• Samfundsansvar

AP Pension fortsætter de gode takter i arbejdet med bæredygtighed

AP Bæredygtig har gennem 2020 fortsat de gode takter, som har været kendetegnende for den bæredygtige investeringslinje, siden den blev præsenteret i 2019. Som del af AP Pensions generelle arbejde med bæredygtighed, har vi sat en ambitiøs målsætning for grønne investeringer, og vi vil i 2021 intensivere vores udøvelse af aktivt ejerskab med fokus på den grønne omstilling. Med aktivt ejerskab kan vi bruge vores indflydelse, som aktionær, og påvirke selskaber til at tage ansvar for deres påvirkninger og agere mere bæredygtigt.

Siden vi introducerede den fuldt bæredygtige investeringslinje, AP Bæredygtig, i sommeren 2019, har den præsteret flotte positive afkast til de kunder, der har valgt at investere hele eller dele af deres pension i AP Bæredygtig.

- I AP Bæredygtig har vi en høj allokering til grøn energi, som vindmøller og solcelleparker. Den slags grønne investeringer har bidraget til, at AP Bæredygtig har leveret nogle rigtig gode afkast, forklarer vores chef for ansvarlige investeringer i AP Pension, Sandra Metoyer, om nogle af årsagerne til, at AP Bæredygtig har leveret så flotte afkast i 2020, som det har været tilfældet.

AP Bæredygtig,
5 år

AP Bæredygtig,
10 år

AP Bæredygtig,
20 år

AP Bæredygtig,
30 år

                      6,4 %

                      6,7 %

7,7 %

9,0 %

Figuren viser det samlede afkast i AP Bæredygtig for kunder med henholdsvis fem, ti, 20 og 30 år til pension set i forhold til livscyklus, hvor risikoen bliver aftrappet automatisk, jo tættere du kommer på pension. 

I AP Bæredygtig investerer vi bredt i bæredygtighed ved at investere i selskaber, der bidrager til et eller flere af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er et af de kriterier, vi fortsat vil stille i 2021, når vi undersøger potentielle investeringer, forklarer Sandra Metoyer.

- På den måde har vi et investeringsunivers, der rummer flere muligheder, end hvis vi havde et rent klimaprodukt, som nogle konkurrerende pensionsselskaber tilbyder deres kunder, siger Sandra Metoyer.

Bæredygtighed handler om mere end klima. Som ansvarlig investor har vi i AP Pension et stort fokus på ESG, Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (god selskabsledelse), for at få indsigt i selskabers påvirkninger, måden de håndterer dem på samt de bæredygtighedsrisici, de er eksponeret for. Det er nogle af de informationer, vi mener er vigtige at inddrage i vores investeringsanalyser og beslutninger, før selskaber kan siges at være bæredygtige. Vores fokus på ESG vil ikke blive mindre i 2021. Tværtimod.

- Vi vil fortsat arbejde med ESG i alle vores investeringsprocesser. I første kvartal af 2021 vil vi blandt andet implementere nye benchmark for vores passive fondsinvesteringer. De nye benchmark vil være svanemærket, hvilket betyder, at vi introducerer specifikke kriterier relateret til forskellige ESG-forhold. Det gælder f.eks. kriterier i forhold til selskabers omsætning fra fossile brændstoffer og vedvarende energi. Derudover vil der ikke blive investeret i selskaber, som bidrager til, eller er ansvarlige for, alvorlige eller systematiske krænkelser af menneskerettigheder. Introduktionen af de nye benchmark betyder også implementering af eksklusionskriterier, der allerede gør sig gældende for vores aktive fondsinvesteringer såsom kontroversielle våben og tobak, siger Sandra Metoyer.

Ambitiøst mål

I 2020 udarbejdede og implementerede vi i AP Pension en ny strategi for selskaber eksponeret mod fossile brændstoffer. Som del af denne strategi vil vi i 2021 øge vores fokus på den grønne omstilling ved at intensivere vores arbejde med aktivt ejerskab, hvor vi forsøger at skubbe selskaber i en mere grøn retning ved at stille konkrete krav til deres adfærd for fortsat at kunne anse dem, som attraktive investeringer på lang sigt.

- Med udøvelse af aktivt ejerskab vil vi gøre brug af vores ejerskabsposition og skabe positive forandringer ved at få selskaberne til at bidrage til den grønne omstilling og forpligte sig til målsætningen i Paris-aftalen, fortæller Sandra Metoyer og forklarer samtidig AP Pensions nye målsætning for grønne investeringer.

- Vi har fastsat en ambitiøs målsætning angående grønne investeringer: I 2023 skal vi have mindst 20 mia. kr., og mindst 10 procent af AP Pensions samlede portefølje, investeret i den grønne omstilling, siger vores chef for ansvarlige investeringer.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.