• Samfundsansvar

Plus på afkastene til AP Pensions kunder i andet kvartal

Coronavacciner og faldende renter i andet kvartal gav stigninger på aktiemarkederne, og det fik AP Pensions kunder glæde af. De positive afkast gælder både for kunder, der investerer deres pensionsopsparing i AP Active og AP Bæredygtig.

Andet kvartal på de finansielle markeder fortsatte i samme spor som årets første kvartal, hvor en positiv stemning prægede særligt aktiemarkederne. Men mens der i første kvartal var stigende renter, har der været faldende renter i andet kvartal, samtidig med at der for alvor blev sat gang i den helt store udrulning af vacciner mod coronavirus. Den kombination har været positiv for pensionsopsparingerne.

- De store vaccinationsprogrammer har i andet kvartal øget troen på, at vi stille og roligt bevæger os mod normale tider. Det har øget tilliden både blandt forbrugere og virksomheder, og det har været med til at skabe en optimisme hos investorerne, der samtidig kan konstatere, at indtjeningen, specielt i amerikanske virksomheder, er meget positiv, siger investeringsdirektør i AP Pension, Rasmus Cederholm, og fortsætter:

- Efter kraftige rentestigninger i starten af året har vi i andet kvartal haft rentefald i USA, som har bidraget til at drive aktiemarkedet fremad. Det er med til at gøre, at vi efter andet kvartal kommer ud med flotte afkast.

God værdi i valueaktier

Optimismen hos investorerne viser sig også i afkastene for AP Active, hvor en kunde med ti år til pension har fået et afkast på 8,5 procent efter første halvår, mens afkastet er på 12,1 procent for en kunde med 30 år til pension.

- De flotte afkast i AP Active er båret af, at valueaktier, som blandt andet er aktier fra den finansielle sektor, fylder meget, og har klaret sig godt i løbet af kvartalet. Samtidig har it-aktier også klaret sig rigtig godt og er en medvirkende årsag til de gode afkast efter første halvår, siger Rasmus Cederholm.

AP Active, 5 år

AP Active, 10 år

AP Active, 20 år

AP Active, 30 år

6,4 %

8,5 %

10,7 %

12,1 %

Figuren viser det samlede afkast i AP Active efter årets andet kvartal i 2021 for kunder med fem, ti, 20 og 30 år til pension. Afkastet er før pensionsafkastskat.

Sol og grøn energi giver gode afkast

For kunder, der investerer hele eller dele af deres pensionsopsparing i vores bæredygtige investeringslinje, AP Bæredygtig, så er der er også positive afkast efter årets første seks måneder. En kunde med ti år til pension har fået et afkast på 6,5 procent, mens afkastet lyder på 10,8 procent for en kunde med 30 år til pension. 

- I AP Bæredygtig har vi også fået rigtig flotte afkast efter andet kvartal. Her er det vores store investeringer i solceller og grøn energi samt investeringer i skov og danske ejendomme, der er med til at trække afkastet op. Når vi har højere afkast i AP Active end i AP Bæredygtig, er det, fordi AP Bæredygtig bliver forvaltet på en anden måde. Finans og olieselskaber fra energisektoren, der har klaret sig bedst i første halvår, fylder ikke meget i AP Bæredygtig. Vi investerer ikke i olieselskaber i AP Bæredygtig, og mange finansselskaber inden for banksektoren klarer ikke screeningen til AP Bæredygtig, forklarer Rasmus Cederholm.

AP Bæredygtig,
5 år

AP Bæredygtig,
10 år

AP Bæredygtig,
20 år

AP Bæredygtig,
30 år

5,8 %

6,5 %

9,3 %

10,8 %

Figuren viser det samlede afkast i AP Bæredygtig efter årets andet kvartal i 2021 for kunder med fem, ti, 20 og 30 år til pension. Afkastet er før pensionsafkastskat.

Forsigtig optimist

Med den start, vi har haft på tredje kvartal, er Rasmus Cederholm forhåbningsfuld, når det drejer sig om fortsat positive afkast i den kommende periode.

- Vi er forsigtige optimister, for det er svært at være rigtig pessimistisk. De amerikanske selskaber har en solid indtjeningsvækst. Der er en fornuftig opsparing hos de private forbrugere i Europa og USA, der venter på at komme ud at arbejde. Dermed er der flere positive ting, der kan være med til at understøtte aktiemarkedet, siger Rasmus Cederholm og fortsætter:

- De sorte skyer i horisonten er, hvis der kommer en corona-nedlukning i løbet af tredje kvartal. Det er det usikkerhedsparameter, der gør, at vi er forsigtige optimister og ikke blot optimister, forklarer investeringsdirektøren.

Du kan se afkastet på din egen pensionsopsparing på Min Pension.

Vi hæver depotrenten på AP Stabil

Efter den positive udvikling på de finansielle markeder i årets første halvår har vi fra den 1. juli 2021 hævet depotrenten i AP Stabil fra 2,0 procent før skat til 3,0 procent før skat. AP Stabil er en fond, hvor afkastet tilskrives løbende som en depotrente, der udjævnes over tid gennem en økonomisk buffer. Det er ingen garanti for en positiv rente.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.