• Samfundsansvar

AP Pension tilslutter sig fælles skatteprincipper for at påvirke skatteadfærden i Danmark og på internationalt plan

AP Pension tislutter sig, sammen med en række andre danske pensionsselskaber, de fælles skatteprincipper, som ATP, Industriens Pension, PensionDanmark og PFA indgik aftale om i august 2019.

Formålet med principperne er at sikre ansvarlig skatteadfærd, når selskaberne foretager unoterede investeringer gennem eksterne forvaltere. Med AP Pensions tilslutning er der nu 11 selskaber, som samlet forvalter en formue på mere end 2.500 mia. kr., der har tilsluttet sig principperne.

- Som investor har vi et stort medansvar for at bekæmpe skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning, fordi det modarbejder intentionerne bag FN’s verdensmål og underminerer en hensigtsmæssig fordeling af værdierne. Ved at tilslutte os det fælles kodeks og gå sammen med andre store investorer i et stærkt fællesskab, får vi mere vægt bag vores ord, end hvis vi agerer hver for sig, siger administrerende direktør i AP Pension Bo Normann Rasmussen.

Kernen i skatteprincipperne er:

  • Pensionsselskaberne accepterer ikke aggressiv skatteplanlægning.
  • Pensionsselskaberne forbeholder sig ret til at efterspørge yderligere rapportering og foretage stikprøver for at kontrollere, at den eksterne forvalter ikke udøver aggressiv skatteplanlægning.
  • Eksterne forvaltere skal overvåge og håndtere relevante skatterisici på en ansvarlig måde.
  • Pensionsselskaberne opfordrer til transparens på skatteområdet.
  • Pensionsselskaberne opfordrer eksterne forvaltere til at vedtage egen skattepolitik.

Læs den fælles pressemeddelelse

Læs mere om de fælles skatteprincipper

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.