledelsen i det daværende FSP var af den klare opfattelse, at omvalget samlet set ville være økonomisk fordelagtigt for kunderne. Landsretten siger samtidig, at de ikke finder det bevist, at FSP har holdt noget skjult for medlemmerne f.eks. for at forsøge at påvirke resultatet af pensionsomvalget.
  • AP Pension og FSP fusionerede i slutningen af 2012, og AP Pension overtog derved forpligtelserne overfor de tidligere medlemmer i FSP.
Kontaktinformation:

 

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.