• Samfundsansvar

AP Pensions investeringseksperter følger corona-situationen tæt

Alle verdens store investorer er på stikkerne i disse dage, hvor både aktiekurser og renter har vendt snuden nedad. AP Pension er ingen undtagelse, og vores investeringseksperter følger udviklingen på markederne tæt og vurderer dagligt, om vi skal justere vores strategi.

Man kan nemt blive nervøs, når man ser værdien af pensionsopsparingen falde. Især når det sker så hurtigt, som det er tilfældet de seneste dage. Men det er vigtigt at huske på, at en pensionsopsparing er en langsigtet investering, og at udsving i markederne er en uundgåelig del af det at investere.

Historisk har aktier over tid givet attraktive afkast, og det er vores forventning, at det også vil være tilfældet fremover. Vi kommer ikke uden om perioder med kursfald, men på den lange bane forventer vi, at de, der løber en risiko, bliver tilsvarende belønnet med afkast.

Derfor er det bedste råd til de kunder, der har valgt en pensionsopsparing, hvor AP Pension passer investeringerne, at forsøge at lægge bekymringen væk og lade eksperterne gøre arbejdet. Vi sørger for at tilpasse investeringerne, så vi holder os risikomæssigt inden for de niveauer, kunderne har valgt.

Foreløbig ser vi ingen grund til at ændre strategi

Som langsigtet investor holder vi fokus på de langsigtede mål og vores fastlagte strategier. Indimellem kan det være relevant for os at øge eller reducere risikoen i forhold til den fastlagte strategi for at forbedre de langsigtede afkast. Det kan f.eks. være, hvis vi vurderer, at markederne er prissat meget højt eller meget lavt i forhold til den aktuelle situation.

I øjeblikket ser markederne hverken meget dyre eller meget billige ud. Derfor holder vi i AP Pension tungen lige i munden og forbliver tæt på vores langsigtede strategi. Vi er indtil videre kommet fornuftigt ud af de seneste ugers og dages faldende aktiemarkeder, men vi har selvfølgelig ikke kunnet undgå tab.

Usikkerhed er de finansielle markeders værste fjende

Den dramatiske udvikling på de finansielle markeder skyldes den usikkerhed, Coronavirus har skabt omkring den fremtidige økonomiske vækst. Regeringer rundt om i verden forsøger at inddæmme virussen ved at sætte store dele af befolkningen i karantæne. Det har mærkbare konsekvenser for efterspørgslen efter varer og tjenesteydelser.

Vi forventer, at det vil være af midlertidig karakter, men tiltagene har også enorme konsekvenser for produktionen, ikke mindst fordi produktionen af en stor del af forbrugsgoder i dag sker i en global værdikæde. Det betyder, at produktionen i lande, som ikke er særligt ramt af virussen, også bliver påvirket.

Som aktieinvestor køber man ind i den fremtidige indtjening, men når den er usikker, så bliver markedet i tvivl om den rigtige pris på aktien. Hvis det lykkes at inddæmme virussen i løbet af de næste par måneder, vil det selvfølgelig kunne ses på virksomhedernes indtjening i de næste to til tre kvartaler, men herefter må vi forvente at se en normalisering i indtjeningen. I den situation har markederne sandsynligvis overreageret.

Det er dog langt fra urealistisk, at det vil være sværere at inddæmme virussen, og det kan betyde en mere alvorlig nedgang i økonomien og dermed større indtjeningstab for virksomheder.

Men det vigtigste budskab er altså, at AP Pension følger situationen tæt og reagerer på udviklingen i det omfang, vi mener, det er en fordel for vores kunder.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.