• Samfundsansvar

Ligebehandling og sundhedsforsikring i AP Pension-koncernen

I løbet af oktober satte DR fokus på gravides vilkår i relation til de sundhedsforsikringer, danske forsikrings- og pensionsselskaber tilbyder deres kunder. Herunder er en gennemgang af, hvordan AP Pension-koncernen håndterer situationen.

For kunder der har fået etableret en sundhedsforsikring i Gjensidige via AP Pension

En del kunder har tidligere fået etableret en sundhedsforsikring i Gjensidige (tidligere Mølholm) via AP Pension. Gjensidige oplyser til AP Pension, at de vurderer og tilkender dækning til gravide efter samme kriterier og på samme vilkår som øvrige kunder. Der er derfor ikke umiddelbart noget, der indikerer, at der finder eller skulle have fundet forskelsbehandling sted i Gjensidige. Selskabet er dog i gang med at undersøge forholdene længere tilbage end 5 år med henblik på at fastslå, om der tidligere kan have fundet forskelsbehandling sted.

For kunder der har en Lifeline sundhedsforsikring

I januar 2019 købte AP Pension den danske del af Skandia, som blandt andet omfatter Lifeline sundhedsforsikringer.

Vi har i AP Pension desværre ikke været opmærksomme på, at lovgivningen om ligebehandling ikke var implementeret tilstrækkeligt i forsikringsbetingelserne for Skandias sundhedsforsikringer. Det betyder, at der er kunder, der har fået uberettiget afslag på dækning af udgifter til behandling hos f.eks. fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog i forbindelse med graviditet.

Det er vi meget kede af, og vi beklager dybt, at det har kunnet ske.

AP Pension er kundernes selskab

AP Pension er ejet af kunderne, og vi har ingen andre interesser eller hensyn end at sikre, at kunderne får de forsikringsydelser, de er berettigede til. Derfor ser vi med stor alvor på denne situation, og vi har iværksat en række initiativer for at rette op både fremadrettet og tilbage i tiden.

Vi har ændret praksis og ændrer også forsikringsbetingelser

Da vi blev opmærksomme på problemstillingen i midten af oktober 2020, ændrede vi straks vores praksis, så vi nu vurderer alle sager i overensstemmelse med reglerne om ligebehandling. Vi er også i gang med at ændre forsikringsbetingelserne, så vi sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling fremover. Og endelig er vi i gang med at gennemgå og kvalitetssikre vores juridiske processer, så vi kan undgå at havne i en lignende situation en anden gang.

Det gør vi for at rette op tilbage i tiden

Situationen kræver også, at vi får ryddet op i de historiske sager. Derfor er vi i gang med at kontakte de kunder, som kan have fået et uberettiget afslag på dækning fra deres sundhedsforsikring i forbindelse med graviditet. Vi ser både på den periode, hvor Skandia har været en del af AP Pension-koncernen og tiden før det. I første omgang kigger vi 10 år tilbage, men vi vil gå så langt tilbage, som det er muligt.

Vi kan desværre ikke se præcist i vores systemer, om et tidligere afslag er givet på grund af graviditet, så vi sender breve til alle kvinder i målgruppen, som har fået et afslag på dækning. Det betyder, at vi kommer til at sende breve til cirka 4.000 kvinder, men at brevet formodentlig ikke er relevant for alle dem, der modtager det. Vi vil dog hellere være på den sikre side og skrive til for mange end for få.

Ekstern vurdering af vores håndtering

Analyserne og det arbejde vi udfører i forbindelse med oprydningen, kræver et indgående systemkendskab samt indsigt i procedurer og praksis mange år tilbage i tiden. Derfor er det vores vurdering ud fra dels et fagligt og kvalitetsmæssigt hensyn og dels ud fra hensynet til, at vores kunder ikke skal vente længere end højst nødvendigt, at vi selv har de bedste forudsætninger for at gennemgå sagerne.

Vi er imidlertid også meget opmærksomme på vigtigheden af at værne om kundernes tillid, og derfor har vi besluttet at bede vores eksterne revisorer om at gennemgå vores håndtering af situationen.

Kontakt os ved tvivl

Hvis du mener, at du kan have fået et uberettiget afslag på grund af graviditet, men ikke modtager et brev fra os, så beder vi dig sende en mail til lifelinevip-skandia@appension.dk, hvor du medsender eventuel dokumentation, som kan være kvitteringer for behandling, henvisning fra din læge, en journaludskrift eller lignende. Så vil vi genvurdere din sag.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.