• Samfundsansvar

Hvad betyder corona-situationen for min pension?

Den nuværende situation har stor betydning for pensionsopsparingerne, men vi råder til at have is i maven. Læs mere om, hvordan du bør forholde dig

De finansielle markeder i hele verden reagerer i øjeblikket stærkt på udviklingen af corona-virus, og vi oplever relativt store udsving fra dag til dag.

Ifølge investeringsdirektør Ralf Magnussen viser erfaringen dog, at det er vigtigt at have is i maven i sådan en situation: ”De, der tabte mest under finanskrisen, var private investorer, der handlede i panik og solgte deres aktier for at undgå tab. De fleste endte med at sælge, da aktierne allerede havde taget de største fald, og samtidig var de for længe om at købe aktier igen, da markederne begyndte at stige. Det er altså en risikabel strategi at prøve at slå alle de andre investorer i markedet – og det er en unødvendig risiko at løbe som langsigtet investor.”

For de fleste pensionskunder vil selv relativt store, periodevise udsving få forholdsvis små konsekvenser for pensionsopsparingen. Det skyldes, at pensionen for de fleste ligger mange år ude i fremtiden, og pensionsopsparingen dermed er en langsigtet investering. Det er med andre ord ikke er afkastet i nogle måneder eller et enkelt år, der kommer til at afgøre, hvor stor din pensionsopsparing ender med at blive.

Vælg et risikoniveau, som passer til din risikovillighed og livssituation

Det vigtigste, du kan gøre – generelt og i den nuværende situation - er at sikre, at risikoniveauet i din pensionsordning er afstemt efter din livssituation og din risikovillighed.

I AP Pension har vi lavet en risikotest, som kan give dig et indtryk af, om risikoen i din pensionsordning passer til din risikovillighed. Den finder du på Min Pension.

Som tommelfingerregel er det en god ide at sænke risikoniveauet, efterhånden som du nærmer dig pensionsalderen.

Det skyldes, at når du har lang tid til dit pensionstidspunkt, har du oftest ikke har sparet så meget op endnu, og du har god tid til at nå at hente det tabte hjem igen. Er der derimod kort tid til, at du går på pension, kan det være alvorligt, hvis du taber en stor del af pensionsopsparingens værdi.

Det er i det hele taget en god idé at se på din risikoprofil med mellemrum og i hvert fald, når der sker ændringer i dit liv. F.eks. kan familieforøgelse, køb af bolig med videre have betydning for, hvilke risici du vil løbe og dermed for dit valg af risikoprofil.

Sparer du op i livscyklus?

Hvis du sparer op i AP Pensions udløbsfonde, sørger vi for at reducere andelen af risikofyldte investeringer automatisk med alderen. Det vil sige, at din risiko falder, jo tættere du kommer på pensionsalderen. Hvis du sparer op i livscyklus, bør du derfor som udgangspunkt ikke foretage dig noget i den aktuelle situation. Hvis du er i tvivl, om du sparer op i livscyklus, kan du logge på Min Pension og tjekke dine investeringer.

Hvis den fond, du har investeret hedder AP Active, AP Bæredygtig, Select eller Select Bæredygtig og så et årstal (f.eks. 2040 eller 2050), så har du livscyklus.

Sparer du op i en fast risikoprofil?

Hvis du sparer op i en fast risikoprofil, er det en god ide at tjekke, om den risikoprofil, du har valgt, stadig er den rigtige for dig. Konkret betyder det, at jo mindre risikovillig du er, og jo tættere du er på pensionstidspunktet, jo lavere risikoniveau skal du vælge. Og omvendt, hvis du har lang tid til pensionen og er mere risikovillig.

En pensionsopsparing, hvor risikoen passer til din livssituation og risikovillighed, kan sagtens tåle perioder med udsving på markederne – også relativt store udsving. Det så vi f.eks. under finanskrisen i 2009, hvor mange kunder tabte store beløb på kort sigt, men hvor de fleste havde tjent det tabte ind og mere til i løbet af et par år.

Står du selv for investeringen?

Hvis du selv står for at investere din pension i fonde, så sørg løbende for at styre risikoen i din portefølje ved at sikre samme fordeling mellem aktie- og obligationsfonde over tid. Hvis aktier f.eks. falder kraftigt, anbefaler vi, at du justerer din fordeling ved at sælge nogle obligationer og købe aktier, så du igen har samme fordeling mellem aktier og obligationer. Hvis aktier omvendt stiger kraftigt, bør du sælge aktier og købe obligationer for at fastholde risikoen.

Hvis du har større beløb stående i obligationsfonde, og du gerne vil købe aktier i den nuværende situation, bør du overveje at købe aktiefondene i mindre ’bidder’. På den måde køber du ind til forskellige priser og udjævner den kortsigtede risiko ved store udsving. Vi råder dog generelt til, at du investerer langsigtet.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.